Skip to content

Úvahy nejen moje

Úvahy nad kávou, nad skleničkou nebo jen tak ...

Metoda Marka Komissarova

Metoda Marka Komissarova je metoda „aktivace a využívání určitých center mozku k přímému vnímání informace z okolního světa Sama jsem touto metodou před několika lety prošla, spíš ze zvědavosti.  V podstatě to pro mě ale nebylo nic nového, protože v té době jsem už uměla – i když ne dokonale – svůj „skrytý potenciál“ využívat. Ale můj obdiv patří Markovi především za to, že se věnuje dětem s poruchou zraku a učí je, jak „vidět“ jinak a jak se snáz zařadit do společnosti. A výsledky jeho práce jsou skutečně pozoruhodné. Tuto schopnost ale máme všichni, když se narodíme. Bohužel, vlivem

Celý článek zde

Fenomén MYSL

V posledních desetiletích věda „objevuje“ fenomén MYSL …. jinými slovy – objevujeme to, co naši praprapředkové dávno znali a věděli nebo to, co dávno znají a využívají přírodní národy světa či duchovně založené společnosti, kterými jsme si zvykli – obecně, jako většina lidstva – arogantně pohrdat …. Ale pokud jen na chvíli vnímáme (myslím tím, skutečně vnímáme) jsme v údivu, jaké – již vrozené – schopnosti máme, nevíme o nich a tak je nevyužíváme. I když paradoxně většině to je úplně jedno. I přes neskutečnou informační záplavu, jakou disponujeme v tomto i minulém století, většina společnosti dál žije dramata a

Celý článek zde

Koronavirus – COVID – či nemoc z vyplašení

Herec Jaroslav Dušek říká, že profese lékaře se neodvozuje od slova léčit, ale od slova „lekat“. Pacient přijde k lekaři, ten ho vyleká a předepíše mu lek. Pacient jde do lekárny, užívá lek a nakoknec z něj lekne. Nejhorší nemoc je z vyplašení a s tím musím souhlasit. Když se pořádně vyplašíte, vyděsíte a vylekáte, uděláte pak všechno, co se po vás chce. Máte onemocnět, tak onemocníte. Máte mít příznaky nemoci, o které jste neměli ani tušení ? Budete je mít, jakmile tomu uvěříte a začnete se patřičně bát. Proč to tak je ? Protože tak funguje náš mozek a

Celý článek zde

Jak to vnímám já ? Moje úvaha k článku „Mrtví lékaři nelžou“

Článek – přednáška Dr. Wallacha pod stejnojmenným názvem, jako jeho kniha „Mrtví lékaři nelžou“ určitě stojí za přečtení i za úvahu. Celý článek najdete zde. A jak to vnímám já ? Samozřejmě souhlasím s Dr. Wallachem ve všem, a je jedno, v jaké zemi žijeme. Ten problém je celosvětový. Zdravotnictví ztratilo kredit a stal se z něho „zdravotnický průmysl“, normální byznys, jako každý jiný. Problém je v tom, že se obchoduje s lidským zdravím a životy. Ještě horší je, jsou-li zapleteny děti. Je to velkovýroba chronicky nemocného, tedy jistého, klienta – pacienta. Zde prosím nemluvím o umění některých geniálních chirurgů

Celý článek zde

Když se mozek a srdce propojí

Tento příběh – jako úvahu – jsem napsala pod vlivem zkušenosti s klienty, někdy v roce 2010-11. Možná proto, že to všudypřítomné slovo „boj a bojovat“, které na nás útočí ze všech stran,  je právě tou největší překážkou, která nám brání zastavit se, podívat se na sebe a uvědomit si sebe sama – když jsme nemocní, trápíme se, cítíme se ukřivdění, ublížení, opuštění. A čím je nám hůř, tím víc bojujeme. My ale nejsme hromada masa a kostí, která byla stvořena k boji. Jsme duchovní, vícedimenzionální bytosti, ať to někteří chtějí slyšet, nebo ne, s tím asi nic neudělají. Máme

Celý článek zde

Mýtus – duchovní lidé nemají Ego

Jedním dechem jsem přečetla knihu Anity Moorjani „Co když je to nebe“, i když bych mohla mít pocit, že už mě nic z těchto knih nemůže překvapit. Víte co mě překvapilo nejvíc ? Jak moc se podobají moje i její názory, které se nebojím hlásat už mnoho let, i když se často velmi liší od názorů ezoterického světa. Tak například EGO. Já tvrdím, že Ego je součástí  mysli a je vnějším projevem Já (esence Já) a bez Ega nejsme schopni žádného projevu ve hmotném světě. Je pečující, ustarané, milující a ochraňující, ale za jeho starostlivost pak později zaplatíme vysokou daň. To

Celý článek zde

Zlo a energie strachu

Po celá staletí a nejspíš tisíciletí jsme žili jako lidské bytosti pod diktátem mužské síly – EGA a MOCI, jejíž nejúčinnějším a nejmocnějším nástrojem ovládaní je STRACH. Energie strachu, Ega a moci zastupuje třetí čakra. Nová éra Vodnáře, do které Země vibruje, je přechodem do jemnějších energií, energií SRDCE – zastoupené čtvrtou čakrou., ve které strach a boj už nemá místo. Převažující mužský princip, mužská energie, zastoupená strachem se však zoufale takové změně brání a nechce se jí jednoduše vzdát. Proto potřebuje, aby byla energie zla posílena ve všech formách. Strach je tedy zakomponován téměř ve všech oblastech našeho života.

Celý článek zde

Není pravda, že …

Není pravda, že se v průběhu života nemůžeme změnit. Právě proto žijeme tento život, abychom přetvářeli svůj charakter, se kterým jsme se nenarodili, ale který jsme si vytvořili na základě prvotních zkušeností a našeho – často velmi zkresleného – pohledu na sebe sama a svět. Teprve prožitými zkušenostmi a jejich pochopením se učíme, rosteme a vyvíjíme se, jako osobnost i jako duše. Překážky, těžké životní situace a nemoci – to vše slouží k našemu vývoji stejně dobře jako knihy a učební materiál ve škole. Není pravda, že musíte umřít, když máte rakovinu nebo jiné tak zvané „smrtelné“ nemoci. Takový fyzický

Celý článek zde