Skip to content

Meditace pro začátečníky i pokročilé

Meditace vhledu a záměru

Meditace pro začátečníky i pokročilé – meditace vhledu a záměru

je dvoudenní intenzivní a velmi prožitkový kurz, plný informací a především meditační praxe. Je určen všem, bez rozdílu věku (tedy kromě malých dětí) a není rozhodující, zda s meditací teprve začínáte nebo chcete začít nebo už praktikujete. Pokud už meditační zkušenost máte, možná zjistíte, že to může být i jinak, než jste meditovali dosud a z praxe vím, že se vám to bude určitě líbit.

Co možná nevíte

Umění smysluplné meditace má možná mnohem hlubší význam, než si myslíte.

Málokdo si totiž uvědomuje význam Elektromagnetického pole Země (dále jen EM), bez kterého na Zemi není život. Ale frekvence EM pole se v posledních desetiletích výrazně mění a nic už není stejné, jako dřív. Jenže málokdo taky ví, pokud se o problematiku nezajímá, že náš mozek, nervový systém a naše srdce se automaticky „připojují“ do určitých frekvencí v EM poli a to neustále, v každičkém okamžiku našeho života (viz.studie Heart Math Institute – což je největší celosvětový a celosvětově uznávaný výzkum – už přes 30 let).

A není to jen mozek, nervový systém a srdce, co je v neustálém propojení s EM polem – jsou to všechny orgány, tkáně a funkční systémy našeho těla. Ale v EM poli se v posledních desetiletích objevují tak dramatické frekvenční nárůsty a změny, že to, co se všude kolem nás a na celé planetě Zemi děje, je pouze logickým důsledkem těchto změn.

Všechno graduje do extrémů a nejvyšších polarit. A to stejné platí pro člověka, který v EM poli Země žije a jehož mozek, nervový systém, jeho srdce a všechny orgány se do EM pole stále „připojují“. Tedy pokud žijete tak, že se „předpisově“ všeho bojíte, pak právě tyto frekvenční změny přispívají k tomu, že to, čeho se nejvíc bojíte bude co nejdříve naplněno a vy dostanete k tomu ještě mnohem víc. Proto narůstá chaos, deprese, je obrovský nárůst psychických onemocnění a poruch vnímání, narůstá počet nemocí všeho druhu, vzrůstá počet sebevražd, narůstá agresivita ale i její opak – totální pasivita a všechno, co v lidech dřímalo až dosud, se začíná ve velké míře uplatňovat a projevovat. Vidíme to všude kolem sebe.

Meditujeme proto, abychom se naučili především vnímat a uvědomit si sami sebe, abychom se naučili vědomě přepínat mozkové frekvence, tedy abychom postupně přizpůsobovali naše tělo novým frekvencím v EM poli Země. Teprve tehdy můžeme jejich novou sílu využít pro naše blaho i naše zdraví. Dokud jsme ale v nevědomosti a necháme se unášet „v hypnóze kolektivního strachu a předem nastavených pastí“, pak ta ohromná síla působí proti nám, ať to chceme nebo ne.

Země se mění. Frekvence EM pole Země se zvyšují. Jsou to doložená fakta z mnoha monitorovacích stanic, které jsou rozmístěné po celé planetě Zemi. Toto není přátelé konspirační teorie, je to fakt. A z toho logicky plyne – Země se nebude přizpůsobovat nám, ale chceme-li být zdraví a v pohodě – my se musíme přizpůsobit jí.

Meditace vhledu vás naučí vstoupit do hlubšího kontaktu se sebou sama, abyste mohli vnímat i vidět svou realitu z úplně jiné a většinou ze zcela nové perspektivy. To vám dá mnohem víc možností  absolutně ve všem, co utváří váš život a dokonce můžete objevit schopnosti, které sice máte, ale vůbec je nevyužíváte – pro sebe. Naopak často je to tak, že „vaše síla je vaší slabostí“ a vy ji dokonce používáte proti sobě. Naučíte se vidět a vnímat sebe sama „vnitřním zrakem a novým, hlubokým vnitřní pocitem“, který je daleko mocnější, než naše smysly vnější a je pro vás mnohem větším přínosem, než si umíte představit.

To vám pravděpodobně změní život k lepšímu a vedlejším „produktem“ vašeho nového vnímání bude pak i vaše zdraví.

Význam kurzu a velmi stručný popis :

„Práce na sobě“, jak slyšíme neustále, není  ve skutečnosti o hledání – KDO mi pomůže, KDO mě vyléčí, KDO mě zachrání ale je o tom UVIDĚT právě TO, CO činí můj život ne-mocným a co MĚ činí bez-mocným člověkem, který nežije svůj šťastný, tvořivý a plnohodnotný život, jehož samozřejmým výsledkem by mělo být i ZDRAVÉ tělo.

Protože teprve to kouzelné „UVIDĚT,, POZNAT, ROZPOZNAT, UVĚDOMIT SI, POCHOPIT“ vám umožní ZMĚNU – bezpečnou, trvalou a skutečnou.

„Pozitivně myslet“ a předstírat, že všechno je OK – „lepší nebo skvělé“, to opravdu nestačí. Bohužel, často právě naopak, škody napáchané tímto „zastíráním a popíráním skutečnosti“ mohou být a mnohdy i jsou – fatální.

Je to právě meditace, co vám umožní ZMĚNU MOZKOVÝCH  FREKVENCÍ  – od rozumu a analytické mysli – přes podvědomí, k čistému vědomí, kterému říkáme ZDROJ nebo taky Bůh, ve smyslu nejvyšší INTELIGENCE, ze které všichni pocházíme. Pokud se s tímto nekonečným ZDROJEM spojíme, můžeme z něj ČERPAT nekonečno informací, které v dané chvíli potřebujeme, abychom žili kvalitní a plnohodnotný život, jehož samozřejmou součástí je pak i naše ZDRAVÍ. Toto je v podstatě základním smyslem meditace VHLEDU a ZÁMĚRU.

Meditace je zpočátku trochu „práce“, ale můžete ji taky vnímat jako „dobrodružnou cestu k sobě sama“, která vám velmi rychle začne přinášet vytoužené „ovoce“. A obvykle každá změna k lepšímu nám přináší radost, protože jsme o kousek blíž k tomu, po čem toužíme. A jednoho dne pak zjistíte, že všechno může být úplně jinak, než jste si až dosud mysleli.

Při výuce meditace nepoužívám namluvená meditační CD, ale meditace tvořím vždy podle potřeb a složení skupiny, vždy tak, aby byly srozumitelné, uchopitelné a zejména – přínosné všem.

Často kladené otázky:

Co to vlastně znamená meditace a proč je tak důležité „meditovat“ ?

Slovo meditace pochází z latinského „meditatio“ a znamená „rozjímání“.  To ale neznamená sedět v ústraní nebo na vrcholu hory, tajemně se usmívat a vznášet se v oblacích. Meditace ve skutečnosti ani neznamená žádnou víru. Je to pouze určitá spirituální praxe zaměřená na zklidnění mysli, odpoutání se od běžných myšlenek a emocí a umění přepínat – či přesunout – vědomí do svého nitra, tedy do vyšších úrovní vědomí. V podstatě jde o rozšíření vědomí.  Meditace taky znamená umění koncentrace a zaměření pozornosti.

S postupující meditační praxí se pak učíte umění hlubokého intuitivního vhledu a začnete vnímat realitu jinak, než dosud, jak jste byli zvyklí – pouze pěti smysly.

Naučíte se zcela „nově vnímat“ emoce a emoční stavy, ve kterých jste se dřív cítili ztraceni. Začnete vnímat i význam takových situací a událostí, aniž byste museli být jejich obětí. To samo o sobě vám začne zcela přirozeně měnit život k lepšímu. Objevíte taky význam slov „žít nebo přežívat“, objevíte tvořivost, hravost, radost a odvahu, namísto strachu, obav, pocitů viny nebo smutku a mnoha dalších, svazujících a omezujících pocitů a emocí, které nás často mohou dovést až k nemoci a strádání.

Jak „normálně“ vnímáme realitu a jak to změní meditace ?

Analytická mysl využívá k určování , vymezení a popisu reality pět smyslů. Vidím, slyším, cítím, ochutnám a dotýkám se. Mysl je neustále v pohotovosti, plně zaneprázdněna  mapováním vnějšího prostředí, těla i času. Tento převládající STAV mysli v podstatě řídí naše Ego (vnější projev já), protože jedním z jeho hlavních úkolů je naše bezpečí a ochrana za každou cenu. V tomto „režimu“ vnímání pak je pravou rukou Ega – Rozum, jako „nižší intelekt“ a jste-li ve stresu, vaše pozornost na tyto elementy ještě víc zesílí a vaše tělo spouští celou kaskádu stresových hormonů a dalších chemických látek, které svou „kvalitou“ přesně odpovídají tomu, co prožíváte.

Stav vaší mysli doslova určuje biochemii vašeho těla a vašemu vnímání reality se pak říká „tunelové“, protože ve skutečnosti nemáte možnosti volby, než co vám diktuje Ego a nižší rozum.

Skutečný problém nastává tehdy, když pod tlakem myšlenek, emocí či událostí zaměříte ještě víc pozornost na svůj „problém – drama“ a tím jej posílíte. Například příliš „pobýváte“ ve své nemoci nebo bolesti, příliš se zabýváte svou postavou, svým vzhledem, svou váhou nebo svými chybami, nebo se příliš snažíte, abyste byli dobří a dokonalí, abyste naplnili očekávání druhých a tak dále, až do nekonečna. Tento „příběh“ zná určitě každý z nás.

Meditace je způsob, jak z této „pasti“ můžete vystoupit.

Mám však na mysli skutečnou meditaci, při které se naučíte dokonale ztišit ve své mysli, rozšířit vědomí a navázat kontakt s vaším nitrem, s vaším podvědomím a čistým vědomím.

Jinými slovy – jakmile se naučíte zklidnit svou mysl, vaše tělo zvýší frekvence a to umožní mysli změnit STAV – z lineární na kvantovou – a vaše vědomí se rozšíří. V takovém „stavu mysli“ se dostáváte do nadhledu, do „hry“ vstupuje Ego v nové kvalitě a vyšší ROZUM – vyšší Intelekt, a vy začnete vnímat i „vidět“ realitu z úplně jiné perspektivy.

V hlubší meditaci je naše vnímání pěti smysly nahrazeno hlubokými vnitřními pocity, kdy často ani nelze nalézt slova k popisu toho, co jsme v meditaci prožili.

Místo „já věřím“, pak nejhlubším pocitem vnímáte „Já vím“.

Pokud je v dané chvíli ve vašem životě to, čemu říkáte „problém“, v rozšířeném vědomí a stavu hlubokého klidu nacházíte obvykle řešení a „vidíte“ možnosti, které v běžném režimu mysli nemůžete vidět.

Takovým „problémem“ může být také vaše NEMOC, a pak je dobré vědět, že celé vaše tělo, každá buňka těla tento STAV MYSLI – stav rozšířeného vědomí – velmi intenzivně prožije a každá buňka si jej taky pamatuje. Dovolíte-li sami sobě takové prožitky, pak vaše tělo postupně zvýší frekvence a uvolní (chemicky i energeticky) obrovský vnitřní potenciál, vnitřní síly očisty, regenerace a samoléčby, kterými disponujeme všichni, ale které jsou záměrně drženy v nečinnosti, žijeme-li v nízkých frekvencích – pod diktátem Ega, rozumu a emocí, jako je strach (panika, obavy) a naučených, naprogramovaných schémat a vzorců, ať už osobních, vzorců rodiny nebo z velké části – společnosti.

(Na konci článku najdete – Experimentální měření – vliv meditace na fyzické tělo …..)

Na kurzu pochopíte také význam termínu „mozkové frekvence“ a jejich vliv v běžném životě i v meditaci:

 

Proč je tak těžké zklidnit mysl, tedy meditovat ?

98% našeho každodenního vnímání jsou automatické PROGRAMY, nastavené v naší mysli od okamžiku našeho zrození. Takové programy jsme však schopni rozpoznat teprve tehdy, když se naučíme vnímat sami sebe.

Tyto emoční a myšlenkové „struktury – vzorce“ jsou totiž hlavní základnou každé nemoci i každého našeho strachu, neúspěchu či nespokojenosti v životě.

Vše, co žijeme si totiž utváříme sami, nevědomě, právě tímto způsobem.

A jsou to právě tyto programy, které nám brání udělat jakékoliv změny. V mysli fungují jako „FILTRY“, skrze které musí být vše nové „přefiltrováno“ (je to přirozený systém vnitřní kontroly). Jako kdyby vyšší úředník seděl v naší hlavě a razítkoval a udílel povolení všemu, co nám přijde na mysl. Přesně tak tyto programy a nastavené modely vnímání reality v naší mysli fungují.

Vidíme a slyšíme jen to, na co jsme v dané chvíli „nastaveni“ vidět a slyšet. Dobrá zpráva je, že když se skutečně rozhodneme, můžeme to změnit.

Naučím se tyto překážky překonat ?

Ano, to je cílem našeho kurzu. Nebudete už potřebovat „bojovat“ s nemocí, ani s Egem ani s myslí, ale naučíte se všechny tyto mechanismy pochopit a porozumět jim. Pochopíte, jak doopravdy funguje mozek a jak je to i s biochemií těla, o které říkají, že na ni nemáme žádný vliv. Jinými slovy, říkají nám, že jsme oběti genetiky, oběti stárnutí, oběti všeho možného a hlavně, že jsme bezmocní a neschopní. Pochopíte, že všechno je jinak.

Budete nadšeni, jak se váš svět začne měnit a vy s ním.

Cena kurzu:  3 000,- Kč

Termíny najdete v levé liště, odkaz Termíny kurzů.

V případě vašeho zájmu pište, bližší INFO ke kurzu posílám emailem.

OTÁZKA – jaký je rozdíl mezi meditačními kurzy?

Meditační kurzy, které vám nabízím, jsou v podstatě navazující a začínají kurzem „Meditace vhledu a záměru“, kde se mi obvykle sejde většina lidiček, co nikdy předtím nemeditovali, ale chtěli by začít. Takže vedu pak všechny v podstatě krok za krokem, což nakonec oceňují i ti, kteří už meditační zkušenost mají a jsou příjemně překvapeni, že „to může být i jinak“ – že „to jde“ mnohem snáz a hlavně, že mají konečně „klid v hlavě“ a prožitek, jaký by si člověk z meditace měl odnést … mysl „bez bojování a usilování“ dělá to, co po ní chceme, myšlenky neútočí a člověk navazuje vnitřní kontakt se sebou samotným a to jsou obvykle emocionálně velmi silné a dojemné prožitky …

V posledních letech jsou nicméně kurzy daleko intenzivnější, a i když člověk teprve začíná, jde mu to mnohem rychleji, než tomu bylo dřív, takže i na takovém „začátečnickém“ začátku kurzu pak obvykle končíme i docela pokročilými technikami….

Kurz „Pokročilé meditační techniky“ je určen všem, kteří už meditace praktikují, protože tady už využíváme hlubší techniky práce s tělem (vnitřní projekce, hologram atd.), a to vyžaduje umění rozšiřování vědomí, udržení vnitřní pozornosti ve vhledu, vnitřní klid, uvolnění všech myšlenkových procesů atd… viz. popis kurzu (i když vše se popsat slovy a vystavit na webu nedá).

Vyšším stupněm na žebříčku duchovního a osobního rozvoje pak je Merkaba a navazující meditační zásedy, kde už můžeme mluvit o velmi pokročilé meditační a duchovní praxi.

Meditace je nejpřirozenější způsob, jak postupně navykat tělo na zvyšování frekvencí a jak čerpat z mohutných zdrojů energie, které nám Země poskytuje, skrze Schumannovy rezonance.

https://v-laska.com/schumannova-rezonance/

—————————————————————————-

Nepřehlédněte zajímavý E X P E R I M E N T v rámci kurzu pro pokročilé:

Vliv meditace na fyzické tělo, tkáně, orgány a orgánové systémy těla.

Experimentální měření přístrojem GDV kamera – Imago Aureola

https://v-laska.com/bio-fotonova-holografie/

Jedním z programů, kde můžeme velmi názorně vidět přímou odezvu těla na podvědomé i vědomé procesy, které probíhají v naší mysli (i během meditace) je DIAGRAM.

Měření 1 jsme provedli dopoledne, před zahájením meditací:

 

Červená křivka na obou diagramech zaznamenává „pohyb“ mysli – podvědomé i vědomé a modrá křivka ukazuje na odezvu fyzického těla na tyto mentální procesy.

Obecně můžeme říct, že mysl „honí tělo“, protože je na míle před fyzickým tělem, lítá v minulosti i budoucnosti a jen málo kdy je v přítomném okamžiku, kdy jsme si plně vědomi toho, co právě děláme, co právě říkáme, nebo co právě prožíváme.

To ale neplatí v případě, kdy začnete smysluplně meditovat (meditujeme s vědomým záměrem) a začnete sebe sama vnímat novým způsobem. A nejen to, vy začnete skutečně vnímat i to, co provádí vaše mysl.

Proto je velký rozdíl v měření u člověka, který „nedělá nic“ a tím, který medituje a sám se sebou už vnitřně pracuje.

Paní Renata

(obrázek máme k dispozici s jejím svolením) :

Digram – 1. měření – ukazuje, že největší hyperaktivita v podvědomé mysli fyzicky oslabuje oblast křížové kosti, fyzické tělo skutečně reaguje (modrá) – zejména levý diagram, i když na fyzické rovině to nemusí ještě být projeveno jako symptom.

Hrdlo, hrtan, průdušnice – zde probíhá již léčení a detoxikace, na čemž paní Renata vědomě pracuje.

Játra a ledviny – související čištění a detoxikace – procesy, o kterých už ví a podporuje je.

Lehký útlum je ve slezině, imunitním systému a dvanácterníku.

 

Diagram – 2. měření, které jsme provedly 15 – 20 minut po ukončené meditaci.

Druhé měření zastupuje zelená křivka (pohyb mysli, psychické procesy v podvědomí i vědomí), hnědá křivka je odpověď autonomního nervového systému (vlevo) a CNS a fyzického těla (vpravo).

Na obou diagramech je vidět, že paní Renata umí v meditaci mysl „ponořit“ hluboko do těla (zelená křivka), až do nejhlubšího klidu (to je vnitřní kruh, tmavě růžový střed), kdy dojde i k celkovému uvolnění a utlumení činnosti všech tkání, orgánů a orgánových systémů (což je to nejlepší pro zvýšení a normalizaci jejich frekvencí, tedy pro jejich regeneraci, podporu čištění a ozdravné procesy).

 • V oblasti křížové kosti se stav normalizuje (hnědá křivka)
 • Zlepšuje se činnost imunitního systému
 • Hrdlo, hrtan, průdušnice – normalizuje se stav (snižuje se hyperfunkce)
 • Dvanáctník a trávení – normalizuje se stav
 • Slezina – úplná normalizace stavu orgánu
 • Ledviny a játra po meditaci zvyšují aktivitu a to umožní další čištění a detoxikaci těla. Tento proces je potřeba vždy podpořit zvýšeným pitím kvalitní vody, aby bylo z těla odvedeno vše, co se nahromadilo a co se vyplavilo v meditaci.
 • Aktivace těla z 0,99 na 6,52 (tabulka, vpravo dole), přičemž mysl zůstává uvolněná a v hlubokém klidu.

Paní Jana

(obrázek i popis máme k dispozici s jejím laskavým svolením)

U paní Jany provádíme měření až druhý meditační den a jako obvykle se u ní spouští už po prvním dni meditací detoxikace (u intenzivních meditací je dobré pít hodně vody, a tak i „odvod“ tekutin je pak častější). První měření probíhá ráno, před zahájením meditací (červená a modrá křivka).

Mysl se v největším klidu v meditaci ponoří hluboko do těla a spojí se s tkáněmi a orgány, které to nejvíc potřebují. To se děje zcela automaticky změnou mozkové frekvence a díky inteligenci a moudrosti těla, kterou lze jen těžko „uchopit“ rozumem. Změna mozkové frekvence způsobí uvolnění v buňkách a tkáních těla a to následně umožní jejich procesy čištění, regenerace a vnitřního léčení, což jsou přirozené mechanismy těla, pokud jim vytvoříme vhodné podmínky.

 • Orgány, které jsou zde momentálně zvýšeně „aktivní“ jsou : játra, ledviny, močový a pohlavní systém (orgány, které se účastní detoxikace). Mysl se v meditaci spojí s tkání jater a ledvin (jde do hloubky, do největšího klidu – zelená křivka) a tělo odpovídá zklidněním v obou orgánech – z hyperaktivity do normalizace funkce (hnědá křivka).
 • Naopak zvýšenou činnost zaznamenávají orgány imunitního systému (meditace podporuje zlepšení imunity), a orgány vylučovací (podpora detoxikace, odvod škodlivin z těla), což je častý jev.
 • Zvýšenou činnost zaznamenává také dýchací systém (zelená a hnědá křivka), protože snímání provádíme po energetickém cvičení (čchi-kung), které jsme zařadily bezprostředně po meditaci, aby bylo možno snímat biopole, které je meditací výrazně rozšířeno.
 • Ponoření dovnitř, zklidnění (zelená křivka) vidíme na obou diagramech také u nervového, kardiovaskulárního a cévního sytému.
 • Aktivace těla (tabulka vpravo dole) je z 2,21 na 4,93, tělo velmi aktivně reaguje na tento blahodárný proces, přičemž mysl zůstává vyrovnaná a klidná.

Meditace – tedy změna mozkových frekvencí do klidového stavu – zároveň umožní zvyšování frekvencí celého těla, což má zcela zásadní vliv na synchronizaci mozku, srdce a dalších orgánů do frekvenčních úrovní EM pole Země. To probíhá zcela automaticky a bez našeho vědomí a to taky doslova určuje, jak se cítíme, jak se nám daří vše, co děláme, jsme-li nemocní nebo zdraví. Zkrátka právě to rozhoduje o tom, jak žijeme náš život a jaká je jeho kvalita.

Víc o EM poli Země a pro nás zásadních Schumannových rezonancích najdete zde:

https://v-laska.com/kurzy/pokrocile-meditacni-techniky/