Skip to content

Kniha Psychologie čaker

Kniha "Kdo jsem já" - Psychologie čaker

Kniha „Kdo jsem já“ – Psychologie čaker

je jediná kniha u nás i na Slovensku s touto tématikou a je skvělým pomocníkem v poznávání sebe sama i těch, se kterými utváříme vzájemné vztahy – jako „učební lekce“, kterými si v životě procházíme.

Domnívám se, že pochopit sebe sama je základ, od kterého se odvíjí vše ostatní v našem životě a pro mě osobně to byla velká úleva a svoboda. Poznat sebe sama je také základním „klíčem“ k léčení a především k vyléčení z nemocí, a to i takových, kterým se dnes říká „civilizační“, protože každá nemoc má své poslání a každá nemoc nám něco o nás samotných sděluje.

Ne vždy se však naše „pochopení sebe“ setká s pochopením u druhých, protože poznat sebe taky znamená osvobodit se z navyklého chování – z pastí a osidel automatických programů naší mysli a přestat se chovat tak, jak druzí předpokládají a očekávají. Žijeme-li podle automatických programů naší mysli, jsme předvídatelní a jsme také dobře manipulovatelní.

Skutečně poznat sebe znamená taky poznat vlohy a talenty, se kterými jsme se narodili a dovolit si uvolnit svůj vlastní životní potenciál – tedy jinými slovy – začít dělat to, co nás baví a co nám přináší radost, a pak i dostatečnou odměnu za naši práci. Poznat sebe znamená také najít odvahu dělat životní změny tak, jak si je sami přejeme, aniž bychom se potřebovali zavděčit druhým.

To vše nám pak umožní získat nadhled v nejrůznějších situacích, událostech i vztazích a my už pak nemusíme žít svůj život jako oběti daných okolností, ale svou realitu si už tvoříme vědomě.

Kniha "Kdo jsem já" - Psychologie čaker - Viktorie Skácel // v-laska.com

 

Cena Knihy

Knihu si můžete objednat v tištěné podobě  za 560,- CZK plus poštovné.

Tato kniha je pouze v „paperback“ (měkké vazbě) – protože ji vnímám jako „pracovní knihu„, ve které listujeme stále, když potřebujeme, nebo ji máme kdykoliv po ruce, vepisujeme do ní, podtrháváme atd. Takový byl i můj záměr, když jsem knihu tvořila . Nevnímám ji tedy jako knihu, kterou přečteme a založíme v knihovně.

Kniha dobře slouží také jako „balíček karet“ – kdy si místo vytažení karty prostě zalistujete v knize a vždy tam bude přesně to, co v dané chvíli potřebujete „slyšet“. 

Knihu si také můžete objednat v elektronické verzi, ve formátu PDF za 360,- CZK.

Máte-li zájem o zaslání knihy v tištěné podobě, přičtěte si k ceně knihy poštovné 80,- CZK  při dodání na výdejní místo Zásilkovny, nebo ještě plus 30,-  Kč, pokud budete chtít knihu poslat na vaši adresu, v rámci České republiky. Na Slovensko je cena vyšší.

V případě vašeho zájmu o odeslání knihy vás poprosím o platbu předem na č.ú.: 2301288414/2010 a k platbě připojíte své jméno. Knihy neposílám na dobírku a děkuji vám předem za pochopení.  Balíček s knihou odesílám obratem po přijetí platby. Kniha v elektronické verzi vám přijde emailem v PDF formátu.

Budete-li odesílat platbu prosím pište mi na email:

Přeji vám mnoho krásných chvil s knihou

Viki

 

Psychologie čaker – otázky a odpovědi:

Jaký význam mají čakry v životě člověka?

Čakry mají pro život člověka zcela zásadní význam.  Skrze tato energoinformační centra – neboli čakry, se totiž projektuje vědomí a jemnohmotné informační struktury, které utvářejí člověka jako lidskou bytost, do zemské reality. Fyzické tělo bez těchto jemnohmotných obalů – těl – nemůže vůbec existovat.  Dnes už s jistotou víme, že prvotní musí být informace, teprve potom je hmota.

Tyto jemnohmotné informační struktury jsou nositelem veškerých informací o daném člověku a obsahují tzv. blueprint, předlohu, něco jako základní „nastavení“ pro jeho život.  Jedna z pěti čaker (kromě první a sedmé, které jsou tzv. kotvící) pak je nositelkou životního plánu člověka a v psychologii čaker se jí říká dominantní čakra. Zde jsou také „uloženy“  vlohy, schopnosti, talenty a dovednosti člověka a právě zde budou čekat tak dlouho, dokud nebudou probuzeny k životu a uplatněny. Daná čakra má pak silný vliv na vývoj a rozvoj člověka, a doslova vibračně nastavuje, spolu s dalšími čakrami, životní lekce a události (podle životního plánu) na základě toho, co člověk v daném období prožívá. Podle toho pak vtahuje další lidi a zkušenosti do jeho života tak, aby skrze lekce, překážky a zkoušky našel sám sebe a objevil potenciál, jako svou vnitřní sílu, dřímající na hlubších úrovních bytí.

Na začátku našeho života, v dětství, pod vlivem výchovy a prostředí, ve kterém vyrůstáme, přijmeme, že osobnost, kterou jsme si sami – jako Ego – stvořili, jsme my. A další vývoj v rodině, ve společnosti, zejména ve škole nás v tom pouze utvrdí a my si tak modelujeme obraz sebe sama a způsob, JAK budeme vnímat vnější svět a události, kterými budeme procházet a prožívat je. Nikdo nás neučí, že podstatou lidské bytosti je vědomí, tedy něco jako jemnohmotná esence, inteligentní síla nejvyšší frekvence, dokonalá a čistá, která oživuje fyzické tělo, ale není tělem.

Dávno, už hluboko v dětství jsme zapomněli na svou jemnohmotnou podstatu a už nevíme, že skrze jemnohmotné obaly jsme s celkem, jako Vědomím, které utváří podstatu vesmíru, stále spojeni. Postupně zapomeneme, trápíme se, trpíme a celý život podvědomě hledáme skutečnou a opravdovou lásku, frekvenci, podstatu našeho bytí, ze které jsme sem na Zemi přišli. Nikdo nám neřekne, že osobnost, se kterou jsme se ztotožnili, je pouze iluze, a že to, co prožíváme, je pouze „divadlo“, které jsme připravili sami sobě, které si sami dokonce režírujeme a hrajeme v něm i hlavní roli.

Tak díky čakrám procházíme lekcemi a zkušenostmi, prožíváme emoce a stále hledáme. A právě to je podstatou „školy“, kterou zde na Zemi navštěvujeme, abychom se jako vědomí mohli vyvíjet a růst. Teprve když si uvědomíme, že životní zkoušky, jako jsou nemoci a nejrůznější životní překážky nám doslova nastavují příležitosti zastavit se a pochopit, kým skutečně jsme, čakra uvolní vždy část potenciálu, který skrývá v sobě.

Jinými slovy, vždy příslušná čakra, která je kvůli naší ochraně blokovaná, se začne uvolňovat. Začneme si uvědomovat sami sebe a začneme objevovat vnitřní svět a  jeho význam pro náš duchovní rozvoj. Protože my jsme svou podstatou duchovní bytosti žijící tady na Zemi. Začneme vědomě vnímat, žít  i přetvářet svůj život k lepšímu. A s každým novým uvědoměním a pochopením čakra odkrývá dary, které nese v sobě jako informace, pro rozvoj obrovského potenciálu daného člověka.

Pokud by však došlo k uvolnění čakry jiným způsobem, tedy manipulací nebo zásahem jiného člověka, nemusí být daný jedinec na takovou změnu připraven a takový vnější zásah do jeho čakrálního systému nemusí pak přinést pozitivní změny, které očekává, ale často bohužel, právě naopak.

Žijeme-li nevědomě po celý život, pak se v podstatě naplňuje „předloha“, která je základní součástí „informačního balíčku“ dominantní čakry, se kterým jsme se narodili, a my pak žijeme pod vládou a vedením Ega a rozumu, tedy vytvořené osobnosti, zatížené myšlenkovými vzorci a programy, vláčeni emocemi a událostmi, do kterých jsme pod jejich vlivem, vtahováni. Typickým odrazem takového způsobu prožívání života je ne-spokojenost, ne-radost a nemoc.

Někoho k „probuzení vědomí“ přivede vážná nemoc, někoho nehoda, jiného těžké i méně těžké životní zkoušky a události. Někdo chce zkrátka v životě změnu a někdo ne. Každý člověk je jiný a každý člověk v každém okamžiku života, podle zákona svobodné volby, sám rozhoduje, kam v dané chvíli obrátí svou pozornost. Tím vždy uvede do chodu sled událostí a jeho život pak bude odpovídat jeho volbám, ať jsou vědomé či nevědomé.

Jak souvisí čakry s psychikou člověka? Mají přímo vliv na naše zdraví ?

Čakry přímo souvisí s psychikou člověka a jsou také často nazývány „psychoenergetická centra“. Reagují na vše, co prožíváme a zároveň nás také do prožívání nutí, právě na základě informací (frekvencí), které nesou v sobě od počátku našeho života. Čakry v podstatě vytvářejí vibrační „podmínky“ pro události, kterými máme projít, podle naší svobodné volby (což nemusí být volba vědomá).

Každá čakra má svůj hluboký význam v životě člověka a velmi silně jej ovlivňuje. Jedna však nemůže existovat bez druhé, všechny spolupracují a jsou vzájemně propojeny. Na fyzické úrovni řídí vždy určitou oblast těla a na jemnohmotných úrovních spojují všechna těla nefyzická a jejich energetické dráhy.  Jinými slovy, všechny čakry jsou propojeny s jemnohmotným informačním systémem, který je podstatou člověka, jako lidského bytosti, a právě zde je předem „nastaveno“, co bude později projeveno na rovině fyzické.

Čakry jsou multidimenzionální, tedy kvantové svou podstatou. Nemůžeme na ně nahlížet lineárně, tedy že vyšší čakry jsou „lepší“, než nižší a tak jim dáme větší pozornost. To jsou největší omyly v ezoterice a přinášejí největší „škody“ pro člověka.

Chceme-li se opravdu začít duchovně rozvíjet, vědomě si tvořit svůj život, zvyšovat frekvence těla, což je základem šťastného života, tedy i zdraví, pak musíme začít od uvědomování si sebe a všeho, co prožíváme, jak prožíváme a žijeme. Pravděpodobně největší význam zde má právě to kouzelné slovo „ JAK “, tedy jak vidíme a vnímáme především sami sebe, pak okolní svět a jak reagujeme na události, kterými v životě procházíme a ve kterých hrajeme hlavní i vedlejší role.

To vše má zásadní význam pro náš šťastný život i naše zdraví.

(Toto je ale jen velmi zjednodušený pohled na čakry, samotné téma čaker je dalekosáhlé a rozhodně  stojí za mnohem větší pozornost, než mu dáváme.)

Viki