Skip to content

Kurz Kraniosakrální terapie I – Kraniosakrální rezonance

(Patentovaná metoda Kraniosakrální terapie cestou hluboké relaxace)

4 denní intenzivní a velmi prožitkový kurz Kraniosakrální rezonance

  • pro terapeuty, lékaře, fyzioterapeuty, zdravotnický personál, sociální pracovníky, maséry či léčitele …
  • ale také pro rodiče a pro ty, kteří pečují o své blízké či děti, zdravé, nemocné, nebo postižené
  • a také pro všechny, kteří jdou po své vlastní „cestě“, hledají a pracují sami se sebou …

Účast na kurzu není omezena žádným odborným vzděláním ani věkem, tuto metodu se může naučit každý, kdo chce být zdravý, zdravější či prostě touží po změnách.

kraniosakralni rezonance

Fungování lidského těla závisí na určitých frekvencích, které v podstatě utvářejí základní „vibrační matrici“ lidského těla.

Všechno ve vesmíru je utvářeno vibracemi nejrůznějších frekvencí. Čím jsou frekvence nižší, tím větší je hustota a obráceně. Člověk je ale svou podstatou duchovní bytost, to znamená, že pouze určitá část člověka jako lidské bytosti „kmitá“ na frekvencích, které způsobí takové zhuštění, že člověka vnímáme jako fyzické tělo – hmotu.

Větší část lidské bytosti ale utváří informační – jemnohmotné struktury – pole, které prostupují fyzickým tělem a vibrují na frekvencích vyšších. Proto jsou tyto struktury pro pět smyslů člověka (které přináleží hmotnému tělu) neuchopitelné a neviditelné. Ale i když je nemůžeme vidět ani se jich nemůžeme dotýkat jako něčeho hmotného, to neznamená, že neexistují. Ve skutečnosti právě tady leží pravá podstata fungování člověka a jeho fyzického těla.

Právě tato neviditelná a nehmotná část je rozhodující pro správné funkce a fungování lidského těla, protože právě na těchto úrovních probíhají všechny děje a jevy, kterým říkáme „autonomní“ – kdy lidské tělo funguje automaticky, bez vědomého usilování a snažení. Lidské srdce pumpuje krev i prožívá emoce, aniž bychom o to usilovali, trávicí systém zpracovává potravu, přerozděluje živiny a vylučuje odpadní látky z těla, aniž bychom to vědomě řídili a tak pracují všechny buňky, tkáně, orgány a systémy v těle po celý náš život.

Dojde-li ale ke snižování frekvencí těchto jemnohmotných polí (zejména pole emočního a mentálního), pak zákonitě dochází i ke změnám fyziologickým a tyto procesy, původně bezchybně pracující, se mohou začít patologicky měnit. Tak vzniká – velmi zjednodušeně řečeno – nemoc.

Jakmile pochopíme jednoduché principy kvantové fyziky a zákonitosti, které fungují v celé přírodě i vesmíru, můžeme vědomě, prostřednictvím mysli (vědomí pozorovatele), frekvence kmitání měnit, aby se vibrace orgánů a tkání znovu navrátily k původnímu „vzorci“ zdraví (původní vyšší frekvence).

Aniž bychom prováděli složité diagnostiky a stavěli se do role léčitele, „pouhou změnou a udržením“ zvýšených frekvencí začne tělo samo řídit a organizovat proces své vlastní samoléčby. Umění kraniosakrální terapie pak je jakýmsi „nástrojem“, který umožní tělu z hloubky uvolnit vše, co ho blokuje, svazuje a co jeho frekvence snižuje.

V tom je největší kouzlo celé této terapie

Kraniosakrální terapie cestou hluboké relaxace – kraniorezonance

Je to velmi jemná, zcela neinvazivní, lehce manipulační technika, kterou umíme navodit stav hlubokého uvolnění těla i mysli tak, aby tělo klienta, které disponuje vysokou inteligencí, samo spustilo samoregulační mechanismy a uvolnilo vnitřní síly, které v dané chvíli potřebuje. Jinými slovy – tělo terapeuta i klienta zvýší frekvence a úkolem terapeuta je, velmi jemnými technikami tento hluboký stav udržet po celou dobu terapie, aby tělo prostřednictvím rezonance samo provedlo změny, potřebné k jeho návratu ke zdraví.

Nejkrásnější na celém „procesu“ je, že dochází k „léčení“ na obou stranách, jak terapeuta, tak klienta, za určitých podmínek a při respektování zákonitostí, které zde nerozvádím. Pamatujte, že léčení nemusí být vždy pouze léčení fyzického těla.

Nesnažíme se tedy vyhledávat „bloky a blokády“, neprovádíme diagnostiku a nedáváme pozornost neduhům a nemocem, protože víme, že právě to člověk ke svému léčení nepotřebuje. Ve skutečnosti je to právě naopak. Víme, že čím víc pozornosti obracíme na „problém“, tím víc ho umocňujeme. V kraniosakrální terapii cestou hluboké relaxace každého člověka vnímáme jako jedinečnou bytost a ke každému tělu přistupujeme s velkou úctou a respektem. Terapie samotná je hlubokým prožitkem jak pro terapeuta, tak pro klienta, slovy často těžko uchopitelná.

A „věci se dějí“, aniž bychom o ně usilovali.

kranio sakralni rezonance kurzy

Jak vnímám tuto terapii já :

Ruce terapeuta, který vstupuje do „hry“ s tělem, relaxujícím a odpočívajícím na lehátku, dotykem a citlivou manipulací aktivují mocné síly, které spaly dosud neprobuzeny hluboko uvnitř těla.

Je to velmi zvláštní a těžko popsatelný pocit, který oba prožívají. Klient i terapeut.

Zklidněná mysl dovoluje podvědomí postupně uvolňovat staré vzorce, které udržují napětí a disharmonii v těle. Tělo pak odpovídá nejrůznějšími způsoby, podle úrovně vědomí, ve kterém se jako ve stavu bytí nachází.

Čím víc se mysl uvolní do prázdnoty relaxace, tím víc umožní tělu procesy jeho samoléčby.

Terapeut je dirigentem velkého orchestru buněk těla a nutí jednotlivé jeho členy (buňky, tkáně, orgány) „procvičovat“ jednotlivé party tak dlouho, dokud orchestr nehraje unisono.

Kurz kraniosakralni terapie rezonance

Věřím, že tuto terapii si prostě zamilujete stejně, jako ji milují děti.

Kraniosakrální terapie cestou hluboké relaxace – Kraniosakrální rezonance – se odlišuje od ostatních „škol“ nejen svým přístupem k člověku, ale i svým obsahem.

Když jsem před několika lety sama procházela kurzem a učila se Kraniosakrální terapii, bylo zde mnoho věcí, které mě velmi nadchly ale i mnoho věcí, o kterých jsem nebyla zcela přesvědčená, že s nimi mohu souhlasit. Jsem člověk, který umí naslouchat své intuici a umím věci vnímat i jinak, než nás ve škole učili.

Stejně tak kraniosakrální pohyb jsem od samotného počátku vnímala jako mnohem hlubší sílu, mnohem významnější, než nám bylo prezentováno. Vnímala jsem jeho hloubku, rozsah i kvalitu mnohem hlouběji a intenzivněji, jako něco, co vychází z nitra každého z nás, jako něco, co je naší součástí už v okamžiku početí. Dnes vím, že jsem se tenkrát nemýlila. Tento pohyb je základním pohybem ve vesmíru.

Ze zkušenosti taky vím, že jemné techniky působení na člověka mohou mít velmi hluboký terapeutický dosah, pokud je však nenarušíme něčím, co způsobí obranu tkání – odpor.

V klasickém přístupu Kraniosakrální terapie (zejména Dr. Upledger) který jsem se učila já, je však takových okamžiků mnoho.

Pro srovnání:

Kraniosakrální terapii cestou hluboké relaxace – Kraniosakrální rezonanci – je pravděpodobně nejbližší Kraniosakrální biodynamika, a to pro svoji jemnost a velký respekt k člověku jako duchovní bytosti.

Koncept kraniosakrální biodynamiky je založen na práci s přirozenými životními silami, které údajně uspořádávají a udržují formu a funkci organismu. Tento přístup má pomáhat systému, aniž by do něho zasahoval. Jeho cílem není v první řadě opravit strukturu, ale podporovat ty síly, které jsou základem správné funkce všech systémů člověka. Dle studie, kterou mezi odborníky provedl John Nocross, jde pravděpodobně o zdiskreditovanou metodu léčby.

(Toto říká wikipedie – s náznakem pohrdání tzv. odborníků, k tomuto způsobu léčení těla)

Ze své dlouholeté praxe i vlastní, osobní zkušenosti vím, že právě toto je nejlepší způsob skutečného – tedy opravdového a smysluplného – léčení člověka, protože každá nemoc (úraz, ztráta či jiné životní strasti) má svůj hlubší význam a vytváří v životě člověka podmínky k tomu, aby se zastavil a pochopil, že právě tady se skrývá šance ke změnám, které mu přinesou mnohem víc radosti, štěstí a tím samozřejmě i vytoužené zdraví.

Ale my se většinou způsobem života od svých snů o štěstí a zdraví paradoxně víc a víc vzdalujeme, protože svůj vnitřní hlas, hlas intuice, neslyšíme.

Žijeme jakoby odděleni od svých těl a vůbec si neuvědomujeme, jaký sami k sobě máme vztah. A právě tady leží podstata skutečné léčby člověka. Toto nás ale nenaučili, protože alopatická medicína hlásá pravý opak a podobné terapie zesměšňuje. Nicméně každý člověk disponuje svým zdravým rozumem a sám může zhodnotit, posoudit a rozhodnout se, která „cesta“ je právě pro něho ta nejlepší.

K tomuto tématu přidávám příspěvek „Co ráda sdílím“ zde:

https://v-laska.com/co-rada-sdilim/kdyz-chcete-pouze-pomahat-druhym-a-zapominate-na-sebe/

Krátce z historie kraniosakrální terapie

„Na začátku byla osteopatie.“

Pojem kraniosakrální terapie je úzce spjatý s osteopatií – metodou, kterou vyvinul v druhé polovině 19. století lékař Andrew Taylor Still. Osteopatie je alternativní lékařská metoda, která klade důraz na vzájemné vztahy mezi strukturou a funkcemi těla a uznává schopnost těla léčit se samo.

Podstatou této metody je, že lebeční kosti jsou pohyblivé, nesrůstají, i když tento fakt je z pohledu naší „moderní“ medicíny dodnes zesměšňován, protože nezapadá do jejího konceptu. Kraniosakrální systém spolu s pohybem lebečních kostí poprvé popsal lékař William Garner Sutherland kolem roku 1900.

Sutherland zkoumal jednotlivé kosti tvořící lidskou lebku a zjistil, že lebeční švy umožňují jednotlivým částem lebky pohyb. Dalších několik let pak tento jev testoval a na základě svých experimentů určil, které pohyby jsou normální a které abnormální. Na základě svých studií rozvinul terapii jemných manipulací lebečními kostmi k vyvolání autoregulačního systému pomocí kraniosakrálního pohybu.

Studiem mozkomíšního moku Dr. Sutherland také zjistil, že existují i další charakteristiky, které mají souvislost s pohyblivostí centrálního nervového systému. Jako první popsal rytmické změny tvaru kostí lebky a později aplikoval tento pohyb na tkáně celého těla jako nástroj pro rozpoznání dysfunkčních oblastí. Tento svůj koncept nazval „primární respirace“. Z jeho odkazu také vychází současný koncept kraniosakrální biodynamiky.

Dalším, kdo tuto terapii významně rozvinul, byl americký chirurg John E. Upledger. Během operace krku pozoroval pravidelný rytmus na míšní membráně, který nebyl identický s rytmem dechovým ani tepovým. Začal tento jev studovat, snažil se jej pochopit a na základě toho vytvořil metodiku manipulace s kraniosakrálním systémem.

Dr. Upledger navázal na práci W. Sutherlanda. V letech 1975-1983 vedl vědecký výzkum kraniosakrální terapie na Michiganské státní univerzitě. Svou práci dále prohloubil a rozvinul vytvořením základního protokolu a propojením s dalšími terapeutickými technikami v Upledger institutu v Palm Beach Gardens, USA.

Zdroj: moudrosttela.cz/historie

Dnes v podstatě všechny nejrůznější školy a směry kraniosakrální terapie vycházejí z těchto dvou terapeutických přístupů, které se však v mnoha směrech výrazně liší. Ať je to jakkoliv, kraniosakrální terapii jsem si zamilovala od samotného počátku i když jsem věděla, že budu pravděpodobně hledat způsob, jak se vyhnout všemu, s čím při terapii nejsem v souladu, při zachování pravidel a určité osnovy terapie, které si velmi vážím.

Kraniosakrální terapie cestou hluboké relaxace – kraniorezonance

Lidské tělo a kraniosakrální pohyb jsem začala do hloubky zkoumat, vnímala jsem svoje ruce, které mi předávaly informace a vnímala jsem změny, které v každém těle probíhají jinak. Zkoumala jsem neuvěřitelné pohyby uvnitř těla, jako badatel, který prozkoumává neznámé území, a objevila jsem mnoho souvislostí, o kterých nás nikdo neučil a které nejsou ani v žádných knihách. Naučila jsem se, že ten, kdo řídí terapii, je tělo klienta, pokud ho umím vnímat a hledala jsem způsob, jak s ním pracovat tak, abych nenarušila jeho komfort a bylo dosaženo co nejlepších výsledků v terapii. Pochopila jsem jednoduché zákonitosti, které musím při kraniosakrální terapii dodržet, ale přidala jsem i mnoho nového, včetně příjemné a nerušivé hudby.

Jako terapeut jsem se naučila pracovat i se svou vlastní myslí i svým vlastním tělem tak, abych svou vyrovnaností a klidem pomohla k uvolnění i klientovi. V mnohém jsem se odklonila od zažitých dogmat a naslouchala jsem pouze své intuici, která mě sama vedla odlišnou cestou. Naučila jsem se při práci zcela ztišit, protože jsem si uvědomila, jak svými myšlenkami, postoji i svým přístupem mohu ovlivnit vše, co se pod mýma rukama děje. Díky tomu jsem pochopila, že jediný správný přístup ke klientovi je, umožnit mu, aby celý proces, který jako terapeut pouze uvedu do pohybu, řídily síly vyšší, než je moje mysl. Zpětná vazba a výsledky, které následovaly, byly jednoduše – fascinující.

A tak vznikla moje vlastní metoda – kraniosakrální terapie „cestou hluboké relaxace“.

Postupně jsem vypracovala vlastní postup a to nejen díky mnohaleté praxi s klienty, ale zejména díky práci na sobě. Začala jsem více vnímat a uvědomovat si přírodní zákonitosti, do kterých jako lidská bytost nevyhnutelně patříme.

Pochopila jsem, že pouze klid a hluboká relaxace je frekvence, která léčivé síly našeho těla probouzí a uvolňuje. Stejně tak jsem pochopila, že nemusím znát místa blokád, nemusím diagnostikovat, hodnotit, analyzovat a už vůbec ne léčit, a přesto se klient uzdravuje. Uzdravuje se nejen na fyzickém těle, ale cítí se lépe zejména psychicky. Celé jeho tělo se dostává postupně do harmonie, frekvence buněk, orgánů a tkání se sjednocují, člověk se zklidní, uvolní a postupně se mění i biochemie jeho těla. A právě toto je proces rezonance.

Díky tomu pak neodeznívá pouze jeden problém, se kterým přišel, ale i mnoho dalších. Klient se doslova mění ze dne na den a to pro mě jako terapeuta znamená, že jsem pracovala správně, v souladu s přírodou, s ním i se sebou.

Vytvořila jsem překrásnou terapii, která je hlubokým prožitkem nejen pro klienta, ale i samotného terapeuta. Terapii, která přináší výsledky a práce je příjemným zážitkem. Vytvořila jsem metodu, postavenou na základech učení Dr. Sutherlanda, při které zcela respektuji člověka jako duchovní bytost, podléhající přírodním a vesmírným zákonům. Využila jsem poznatků z anatomie, ale také kvantové fyziky, výzkumů fungování mozku, kmenových buněk a celého těla, a to mi pomohlo uvidět lidskou bytost ve zcela jiném světle, než jsme obecně zvyklí nebo než nás učí ve škole.

Zkušenosti, které ve všech směrech vycházejí z mé vlastní praxe s klienty, předávám od roku 2004 na svých kurzech, jako metodu Kraniosakrální terapie cestou hluboké relaxace – kraniorezonace.

V pravém slova smyslu je meditací pro terapeuta i pro klienta. Ohromující výsledky, kterých tímto přístupem dosahujeme stojí rozhodně za to.

Učím zcela netradičním přístupem v kraniosakrální terapii s využitím její hloubky a účinnosti a s přihlédnutím na fakt, že terapie může být léčebnou metodou stejně tak pro terapeuta, jak pro klienta, za určitých podmínek.

Pracovní skriptum

je součástí výuky. Podrobně zahrnuje nejen oblast kraniosakrální terapie, ale zároveň zde odkrývám velmi pozoruhodné, dosud málo známé výsledky vědeckých výzkumů v oblasti mozku a lidského vědomí, které v konečném důsledku korespondují s duchovními principy dávných léčitelských tradic i východních filosofií a tím v podstatě negují čistě materiální přístup v léčbě i terapii.

Pokud takové poznatky přeneseme do naší terapeutické praxe a přístupu k člověku, dosahujeme zcela mimořádných výsledků v krátkém časovém horizontu.

Skriptum vás podrobně provede nejen kraniosakrální terapií, ale seznámíte se s pojmy dosud málo známými, které vám pomohou mnohem více pochopit fungování lidského těla a mechanismy, které přímo řídí a ovlivňují naše prožívání i zdraví. Můžete se stát kvalitním terapeutem, který disponuje nejen znalostmi, ale také schopnostmi, kterých umí využít v souladu s potřebami daného jedince i sebe.

Program kurzu:

  • postupně se seznámíte jak teoreticky, tak prakticky – s pojmy, které budete potřebovat v kraniosakrální terapii
  • vysvětlíme si pojem frekvence, frekvence těla, mozkové frekvence, frekvence EM pole – tedy vše, co nás bezprostředně ovlivňuje v otázce zdraví a nemoci
  • vysvětlíme si roli mysli v terapeutickém procesu a jakou roli hraje mysl při změně biochemie těla (zdraví/nemoc)
  • vysvětlíme si, jak funguje mozek a jak řídí a ovlivňuje celé tělo
  • dozvíte se vše, co bychom měli už dávno všichni vědět, abychom mohli být zdraví, ale ve škole se to neučí…

Ve výuce za každou přednášenou teorií následuje praktické osvojení jednotlivých “ kroků “ tzv. Protokolu, který tvoří pomocnou kostru celé terapie. Jednotlivé body protokolu probíráme postupně ( teorie – praxe ) a jsou sestaveny tak, aby na sebe plynule navazovaly a nepůsobily rušivě na klienta, který terapii prožívá v hluboké relaxaci. Pracujeme při hudbě, která hraje v terapii významnou roli.

Výuka praktických dovedností tvoří 90% kurzu. Každý účastník kurzu se učí jednotlivé postupy nejen jako budoucí terapeut, ale zároveň je sám prožívá i jako klient, protože pro dobrého terapeuta je nezbytné znát a vnímat pocity a možné reakce jeho klienta.

Účastník kurzu se zároveň učí pracovat se svým vlastním tělem a učí se vnímat souvislosti mezi ním a klientem. Učí se začlenit do své praxe další málo známé postupy a mechanismy, které mu umožní být vynikajícím terapeutem. Naučí se i nezbytné techniky uvolnění a ochrany sebe sama před tzv. negativními vlivy.

Kurz je velmi intenzivní, ale vše je zvládnutelné v daném časovém úseku. Pracujeme přirozeně, nikoliv ve stresu.

V závěru kurzu už si prožijete svoji první samostatnou terapii – jako klient i jako terapeut. Zážitky jsou hluboké a často nepřenosné.

Cílem kurzu je naučit se být dobrým a vnímavým terapeutem, který pomáhá nejen druhým, ale i sám sobě. Tato terapie je svou jemností a zároveň i hloubkou a účinností zcela mimořádná a odlišná od mnoha jiných technik.

Je komplexní, snadno naučitelná, dostupná všem, i bez znalostí anatomie.

Kurz Kraniosakrální rezonance je dostačující pro kvalitní, samostatnou praxi kranio terapeuta, aniž by musel absolvovat další stupně výuky. Je to ucelená terapie, která splňuje vše, co se od ní očekává a mnohdy mnohem více. Somatoemocionální uvolnění ( uvolnění emočních blokád a stagnací) je samozřejmým výsledkem dobré práce terapeuta kraniosakrální rezonance. Absolvování pokračujícího kurzu je výhodou, ale není nutné.

Název „Kraniosakrální terapie cestou hluboké relaxace“ vznikl z mé vlastní praxe s klienty, je součástí mé vlastní metodiky a je chráněn ochrannou známkou ČR.

Od 1. 1. 2019 se název kurzu částečně mění na „Kraniosakrální rezonance“ (význam i obsah v podstatě zůstává stejný). Od roku 2023 otevírám pokračující kurz „Kranio II“, protože informací, které se mi daří „nabírat“ a tak doplňovat do terapie, je opravdu hodně a jsou mimořádně užitečné. 

Jednou z nich je například objev „glymfatického systému“, což je nedávno objevený systém „odstraňování odpadu“ z mozku a centrálního nervového systému. Mozek však musí „vstoupit do stavu“ určité fáze, například hlubokého klidu nebo spánku, která mu umožní eliminaci potencionálně neurotoxických odpadních produktů, včetně Beta-amyloidu, který je spojován s Alzheimerovou nemocí. Glymfatická funkce je u mnoha jedinců narušena, což může přispívat k rozvoji neurodegenerativních chorob, jak uvádí nejnovější studie. Osteopatie je zatím jediná – alternativní část medicíny, která se začíná o tyto převratné informace zajímat a samozřejmě ví, proč. 

Dnes vím s jistotou, že metoda „Kraniosakrální terapie cestou hluboké relaxace – kraniorezonance“ je unikátní právě v tom, že umí takové frekvenční stavy mozku navodit (stav hlubokého uvolnění a klidu, ve kterém sympatikus nahradí parasympatikus), což je nezbytná podmínka pro aktivaci nejen tohoto systému, ale také všech čisticích a samoregulačních procesů celého těla.

A je toho ještě mnohem víc, takže se určitě máte na co těšit na pokračujícím kurzu Kranio II.

https://v-laska.com/kurzy/kurz-kraniosakralni-terapie-pokracujici/

Průběh každého kurzu je netradiční, kurz je velmi intenzivní a prožitkový. S jednotlivými účastníky pracuji v průběhu kurzu individuálně, zejména podle vzniklé potřeby. Po absolvování kurzu může každý z účastníků ihned praktikovat. Výsledky mnoha absolventů i bezprostředně po kurzu jsou vynikající. 

Mám velkou radost, když se vám práce s klienty daří a přináší vám i jim životní změny, radost a zejména výsledky. Často se také stává, že mě lidé z různých koutů republiky žádají o kontakty a jsem moc ráda, když mohu své žáky doporučit.

Cena kurzu

Cena kurzu je 8 900,- CZK  /  6 900,- CZK pro rodiče postižených dětí ( do 15ti let )

Uvedené ceny – kurzovné – aktualizace od 1. 1. 2019

V ceně je lehké občerstvení během kurzu, káva, čaj a drobné „zobání“, cena nezahrnuje ubytování.

Záloha ve výši 3 000,- CZK činí vaši přihlášku na kurz závaznou.

V případě vašeho zájmu posílám pak bližší informace ke kurzu emailem.

Termíny kurzů najdete v levé liště, odkaz Termíny kurzů.

Kurz je ukončen Certifikátem

 

kraniosakralni terapie certifikat