Skip to content

Kurz Kraniosakrální terapie I – Kraniosakrální rezonance

(Patentovaná metoda Kraniosakrální terapie cestou hluboké relaxace)

4 denní intenzivní a velmi prožitkový kurz Kraniosakrální rezonance

  • pro terapeuty, lékaře, fyzioterapeuty, zdravotnický personál, sociální pracovníky, maséry či léčitele …
  • ale také pro rodiče a pro ty, kteří pečují o své blízké či děti, zdravé, nemocné, nebo postižené
  • a také pro všechny, kteří jdou po své vlastní „cestě“, hledají a pracují sami se sebou …

Účast na kurzu není omezena žádným odborným vzděláním ani věkem, tuto metodu se může naučit každý, kdo chce být zdravý, zdravější či prostě touží po změnách.

kraniosakralni rezonance

Fungování lidského těla závisí na určitých frekvencích, které v podstatě utvářejí základní „vibrační matrici“ lidského těla.

Všechno ve vesmíru je utvářeno vibracemi nejrůznějších frekvencí. Čím jsou frekvence nižší, tím větší je hustota a obráceně. Člověk je ale svou podstatou duchovní bytost, to znamená, že pouze určitá část člověka jako lidské bytosti „kmitá“ na frekvencích, které způsobí takové zhuštění, že člověka vnímáme jako fyzické tělo – hmotu.

Větší část lidské bytosti ale utváří informační – jemnohmotné struktury – pole, které prostupují fyzickým tělem a vibrují na frekvencích vyšších. Proto jsou tyto struktury pro pět smyslů člověka (které přináleží hmotnému tělu) neuchopitelné a neviditelné. Ale i když je nemůžeme vidět ani se jich nemůžeme dotýkat jako něčeho hmotného, to neznamená, že neexistují. Ve skutečnosti právě tady leží pravá podstata fungování člověka a jeho fyzického těla.

Právě tato neviditelná a nehmotná část je rozhodující pro správné funkce a fungování lidského těla, protože právě na těchto úrovních probíhají všechny děje a jevy, kterým říkáme „autonomní“ – kdy lidské tělo funguje automaticky, bez vědomého usilování a snažení. Lidské srdce pumpuje krev, ale také prožívá emoce, aniž bychom o to usilovali, trávicí systém zpracovává potravu, přerozděluje živiny a vylučuje odpadní látky z těla, aniž bychom to vědomě řídili a tak pracují všechny buňky, tkáně, orgány a systémy v těle po celý náš život.

Dojde-li ale ke snižování frekvencí těchto jemnohmotných polí (zejména pole emočního a mentálního), pak zákonitě dochází i ke změnám fyziologickým a tyto procesy, původně bezchybně pracující, se mohou začít patologicky měnit. Tak vzniká – velmi zjednodušeně řečeno – nemoc.

Jakmile pochopíme jednoduché principy kvantové fyziky a zákonitosti, které fungují v celé přírodě i vesmíru, můžeme vědomě, prostřednictvím mysli (vědomí pozorovatele), frekvence kmitání měnit, aby se vibrace orgánů a tkání znovu navrátily k původnímu „vzorci“ zdraví (původní vyšší frekvence).

Aniž bychom prováděli složité diagnostiky a stavěli se do role léčitele, „pouhou změnou a udržením“ zvýšených frekvencí začne tělo samo řídit a organizovat proces své vlastní samoléčby. Umění kraniosakrální terapie pak je jakýmsi „nástrojem“, který umožní tělu z hloubky uvolnit vše, co ho blokuje, svazuje a co jeho frekvence snižuje.

V tom je největší kouzlo celé této terapie

Kraniosakrální terapie cestou hluboké relaxace – kraniosakrální rezonance

Je to velmi jemná, zcela neinvazivní, lehce manipulační technika, kterou umíme navodit stav hlubokého uvolnění těla i mysli tak, aby tělo klienta, které disponuje vysokou inteligencí, samo spustilo samoregulační mechanismy, uvolnilo vnitřní napětí a aktivovalo síly, které v dané chvíli potřebuje.

Jinými slovy – tělo terapeuta i klienta zvýší frekvence a úkolem terapeuta je, velmi jemnými technikami tento hluboký stav podpořit a udržet po celou dobu terapie, aby tělo prostřednictvím rezonance samo provedlo změny, potřebné k jeho návratu ke zdraví.

Nejkrásnější na celém „procesu“ je, že dochází k „léčení“ na obou stranách, jak terapeuta, tak klienta, za určitých podmínek a při respektování zákonitostí, které zde nerozvádím.

Pamatujte, že léčení nemusí být vždy pouze léčení fyzického těla.

Nesnažíme se tedy vyhledávat „bloky a blokády“, neprovádíme diagnostiku a nedáváme pozornost neduhům a nemocem, protože víme, že právě to člověk ke svému léčení nepotřebuje. Ve skutečnosti je to právě naopak. Víme, že čím víc pozornosti obracíme na „problém“, tím víc ho umocňujeme. V kraniosakrální terapii cestou hluboké relaxace (CHR) každého člověka vnímáme jako jedinečnou bytost a ke každému tělu přistupujeme s velkou úctou a respektem. Terapie samotná je hlubokým prožitkem jak pro terapeuta, tak pro klienta, slovy často těžko uchopitelná.

A „věci se dějí“, aniž bychom o ně usilovali.

kranio sakralni rezonance kurzy

Ruce terapeuta, který vstupuje do „hry“ s tělem, relaxujícím a odpočívajícím na lehátku, dotykem a citlivou manipulací aktivují mocné síly, které spaly dosud neprobuzeny hluboko uvnitř těla.

Je to velmi zvláštní a těžko popsatelný pocit, který oba prožívají. Klient i terapeut.

Zklidněná mysl dovoluje podvědomí postupně uvolňovat staré vzorce, které udržují napětí a disharmonii v těle. Tělo pak odpovídá nejrůznějšími způsoby, podle úrovně vědomí, ve kterém se jako ve stavu bytí nachází.

Čím víc se mysl uvolní do prázdnoty relaxace, tím víc umožní tělu procesy jeho samoléčby.

Terapeut je dirigentem velkého orchestru buněk těla a nutí jednotlivé jeho členy (buňky, tkáně, orgány) „procvičovat“ jednotlivé party tak dlouho, dokud orchestr nehraje unisono.

Kurz kraniosakralni terapie rezonance

Věřím, že tuto terapii si prostě zamilujete stejně, jako ji milují děti.

Kraniosakrální terapie cestou hluboké relaxace – Kraniosakrální rezonance – se odlišuje od ostatních „škol“ nejen svým přístupem k člověku, ale i svým obsahem.

Když jsem před několika lety sama procházela kurzem a učila se Kraniosakrální terapii, bylo zde mnoho věcí, které mě velmi nadchly ale i mnoho věcí, o kterých jsem nebyla zcela přesvědčená, že s nimi mohu souhlasit. Jsem člověk, který umí naslouchat své intuici a umím věci vnímat i jinak, než nás ve škole učili. Stejně tak kraniosakrální pohyb jsem od samotného počátku vnímala jako mnohem hlubší sílu, mnohem významnější, než nám bylo prezentováno. Vnímala jsem jeho hloubku, rozsah i kvalitu mnohem hlouběji a intenzivněji, jako něco, co vychází z nitra každého z nás, jako něco, co je naší součástí už v okamžiku početí. Dnes vím, že jsem se tenkrát nemýlila. Tento pohyb je základním pohybem ve vesmíru.

Ze zkušenosti taky vím, že jemné techniky působení na člověka mohou mít velmi hluboký terapeutický dosah, pokud je však nenarušíme něčím, co způsobí obranu tkání – odpor. V klasickém přístupu Kraniosakrální terapie (zejména Dr. Upledger) který jsem se učila já, je však takových okamžiků mnoho.

Pro srovnání:

Konceptu kraniosakrální terapie cestou hluboké relaxace – Kraniosakrální rezonanci – je pravděpodobně nejbližší Kraniosakrální biodynamika, a to pro svůj jemný přístup a velký respekt k člověku jako duchovní bytosti. V praktickém pojetí terapie se ale odlišujeme a já jsem velmi šťastná, že to tak je.

„Koncept kraniosakrální biodynamiky je založen na práci s přirozenými životními silami, které údajně uspořádávají a udržují formu a funkci organismu. Tento přístup má pomáhat systému, aniž by do něho zasahoval. Jeho cílem není v první řadě opravit strukturu, ale podporovat ty síly, které jsou základem správné funkce všech systémů člověka. Dle studie, kterou mezi odborníky provedl John Nocross, jde pravděpodobně o zdiskreditovanou metodu léčby.“ (Toto říká wikipedie – s náznakem pohrdání tzv. odborníků a osobně se domnívám, že právě tyto hanlivé a degradující články o kraniosakrální terapii by měly pro nás být hlavním ukazatelem a vodítkem, kterou cestou se chceme vydat.)

Ze své dlouholeté praxe a zejména vlastní, osobní zkušenosti ale vím, že právě toto je nejlepší způsob skutečného – tedy opravdového a smysluplného – léčení a hlavně uzdravení člověka, protože každá nemoc (úraz, ztráta či jiné životní strasti) má vždy svůj hlubší význam a vytváří v životě člověka podmínky k tomu, aby se zastavil a pochopil, že právě tady se skrývá jeho šance ke změnám, které mu přinesou mnohem víc radosti, štěstí a tím samozřejmě i vytoužené zdraví.

Ale my se většinou způsobem života od svých snů o štěstí a zdraví paradoxně víc a víc vzdalujeme, protože svůj vnitřní hlas, hlas intuice, neslyšíme nebo mu zkrátka nevěříme.

Žijeme jakoby odděleni od svých těl a vůbec si neuvědomujeme, jaký sami k sobě máme vztah. A právě tady leží podstata skutečné léčby člověka. Toto nás ale nenaučili ani doma ani ve škole. Alopatická medicína potřebuje pravý opak, potřebuje pacienta, a proto podobné terapie uráží a zesměšňuje. Nicméně každý člověk disponuje svým zdravým rozumem a sám může zhodnotit, posoudit a rozhodnout se, která „cesta“ je právě pro něho ta nejlepší.

K tomuto tématu přidávám příspěvek „Co ráda sdílím“ zde:

https://v-laska.com/co-rada-sdilim/kdyz-chcete-pouze-pomahat-druhym-a-zapominate-na-sebe/

Krátce z historie kraniosakrální terapie

„Na začátku byla osteopatie.“

Pojem kraniosakrální terapie je úzce spjatý s osteopatií – metodou, kterou vyvinul v druhé polovině 19. století lékař Andrew Taylor Still. Osteopatie je alternativní lékařská metoda, která klade důraz na vzájemné vztahy mezi strukturou a funkcemi těla a uznává schopnost těla léčit se samo.

Podstatou této metody je, že lebeční kosti jsou pohyblivé, nesrůstají, i když tento fakt je z pohledu naší „moderní“ medicíny dodnes zesměšňován, protože nezapadá do jejího konceptu. Kraniosakrální systém spolu s pohybem lebečních kostí poprvé popsal lékař William Garner Sutherland kolem roku 1900.

Sutherland zkoumal jednotlivé kosti tvořící lidskou lebku a zjistil, že lebeční švy umožňují jednotlivým částem lebky pohyb. Dalších několik let pak tento jev testoval a na základě svých experimentů určil, které pohyby jsou normální a které abnormální. Na základě svých studií rozvinul terapii jemných manipulací lebečními kostmi k vyvolání autoregulačního systému pomocí kraniosakrálního pohybu.

Studiem mozkomíšního moku Dr. Sutherland také zjistil, že existují i další charakteristiky, které mají souvislost s pohyblivostí centrálního nervového systému. Jako první popsal rytmické změny tvaru kostí lebky a později aplikoval tento pohyb na tkáně celého těla jako nástroj pro rozpoznání dysfunkčních oblastí. Tento svůj koncept nazval „primární respirace“. Z jeho odkazu také vychází současný koncept kraniosakrální biodynamiky.

Dalším, kdo tuto terapii významně rozvinul, byl americký chirurg John E. Upledger. Během operace krku pozoroval pravidelný rytmus na míšní membráně, který nebyl identický s rytmem dechovým ani tepovým. Začal tento jev studovat, snažil se jej pochopit a na základě toho vytvořil metodiku manipulace s kraniosakrálním systémem.

Dr. Upledger navázal na práci W. Sutherlanda. V letech 1975-1983 vedl vědecký výzkum kraniosakrální terapie na Michiganské státní univerzitě. Svou práci dále prohloubil a rozvinul vytvořením základního protokolu a propojením s dalšími terapeutickými technikami v Upledger institutu v Palm Beach Gardens, USA.

Zdroj: moudrosttela.cz/historie

Dnes v podstatě všechny nejrůznější školy a směry kraniosakrální terapie vycházejí z těchto dvou terapeutických přístupů, které se však v mnoha směrech výrazně liší. Ať je to jakkoliv, kraniosakrální terapii jsem si zamilovala od samotného počátku i když jsem věděla, že budu pravděpodobně hledat způsob, jak se vyhnout všemu, s čím při terapii nejsem v souladu, při zachování pravidel a určité osnovy terapie, které si velmi vážím.

Kraniosakrální terapie cestou hluboké relaxace – kraniosakrální rezonance

Lidské tělo a kraniosakrální pohyb jsem začala do hloubky zkoumat, vnímala jsem svoje ruce, které mi předávaly informace a vnímala jsem změny, které v každém těle probíhají jinak. Zkoumala jsem neuvěřitelné pohyby uvnitř těla, jako badatel, který prozkoumává neznámé území, a objevila jsem mnoho souvislostí, o kterých nás nikdo neučil a které nejsou ani v žádných knihách. Naučila jsem se, že ten, kdo řídí terapii, je tělo klienta, pokud ho umím vnímat a hledala jsem způsob, jak s ním pracovat tak, abych nenarušila jeho komfort a bylo dosaženo co nejlepších výsledků v terapii. Pochopila jsem jednoduché zákonitosti, které musím při terapii dodržet, ale přidala jsem i mnoho nového, včetně příjemné a nerušivé hudby.

Jako terapeut jsem se naučila pracovat i se svou vlastní myslí i svým vlastním tělem tak, abych svou vyrovnaností a klidem pomohla k uvolnění i klientovi. V mnohém jsem se odklonila od zažitých dogmat a naslouchala jsem pouze své intuici, která mě sama vedla odlišnou cestou. Naučila jsem se při práci zcela ztišit, protože jsem si uvědomila, jak svými myšlenkami, postoji i svým přístupem mohu ovlivnit vše, co se pod mýma rukama děje. Díky tomu jsem pochopila, že

jediný správný přístup ke klientovi je, umožnit mu, aby celý proces, který jako terapeut pouze uvedu do pohybu, řídily síly vyšší, než je moje mysl. Zpětná vazba a výsledky, které následovaly, byly jednoduše – fascinující.

A tak vznikla moje vlastní metoda – kraniosakrální terapie „cestou hluboké relaxace“.

Postupně jsem vypracovala vlastní postup a to nejen díky mnohaleté praxi s klienty, ale zejména díky práci na sobě. Začala jsem více vnímat a uvědomovat si přírodní zákonitosti, do kterých jako lidská bytost nevyhnutelně patříme.

Pochopila jsem, že pouze klid a hluboká relaxace je frekvence, která léčivé síly našeho těla probouzí a uvolňuje. Stejně tak jsem pochopila, že nemusím znát místa blokád, nemusím diagnostikovat, hodnotit, analyzovat a už vůbec ne léčit, a přesto se klient uzdravuje. Uzdravuje se nejen na fyzickém těle, ale cítí se lépe zejména psychicky. Celé jeho tělo se dostává postupně do harmonie, frekvence buněk, orgánů a tkání se sjednocují, člověk se zklidní, uvolní a postupně se mění i biochemie jeho těla. A právě toto je proces rezonance.

Díky tomu pak neodeznívá pouze jeden problém, se kterým přišel, ale i mnoho dalších. Klient se doslova mění ze dne na den a to pro mě jako terapeuta znamená, že jsem pracovala správně, v souladu s přírodou, s ním i se sebou.

Vytvořila jsem překrásnou terapii, která je hlubokým prožitkem nejen pro klienta, ale i samotného terapeuta. Terapii, která přináší výsledky a práce je příjemným zážitkem. Vytvořila jsem metodu, postavenou na základech učení Dr. Sutherlanda, při které zcela respektuji člověka jako duchovní bytost, podléhající přírodním a vesmírným zákonům. Využila jsem poznatků z anatomie, ale také kvantové fyziky, výzkumů fungování mozku, kmenových buněk a celého těla, a to mi pomohlo uvidět lidskou bytost ve zcela jiném světle, než jsme obecně zvyklí nebo než nás učí ve škole.

Zkušenosti, které ve všech směrech vycházejí z mé vlastní praxe s klienty, předávám od roku 2004 na svých kurzech, jako metodu Kraniosakrální terapie cestou hluboké relaxace (CHR) – kraniorezonace.

V pravém slova smyslu je meditací pro terapeuta i pro klienta. Ohromující výsledky, kterých tímto přístupem dosahujeme stojí rozhodně za to.

Učím zcela netradičním přístupem v kraniosakrální terapii s využitím její hloubky a účinnosti a s přihlédnutím na fakt, že terapie může být léčebnou metodou stejně tak pro terapeuta, jak pro klienta, za určitých podmínek.

Samozřejmou součástí výuky je pracovní skriptum a kurz je ukončen certifikátem.

Program kurzu:

  • postupně se seznámíte jak teoreticky, tak prakticky – s pojmy, které budete potřebovat v kraniosakrální terapii
  • vysvětlíme si také pojmy, jako – frekvence, frekvence těla, mozkové frekvence, frekvence EM pole – tedy vše, co nás bezprostředně ovlivňuje v otázce zdraví a nemoci
  • vysvětlíme si roli mysli v našem životě i v terapeutickém procesu a jakou roli hraje mysl při změně biochemie těla (zdraví/nemoc)
  • vysvětlíme si, jak funguje mozek a jak řídí a ovlivňuje celé tělo
  • vysvětlíme si, jak doopravdy funguje náš nervový systém, abyste pochopili, JAK vzniká nerovnováha v těle, JAK vznikají nejrůznější blokády a JAK vzniká nemoc – a hlavně – jak AKTIVNÍ roli v tomto procesu sami hrajete
  • dozvíte se mnohem víc a hlavně – pochopíte, jak vy sami můžete to, co si nepřejete, změnit.

Ve výuce za každou přednášenou teorií následuje praktické osvojení jednotlivých “ kroků “ tzv. Protokolu, který tvoří pomocnou kostru celé terapie. Jednotlivé body protokolu probíráme postupně ( teorie – praxe ) a jsou sestaveny tak, aby na sebe plynule navazovaly a nepůsobily rušivě na klienta, který terapii prožívá v hluboké relaxaci. Pracujeme při hudbě, která hraje v naší terapii významnou roli.

Výuka praktických dovedností tvoří 90% kurzu. Každý účastník kurzu se učí jednotlivé postupy nejen jako budoucí terapeut, ale zároveň je sám prožívá i jako klient, protože pro dobrého terapeuta je nezbytné znát a vnímat pocity a možné reakce jeho klienta.

Účastník kurzu se zároveň učí pracovat se svým vlastním tělem a učí se vnímat souvislosti mezi ním a klientem. Učí se začlenit do své praxe další málo známé postupy a mechanismy, které mu umožní být vynikajícím terapeutem. Naučí se i nezbytné techniky uvolnění a ochrany sebe sama před tzv. negativními vlivy.

Kurz je velmi intenzivní, ale vše je zvládnutelné v daném časovém úseku. Pracujeme přirozeně, nikoliv ve stresu.

V závěru kurzu už si prožijete svoji první samostatnou terapii – jako klient i jako terapeut. Zážitky jsou hluboké a často nepřenosné.

Cílem kurzu je naučit se být dobrým a vnímavým terapeutem, který pomáhá nejen druhým, ale i sám sobě. Tato terapie je svou jemností a zároveň i hloubkou a účinností zcela mimořádná a odlišná od mnoha jiných technik.

Je komplexní, snadno naučitelná, dostupná všem, i bez znalostí anatomie.

Kurz Kraniosakrální rezonance je dostačující pro kvalitní, samostatnou praxi kranio terapeuta, aniž by musel absolvovat další stupně výuky. Je to ucelená terapie, která splňuje vše, co se od ní očekává a mnohdy mnohem více. „Somatoemocionální uvolnění“ ( uvolnění emočních blokád a stagnací) je samozřejmým výsledkem dobré práce terapeuta kraniosakrální rezonance. Absolvování pokračujícího kurzu je výhodou, ale není nutné.

Název „Kraniosakrální terapie cestou hluboké relaxace“ vznikl z mé vlastní praxe s klienty, je součástí mé vlastní metodiky a je chráněn ochrannou známkou ČR.

Od 1. 1. 2019 se název kurzu částečně mění na „Kraniosakrální rezonance“ (význam i obsah v podstatě zůstává stejný). Od roku 2023 otevírám pokračující kurz „Kranio II“, protože informací, které se mi daří „nabírat“ a tak doplňovat do terapie, je opravdu hodně a jsou mimořádně užitečné nejen pro terapii, ale i pro náš běžný, každodenní život. 

Více informací včetně referencí z praxe najdete zde: https://v-laska.com/kurzy/kurz-kraniosakralni-terapie-pokracujici/

Průběh každého kurzu je netradiční, kurz je velmi intenzivní a prožitkový. S jednotlivými účastníky pracuji v průběhu kurzu individuálně, vždy podle vzniklé potřeby. Po absolvování kurzu může každý z účastníků ihned praktikovat. Výsledky mnoha absolventů i bezprostředně po kurzu jsou vynikající. 

Mám velkou radost, když se vám práce s klienty daří a přináší vám i jim životní změny, radost a zejména výsledky. Často se také stává, že mě lidé z různých koutů republiky žádají o kontakty a jsem moc ráda, když mohu své žáky doporučit.

Cena kurzu je 9 100,- CZK 

Cena 8 100,- CZK – pro rodiče postižených dětí ( do 15ti let ) 

Při tvorbě ceny mi pomáhá numerologie.

V ceně je lehké občerstvení během celého kurzu, káva, čaj a drobné „zobání“. Cena kurzu nezahrnuje ubytování. Více informací obdržíte v info letáku a emailem.

Záloha ve výši 3 000,- CZK činí vaši přihlášku na kurz závaznou.

V případě vašeho zájmu posílám pak bližší informace ke kurzu emailem.

Termíny kurzů najdete v levé liště, odkaz Termíny kurzů.

 

——————————————————————————————————————————

Co říkají na terapii klienti ?

Lucie: Na terapii jsem šla ze zvědavosti, protože mi o ní básnila kamarádka. Mám dlouhodobé problémy s krční a hrudní páteří a již mnoho let mě trápí dušnost a migrény. Prášky mi sice utlumí bolest, ale záda mi neuvolní. A tak se to stále opakuje. Vnitřní napětí, můj strach a jakýsi vnitřní neklid, nespavost a migrény. Nepomohly mi ani obstřiky u lékaře, ani prášky, ani žádná léčba, ani masáže.

Paní „kranio“ terapeutka byla moc příjemná, tak jsem se s důvěrou odevzdala do jejích rukou. Můj zážitek ale předčil veškerá moje očekávání.

Chvíli jsem se nemohla zklidnit, ale pak najednou, jako kdybych to vzdala, „propadla“ jsem se někam hluboko dovnitř svého těla. Byl to zvláštní pocit, jako kdybych plula na obláčku, ale uvnitř sebe. Vnímala jsem jemnou hudbu a lehké, ale zvláštně intenzivní dotyky a nějak podvědomě jsem „věděla“, že se nemusím ničeho bát. Nebylo to vůbec nepříjemné, bylo to pro mě ale úplně nové a hlavně – naprosto zvláštní. Prožívala jsem si nějaký svůj vnitřní proces v neuvěřitelném vnitřním klidu, jaký jsem nezažila ještě nikdy předtím. Bylo to jako nějaký sen, ve kterém si prožívám nějaký příběh. Pak byla najednou terapie u konce a mě se nechtělo „vrátit“. Po terapii jsem měla zimnici a chvíli trvalo, než jsem byla schopna „normálně fungovat“. Měla jsem velkou žízeň a večer jsem šla spát tak brzy, jako snad ještě nikdy předtím.

Druhý den jsem měla průjem a nebylo mi vůbec nejlépe. Po telefonátu s paní terapeutkou jsem přijala možnost, že se moje tělo čistí a pravděpodobně probíhají nějaké hlubší ozdravné procesy v mém těle. Doporučila mi pít hodně vody a jíst pouze lehké jídlo během celého dne a pokud to bude možné, odpočívat. Moje pocity byly smíšené, protože tohle se mnou ještě žádná předchozí terapie neudělala. Pokusila jsem se ale věřit, že to, co se právě děje, je pro mě dobré, a tak jsem si vzala volno z práce a skoro celý den jsem prospala.

Ale další den byl něco jako moje nové narození. Uvolnilo se mi napětí a sevření v hrudní páteři a já jsem po několika letech cítila takový vnitřní klid a „vnitřní volnost“, jako snad ještě nikdy předtím. Najednou jsem mohla lépe dýchat a cítila jsem v sobě takovou lehkost, že bych mohla „plout“ prostorem (jako na tom obláčku uvnitř v těle). Po dalším rozhovoru s terapeutkou a další terapii už začínám víc chápat souvislosti. Můj způsob života, moje práce, moje vnímání sebe a jak mi na to „odpovídá“ moje tělo. Tato terapie mi naprosto změnila život a za to děkuji.

Další příběhy z praxe najdete zde:

https://v-laska.com/kurzy/kurz-kraniosakralni-terapie-pokracujici/

Odpovědnost

Na tomto kurzu nedostanete žádné lékařské rady. Je určen pouze pro informační účely a rozvoj osobnosti, nikoliv pro účely poskytování jakékoliv formy pomoci, zejména zdravotní. Kraniosakrální terapie ani jiná technika, kterou v mé nabídce kurzů najdete, není náhradou za lékařskou péči, diagnostiku nebo léčbu. S jakýmikoliv dotazy týkajícími se zdravotního stavu vždy vyhledejte svého lékaře nebo jiného kvalifikovaného poskytovatele zdravotní péče. Nikdy nezanedbávejte ani neodkládejte vyhledání odborné lékařské pomoci nebo léčby kvůli něčemu, co jste se naučili v kterémkoliv z mých kurzů. Děkuji vám.