Skip to content

Neuro-spinální rebalance

NSR

Kurz Neuro-spinální rebalance  je jediný svého druhu u nás.

Tato metoda vědomé „práce mysli s tělem“ je dalším, vynikajícím pomocným „nástrojem“ především pro terapeuty Kraniosakrální terapie (cestou hluboké relaxace) a Kraniosakrální rezonance (což je totéž). Není ale vázána pouze na Kraniosakrální terapii a můžete ji sami pro sebe kdykoliv využít, pokud potřebujete „být sami sobě psychoterapeutem“.

NSR je určitou formou psychoterapie,

která přímo navazuje nebo může být i součástí kraniosakrální terapie cestou hluboké relaxace (CHR), kdy si klient užívá terapii – v rozšířeném vědomí – a terapeut ho citlivě vede do ještě hlubšího kontaktu se sebou samým a svým vnitřním tělem.

NSR je unikátní, v podstatě jednoduchá a velmi účinná metoda hlubší práce s emočními a mentálními vzorci, které jsou uloženy v podvědomí, nevědomě se aktivují a zanechávají svou energetickou a chemickou stopu v paměti buněk těla, kde mohou napáchat velké škody.

Pokud je tento stav dlouhodobý, pak může docházet ke zpomalování funkcí orgánů či funkčních systémů těla. Jinými slovy – jsou to mentální a emoční vzorce na pozadí mysli, které se aktivují automaticky, kdykoliv se objeví tzv. spouštěč, který je uvede do pohybu. Autonomní nervový systém našeho těla je s těmito podvědomými mentálními procesy bezprostředně spojen a chemická odezva v těle je okamžitá. Kvalita této „chemie“ je přímo závislá na „kvalitě“ emocí.

Bohužel žádný lékař to svému pacientovi neřekne.

Pokud ale víme, jak funguje náš autonomní nervový systém (ANS), jak funguje náš mozek a jakou roli hraje mysl, můžeme takové vzorce, kterým se říká „maladaptivní“ – škodlivé – změnit, a dokonce můžeme v těle obnovit rovnováhu a napravit škody, které již byly způsobeny.

NSR využívá celou škálu poznatků z nejnovějších studií o fungování mozku, kvantové fyziky či epigenetiky, ale především vychází z mojí vlastní zkušenosti a dlouholeté praxe s klienty.

Domnívám se, že pokud umíme pracovat se svým vlastním tělem prostřednictvím vhledu v rozšířeném vědomí, pak umíme taky předcházet nemocem, které se vůbec nemusí projevit, nebo umíme sami sobě pomoci v léčení nemocí, které se už projevily, ale nemusí mít tragické následky.

Ne každý je ale takovému způsobu „léčení a uzdravování“ svého těla nakloněn, a proto ne každý je na takovou (neobvyklou) terapii připraven.

A také zde je potřeba zdůraznit, že tato terapie není náhradou za lékařskou péči a je vždy pouze otázkou volby daného člověka, jak sám k sobě a svému zdraví přistupuje.

NSR je dvoudenní, velmi intenzivní workshop

První část je jako vždy – informační – a je zaměřena na roli terapeuta, který se učí „vidět i vnímat“ nejprve sebe sama z nové perspektivy a zcela jinak než dosud. Terapeut se také musí naučit přenést nové informace do praxe, tedy jinými slovy, jakmile se ztotožní s novými informacemi, učí se je sám na sobě prožít, aby byl schopen totéž potom předat dál, svému klientovi.

Druhá část je zaměřena na roli klienta, přičemž účastník kurzu je střídavě obojím. Je terapeutem i klientem zároveň a učí se „vést“ sebe i klienta tak, aby výsledek i prožitek terapie byl maximální, při co nejmenším úsilí obou.

Klient, i když vědomě spolupracuje s terapeutem, si svoji terapii intenzivně prožívá, sám po chvíli začne vnímat sebe sama ( a především svoje tělo) zcela novým a velmi zajímavým způsobem, vnímá silnou intenzitu změn, které si sám řídí a nastavuje a co je nejdůležitější, sám si začne uvědomovat okamžitou propojenost myšlenky s odezvou v jeho těle.

Toto je v celé terapii zásadní.

Klient začne vnímat souvislosti v jeho každodenním životě a uvědomuje si, že je to pouze on sám, kdo může události v jeho realitě, stejně jako stav (zdraví nebo nemoc) jeho těla, změnit. 

Je fascinující vidět, že někdy stačí i velmi krátký prožitek v terapii, pochopení a nové vnímání svého těla a člověk se velmi rychle uzdravuje ze svých neduhů, které ho dosud trápily. Obvykle však velmi rychle také dochází k pozitivním změnám i v jeho nejbližším prostředí.

Stejný a někdy ještě větší benefit získává nejen klient, ale často také terapeut, protože i on je plně součástí této velké „hry“, při které se učí své vlastní tvořivosti, podporuje svoji představivost i prostorové vnímání a často se stává, že právě skrze prožitky klienta si může uvědomit souvislosti ve své vlastní realitě či vlastní myšlenkové programy a schémata, která mohou „spát“ nebo být aktivní na pozadí jeho mysli. Pak se taková terapie může stát společnou pro oba, kdy jeden druhému předává to, co každý v dané chvíli potřebuje – slyšet, prožít a uvědomit si.

NSR můžete podle potřeby spojit či přímo propojit s Kraniosakrální terapií cestou hluboké relaxace (nový název – Kraniosakrální rezonance), což je mimořádně příjemné pro obě strany a celou terapii to umocní.

NSR můžete ale využít také sami pro sebe, jako určitý způsob meditační praxe, nebo pokud nechcete jako terapeuti pracovat s klientem.

Pak se učíte nejprve „vést“ sami sebe do hlubokého uvolnění a hlubšího kontaktu se svým tělem, a učíte se naslouchat svému vnitřnímu hlasu (ovšem ne rozumu), který vás láskyplně vede jen tak, jak je pro vás v dané chvíli bezpečné. Jinými slovy, naučíte se být sami sobě psychoterapeutem, který vnímá tělo, mysl i duchovní podstatu jako jeden celek, protože ví, že všechny tyto „části“ lidské bytosti jsou vzájemně propojeny a není možno je od sebe oddělit.

Kurz je velmi prožitkový, intenzivní, vždy pouze v malé skupině účastníků. Součástí kurzu může být experimentální meření biopole (Bio-fotonová holografie) před a po.

Cena kurzu : 

Absolventi Kraniosakrální terapie CHR (rezonance)  7 400,- Kč

Absolventi NSR (od roku 2016) mají sníženou cenu  na 4 700,- Kč

Ostatní      11 600, – Kč

Kurz znovu otevírám po dvouleté pauze. Obsahově je úplně nový, takže pokud jste prošli předchozím kurzem NSR, tento můžete považovat za jeho II. level. Má jednodušší obsah ale celou škálu nových možností a zahrnuje také fyzickou část, tedy „jak pomoci tělu po psychoterapii“, aby znovu fungovalo v harmonii, jako jeden dokonalý celek – mysl a tělo – tělo a mysl.

Odpovědnost

Na tomto kurzu nedostanete žádné lékařské rady. Je určen pouze pro informační účely a rozvoj osobnosti, nikoliv pro účely poskytování jakékoliv formy pomoci, zejména zdravotní. NSR ani jiná technika, kterou v mé nabídce kurzů najdete, není náhradou za lékařskou péči, diagnostiku nebo léčbu. S jakýmikoliv dotazy týkajícími se zdravotního stavu vždy vyhledejte svého lékaře nebo jiného kvalifikovaného poskytovatele zdravotní péče. Nikdy nezanedbávejte ani neodkládejte vyhledání odborné lékařské pomoci nebo léčby kvůli něčemu, co jste se naučili v kterémkoliv z mých kurzů. Děkuji vám.

Experimentální měření z kurzu Neuro-spinální rebalance:

Před několika lety jsem se v Londýně setkala s prací Dr. Joe Dispenzy a absolvovala jsem jeho workshop (velmi známá je jeho kniha je „You are the Placebo“, v češtině „Ty jsi placebo“). Naprosto mě uchvátila myšlenka, jak se dá průběh a výsledky meditace a vnitřní práce s tělem monitorovat a tenkrát jsem zatoužila, dělat na svých kurzech jednou totéž. 

Ten sen jsem si splnila a dokonce monitorujeme nejen mozek, ale celé tělo. Kromě aktivity mozku sledujeme změny v energetice těla, změny v psychických procesech, které „jedou“ na pozadí mysli (v podvědomí) a bezprostředně působí na orgány a všechny systémy těla, sledujeme změny v čakrách a mnohem víc. Monitoring (obvykle před a po) je vynikající zpětnou vazbou pro mě, ale především je obrovskou motivací pro všechny, kdo se rozhodli změnit svůj život k lepšímu a ještě potřebují „důkaz“, že jdou správnou cestou. A na druhé straně, i když už „víme“ a důkazy nepotřebujeme, snímky jsou vynikajícím vodítkem a neustálou motivací – kdykoliv potřebujeme.

Snímky Biopole (se svolením účastníků kurzu NSR) – uvádím jen některé z celé řady snímků:

Na obrázku vidíte dvě postavičky. Modré vyzařování kolem těla reprezentuje sumu a kvalitu energie (energetický potenciál), v tomto případě – vidíme psychickou kondici daného člověka a kvalita vyzařování ukazuje, jak na psychické vlivy a nejrůznější vnější a vnitřní podněty, kterými člověk v průběhu každodenního života prochází, reaguje jeho fyzické tělo.

Vlevo je snímek biopole před začátkem kurzu, vpravo je snímek biopole na konci kurzu.

Účastník kurzu – muž:

 

Rozdíl v sumě energie i kvalitě vyzařování vidíte na první pohled. Fascinující je, jak „málo“ stačí, aby došlo k tak výrazné změně.

Jak to vnímají čakry? Na snímku vidíte kolečka jako obrys – to je první měření před začátkem kurzu, plná barevná kolečka jsou čakry na konci kurzu.

Další účastník kurzu (žena) – snímky biopole:

Jak se změna projevila v čakrách?

U obou účastníků jsou na první pohled viditelné změny. Emoční – psychická – vyrovnanost, ukotvení, další odezvu v těle ukazují grafy a koeficienty – normalizace funkcí orgánů a funkčních systémů, nárůst energetiky v celém těle, zlepšení pohybu tekutin – okamžitě reagují játra a ledviny a spustí proces očisty těla. Čištění těla je první známkou funkčních změn v organismu, protože byly vytvořeny podmínky, díky kterým tělo může spustit celou kaskádu ozdravných procesů, kterými okamžitě napravuje nejrůznější škody. Je fascinující vidět, jak během krátké doby – kdy se mysl dokonale spojí uvnitř se „svým“ tělem – tělo okamžitě aktivuje síly, které tělu umožní proces nápravy. A k tomu všemu stačí „tak málo“. Najít, pochopit a uvolnit v těle překážky, které jsme si tam (dávno i nedávno) sami nastražili.

Pro lepší pochopení snímků a více informací k „měření“ najdete zde: https://v-laska.com/bio-fotonova-holografie/

Těším se na vás na dalším kurzu Neuro-spinální rebalance

viki