Skip to content

Kurz Kraniosakrální terapie II

pokračující kurz kraniosakrální terapie

2 denní intenzivní kurz – nadstavba základního kurzu

Tento pokračující kurz je určen vám všem, kteří jste prošli kurzem Kraniosakrální terapie cestou hluboké relaxace (CHR a Kraniosakrální rezonance), kraniosakrální terapii praktikujete a chcete být mezi prvními, kdo si rozšíří nejen své vědomostní „obzory“, ale i svoji terapii o skutečně převratné vědecké poznatky.

Někteří z vás jste absolvovali kurz Neuro-spinální rebalance, který byl až dosud nadstavbou základního kurzu (něco jako „kranio II“), ale tato metoda se dá úspěšně používat i samostatně. Obsahově však není totéž, jako tento nový kurz. Neuro-spinální rebalance (NSR) je v podstatě forma psychoterapie, kde „do hry“ vstupuje nejen mysl, ale především tělo, a díky tomu je jako forma psychoterapie – mocnější. Zpětné vazby na tuto metodu máme mimořádné, proto tento kurz znovu otevírám po dvouleté pauze – v trochu „novém kabátě“. Zejména je to jeho zjednodušení – snadnější postup pro snadnější „uchopení“ metodiky v praxi.

Kraniosakrální terapie II (Kraniosakrální rezonance II) je v pravém slova smyslu pokračováním základního kurzu

V tomto kurzu Kranio II – vám nabízím něco zcela nového, jako rozšíření „Protokolu“, což můžete ihned zakomponovat do vaší současné praxe kraniosakrální terapie.

Co je za vznikem tohoto pokračovacího kurzu?

Když jsem pracovala na knize Mysterium Kalcium, jako vždy – vyhledávala jsem další a další informace, ověřovala fakta a studie, a přitom jsem narazila na několik velmi zajímavých „a velmi nových“ objevů, týkajících se mozku a nervového systému. I když se může zdát, že tato témata spolu nesouvisí, ve skutečnosti opak je pravdou.

Mezi tím jsem jen tak „náhodou“ objevila „The Biology of Water“ a ke slovu přišla konečně kniha, kterou mám už pár let ve své knihovně „The Fourth Phase of Water„. Takže když jsem se připravovala na první kurz „kranio“ v letošním roce, už se mi pomalu a jistě začaly skládat jednotlivé dílky „puzzle“ ze všech těch nových informací a začaly se mi do „krania“ projektovat. Všechno se to dělo postupně, jedno za druhým, až to do sebe dokonale zapadlo a začalo to celé dávat hluboký smysl.

S každým dalším objevem a vědeckou studií o tom, jak „skutečně“ funguje lidské tělo se po 20letech praxe odvažuji konstatovat, že metodika „Kraniosakrální terapie cestou hluboké relaxace“ je dokonalá, zejména v tom smyslu, že splňuje všechny požadavky pro to, aby tělo samo mohlo „nastartovat“ sobě vlastní mechanismy obnovy a seberegulace, ve smyslu čištění a pak nápravy škod, které jsme si sice sami, ale v nevědomosti, napáchali. Jeden z posledních objevů „Glymphatic system“ – je toho důkazem. Tento systém v mozkové tkáni však není aktivní stále. Vstupuje do činnosti pouze za určitých podmínek, přičemž některé z nich v naší terapii absolutně splňujeme.

Velmi mě těší, že se o tyto nové objevy začíná aktivně zajímat dokonce osteopatická medicína, ale my budeme mezi prvními kraniosakrálními terapeuty (dokonce jsme první), kdo tyto nové poznatky cíleně využijeme v naší praxi s klientem. 

Kurz bude – jako vždy – nabitý informacemi – a já věřím, že pro vás budou nové, stejně jako byly pro mě. Seznámíte se s novými studiemi, které jsou sice všem dostupné, ale většinou se o nich běžně nedozvíme (pokud je nehledáme).

Zatím vám pouze nastíním, co vás na kurzu čeká, ale nakonec toho je obvykle mnohem víc, protože s informacemi pracuji neustále.

Jaká jsou hlavní témata tohoto kurzu:

  • Málo se ví o tom, že voda v těle má jinou strukturu a jiné chemické složení než běžná voda. Je to takzvaná „živá“ – strukturovaná voda, forma vody (The Fourth Phase of Water), která umožňuje zdravý pohyb všech tkání v těle a veškeré fyziologické funkce. Pravděpodobně jsem vám o této formě vody říkala už v minulosti, ale teprve až když jsem objevila „Biology of water“ (Biologii vody), začaly mi tyto informace dávat mnohem hlubší smysl. Takže jsem se „ponořila“ do podrobností, abych konečně pochopila, jak tato voda v těle funguje, jak to souvisí s ostatními tekutinami v těle (krev, mozkomíšní mok, mezibuněčná tekutina, lymfa) a jak to celé také souvisí se zdravím a nemocemi. Věřím, že toto bude i pro vás nové a velmi inspirující.
  • Jak jinak – máme zde přímý vliv na kraniosakrální pohyb, nervový systém a mozek, fungování celého těla a samozřejmě pohyb všech tekutin v těle, včetně krve a mozkomíšního moku. To všechno dává „naší“ kraniosakrální terapii další, zcela nový rozměr.
  • Nedávno byl objeven v mozku systém, kterému se říká „waste clearance system“ – něco jako systém na odvádění odpadních látek z mozku (Glymphatic system – GS). Jde o makroskopický systém perivaskulárních tunelů v mozku, který účinně odstraňuje odpadní produkty z mozku, včetně toxinů a chemikálií z léčiv a především Beta-amyloidu, který se v mozkové tkáni může hromadit a je považován za příčinu Alzheimerovy nemoci. Narušené funkce GS mají ohromný vliv na  nemoci nervového systému a rozvoj degenerativních chorob. Protože CNS je neustále vysoce aktivní, metabolický odpad se zde hromadí mnohem rychleji než je tomu v některých jiných částech těla. Centrální nervový systém (CNS) je také velmi citlivý na výkyvy prostředí, takže dává smysl, že má také „svůj“ vlastní čisticí systém, o kterém se ale dřív nevědělo vůbec nic (ale jak už víme, tělo je dokonalé). Dozvíte se spoustu zajímavých podrobností (například za jakých podmínek je tento systém aktivní a funkční a kdy naopak ne) a hlavně sami uvidíte a oceníte unikátní souvislost s „naší“ kraniosakrální terapií cestou hluboké relaxace.
  • Nově proto v terapii přidáváme úchopy a pohyby, které jste se neučili v základním kurzu a taky zapojíme „klienta do hry“ zajímavým způsobem.
  • Polarita buněk – vysvětlíme si vznik a význam polarity buněk (a všech tkání), protože to je zcela zásadní pro pochopení fungování celého těla – od pohybu krve a dalších tekutin až po veškeré metabolické procesy v těle. Toto bychom měli vědět nejen jako terapeuti, ale i sami pro sebe – zejména pro své zdraví.
  • Epifýza (šišinka) – dozvíte se, jaká je spojitost s kraniosakrální terapií – v tomto případě ještě víc musím zdůraznit – „cestou hluboké relaxace“ – rezonance, protože právě tento náš přístup k lidskému tělu má větší vliv, než si možná uvědomujete. Doplníme víc teorie o mozkových komorách, cévním zásobení mozku, mozkomíšním moku a dalších tekutinách v těle a CNS.
  • Cirkulace krve a všech tekutin v těle – tentokrát ale jinak, než se učí ve škole – pro dokonalé pochopení glymfatického systému a pohybu všech tekutin v těle.
  • Pro ještě větší pochopení toho, v čem se odlišujeme od ostatních škol – zopakujeme si, co se děje v těle při stavu hluboké relaxace, tedy za jakých podmínek dochází ke zvýšení frekvencí těla a proč je to tak důležité. Proč nepotřebujeme hledat blokády ani diagnostikovat „problémy“ a přesto v těle klienta probíhají unikátní změny k nápravě a zlepšení jeho stavu. Věřím, že informace, které si z tohoto kurzu odnesete, vás velmi pozitivně ovlivní nejen ve vnímání terapie a klienta novým způsobem, ale především také ve vašem dalším osobním životě.

Jako vždy – většinu kurzu tvoří praxe, kterou si užijete jak v roli klientů, tak i v roli terapeutů.

Pokud jste nepraktikovali delší čas, máte velkou šanci zopakovat si také úchopy ze základního kurzu a osvěžit si celou terapii – s přidáním nových úchopů, nových pohybů a dalších nových vědomostí. Kurz je ukončen certifikátem.

Cena kurzu:    7 400,- Kč

Termín kurzu najdete v odkazu Termíny kurzů (levá lišta).

Podrobné INFO (časy, místo, doporučené ubytování atd.) posílám emailem a těším se na vás.

Co ukazuje praxe po kurzu „kranio II“ ?

Od začátku června 2023, kdy proběhly první kurzy „kranio II“, už máme první výsledky a reference nejen terapeutů, ale i klientů a za jejich sdílení všem velmi děkuji, protože zpětná vazba je nezbytná součást mojí ale i vaší práce. Jsme první kranio terapeuti, kteří už pracují s naprosto novými informacemi o fungování mozku, o kterých bohužel ani mnozí lékaři – pokud se o to sami nezajímají – nemají ani tušení. Nicméně už je známo, že o tyto nové objevy (první publikované studie jsou z roku 2015-16) se začíná aktivně zajímat osteopatická medicína, takže i skeptici si mohou být jisti, že nic „zanedbatelného“ to není.

Jak terapii s novým – rozšířeným – protokolem vnímám já ?

Terapie jde velmi rychle a bez jakéhokoliv úsilí do větší hloubky, než tomu bylo předtím. Jinými slovy – otevíráme nyní ještě více „cest“ pro ještě hlubší procesy v těle, kterým jsme dřív nedávali pozornost a to všechno zesiluje tím, že kladu důraz na pochopení naprosto nových informací, zejména o fungování mozku (o kterých jsme dřív nevěděli) a o vodě v těle, která má zcela jiný význam, jiné složení a jiné vlastnosti a schopnosti, než se jí přikládají obecně. Je důležité, aby se toto nové dostalo do vašeho vědomí, protože s tím vy pak vstupujete do terapie se svým klientem. Tedy vaše informační pole pak rezonuje s informačním polem klienta, a to celé je umocněno novými úchopy a pohyby, které dosud v terapii nebyly. Ještě jinými slovy řečeno – na „vědomý obsah“ v mysli terapeuta reaguje mysl ale i tělo klienta skrze rezonanci, kterou umožňuje voda v našich tělech. Těžko se to vše popisuje slovy, ale pokud už máte s touto „novou“ terapií vlastní zkušenost, pochopíte okamžitě, o čem mluvím.

Zároveň nás tyto nové vědomosti vedou k ještě většímu uvědomění si sami sebe – stejně jako nové, ještě hlubší prožitky umožní klientovi ještě další, nový pohled na svoje tělo i sebe, jako lidskou bytost.

Terapie s rozšířeným protokolem získává naprosto nový „rozměr“, pravděpodobně i díky mnohem intenzivnějšímu propojení hlavy a těla až na nejhlubších úrovních a díky aktivaci funkčních systémů, kterým jsme dosud nedávali pozornost. Kraniosakrální terapie CHR je mimořádná, co do výsledků i prožitků a mnoha lidem naprosto změnila život. Kranio II je v pravém slova smyslu „nadstavbou“ pro každého, kdo touží vědět, získat i prožít ještě mnohem víc.

Mám velkou radost, že po 20 letech poctivé praxe máme v „naší“ kraniosakrální terapii něco zcela nového, opět nadčasového a opravdu převratného.

Co říkají terapeuti, kteří už pracují s rozšířeným protokolem ?

Lenka: Asi 3 týdny před kurzem jsem trpěla bolestí dásní na pravé straně, jak dole, tak nahoře kolem stoliček, pak se mi udělaly i puchýře a začaly mě bolet zuby, ucho, spánek a začala se mi ucpávat i pravá nosní dírka. V sobotu na kurzu to všechno nějak gradovalo a myslela jsem si, že mi praskne hlava. Ale v neděli nastal obrat a když jsme opakovaně praktikovali nové úchopy na hlavě, praskalo mi mezi uchem a spánkem a pak najednou přišla obrovská úleva, jako kdyby se „něco“ uvolnilo. Kurz byl o víkendu, ve středu jsem už měla odlehlou nosní dírku, dásně bez otoků a puchýře začínaly mizet. Vůbec se mi nechce věřit, jak toto je možné a jak rychle tělo reaguje, když se k němu přistoupí jiným způsobem, než jsme si navykli.

Marcela: Terapie je mnohem silnější v působení, jakoby dalece přesahuje fyzické tělo a dostává naprosto jiný „rozměr“. Klienti se po terapii „nechtějí vrátit“, ještě chvíli zůstávají „ve svém vnitřním klidu“ (v podstatě v rozšířeném vědomí) a mají silné vnitřní zážitky. To se stávalo i předtím, ale toto je jiné.

Mám dojem, že propojením hlavy a těla, které je teď mnohem hlubší a intenzivnější se daleko víc uvolní mysl, mozek doslova „vypne“ a člověk se celkově velmi rychle zklidní, hluboko v sobě – uvnitř. Díky tomu si pak i víc uvědomuje sám sebe. Touto terapií dochází nejen k detoxikaci těla, ale i mysli.

Jana T – terapeutka: Hned po kurzu „kranio II“ jsem měla první natěšenou klientku na kranio, tak jsem na ní nedočkavě vyzkoušela nový – rozšířený protokol. Moje obavy, že nezvládnu všechny úchopy v daném čase, se velmi rychle rozplynuly. Vůbec není třeba všechny body vždy naplnit. Časově se to dá v klidu a beze spěchu nádherně zvládnout, i když jsem si to zprvu nemyslela. V těle klienta to spouští opravdu mnohem více procesů, i když on o tom ani neví, ale já v rukách cítím, co se v tom jeho těle děje, jak se všechno dá do pohybu a někdy jakoby to „utíká“. Jakoby se daly do pohybu všechny tekutiny těla – rozběhl se krevní oběh, lymfa a voda v celém těle. Vnímám přitom tak hluboký vnitřní pohyb, jaký jsem nevnímala nikdy předtím. Je to velmi silné ošetření. které mnohem více lidi donutí víc vnímat sebe, protože těmi ošetřeními se jejich vztah s tělem pěkně nekompromisně utužuje  a to je snad i přiměje k tomu, aby o sebe víc pečovali a svoje tělo aby začali vnímat novým způsobem.

Jitka – terapeutka, která srovnává Kranio-rezonanci s jinou metodou kranio, kterou absolvovala v minulosti:

Moje prvotní zkušenost na kurzu Kranio I byl hluboký ponor (vhled) do těla a propojení s klientem. Když se mi tak proplétají různé zkušenosti, musím říct, že vše, co jsem až dosud absolvovala, mělo pro mě smysl, ať už informační, zkušenostní nebo sebezkušenostní. V mé předchozí výuce kranio jsem se učila „počkat, až tělo promluví“, ale ve „tvém“ kraniu jsem se naučila, že tělo reaguje bezprostředně, okamžitě. Je zvláštní, kolik omezenosti a určenosti nám mysl poskytuje.

Na kraniu I jsem vplula do říše nepoznaného v hloubce, rozsahu i délce trvání. Získala jsem prožitek těla a splynutí takového rozsahu a hloubky, že mi nezbývá, než tiše žasnout. Je to pro mne velmi cenná zkušenost. Zážitky mých klientů po prvních terapiích byly oslnivé, barevné a uvolňující. Nazvala bych to metamorfózou.

Kranio II mi dalo plynutí, zvolnění a rytmus a všechno se to propojilo do jednoho dokonalého celku. Tělo samo „pracuje“ a já přikládám ruce tam, kde to je potřeba.

 

Co říkají na terapii klienti ?

Pavlína: Když se moje kranio terapeutka vrátila po kurzu Kranio II, nemohla jsem se dočkat až půjdu na terapii. Ale můj zážitek byl daleko větší než všechna moje očekávání. Sama pracuji jako terapeut kraniosakrální terapie CHR a vím, jak umí jít do hloubky a jaké prožitky si klienti odnášejí. Ale kam mě dostala terapie po kranio II, to byl neuvěřitelný zážitek. Téměř tři roky jsem nepracovala, protože sama procházím velmi těžkým životním obdobím. Dva a půl roku jsem byla roztříštěná na milion kousků a tato jediná terapie mě vrátila a stále vrací k sobě.

Neskutečně propojí celé tělo v jeden celek. Milion mých kousků se sjednotilo. Až na dřeň jsem cítila všechny buňky, jak se dávají dohromady a jak celé tělo pracuje s nánosy mentálních bloků. Po terapii jsem cítila nejen fyzickou změnu, ale získala jsem diametrálně odlišný pohled na sebe samotnou. Vnímám to tak, že celé tělo nastartuje úplně nové vnitřní mechanismy. Nemám slova, kterými bych mohla vystihnout klady této fascinující techniky, protože doslova „zasáhne“ nejen fyzické tělo, ale i všechno to nehmotné, co si neseme v sobě a o čem si myslíme, že to není důležité. Ale nejlepší pro pochopení je pouze vlastní prožitek, protože právě hluboko uvnitř dochází k porozumění ve všech „vrstvách“ našeho bytí.

Marek: O kraniosakrální terapii vím už několik let, ale nikdy jsem neměl potřebu ji vyhledat. Teprve závažný zdravotní a zejména psychický problém, který mi už značně komplikoval život mě donutil, že jsem se rozhodl, že TO vyzkouším. Své blízké jsem šokoval svými až nadpozemskými prožitky hned po první terapii, takže si mysleli, že jsem se navíc ještě i zbláznil. Dnes vím, že dovolit si tak hluboký a silný vnitřní prožitek je to nejvíc, co svému tělu můžu dopřát. Během půl roku téměř odeznělo moje permanentní napětí (třes a pocení při sebemenším stresu) a s tím spojené i mé zdravotní problémy. Když mi moje terapeutka řekla, že do „naší“ terapie přibyde něco nového, těšil jsem se jako dítě na vánoce, protože ta hodina ošetření je pro mě úžasný odpočinek a vypnutí z náročné práce. Zážitek z „nové“ terapie byl ale tak silný, že jsem musel nějakou dobu přemýšlet, než jsem dokázal definovat, co jsem vlastně prožil. Předtím jsem se většinou vznášivě cítil jako „mimo tělo“, teď jako by mě někdo donutil být plně „v těle“. Byl to nový, silný, i když tak zvláštně příjemný zážitek, na který se nedá jen tak zapomenout. Cítil jsem plné ztotožnění se svým tělem ne na povrchu, ale uvnitř sebe, a to pro mě bylo velmi dojemné. Těším se na další terapie, je to jako objevování sebe tam, kde jsem nevěděl, že jsem. 

Věřím, že kranio II je pro nás opravdu vstup do něčeho nového, dosud nepoznaného a že výsledky terapií na sebe nenechají dlouho čekat. Děkuji vám všem, že mohu sdílet vaše příběhy a podělit se o ně s ostatními. viki