Skip to content

Vítejte na webu v-laska.com

Věřím, že zde najdete informace, které hledáte … inspiraci … nebo pomoc, i když nemusíte nutně souhlasit se vším, co vám na svém webu nabízím, protože každý z nás je originál.

 

Jmenuji se Viktorie Skácel

a web v-laska tvořím a přetvářím od samotného počátku, kdy jsem se rozhodla sdílet s vámi své zkušenosti, své poznatky a vše, co jsem se za ty roky naučila a čím jsem prošla. Jako většina těch, co skutečně hledají, jsem si musela prožít mnohá období pádů a bolestných zklamání, abych si uvědomila hodnotu sama sebe i druhých. Abych se naučila vnímat, žít i prožívat jinak, než nás od dětství učili v rodině, ve škole i ve společnosti.  Abych pochopila, že všechno, ale úplně všechno je jinak.

Dnes s jistotou vím, že svůj život si utváříme sami a také pouze my sami ho můžeme změnit, pokud se tak rozhodneme.

Žijeme v době, která je nabitá informacemi, v době obrovských zvratů a polarit. Ale to neplatí pouze obecně pro celý svět, platí to i pro nás všechny, jako jednotlivce. Je to doba, kdy si mnozí z nás uvědomujeme,  že je možné změnit to, co nás přímo ovlivňuje, s čím nesouhlasíme a co si nepřejeme.

Nebojím se dělat nové věci a zajímá mě všechno, co je zakázáno a co nás ve škole neučili

Žijeme v době přesycené informacemi, a přesto není vůbec lehké, vybrat si pro sebe ty správné. Ale lidé, kteří ke mě přicházejí říkají,  že umím složité informace podat tak jednoduchým a srozumitelným způsobem, že jsou uchopitelné „selským rozumem“ všem, použitelné pro každodenní život a ve skutečnosti nám jej pak zjednoduší a mnohdy i velmi usnadní. Dnes máme k dispozici v mnoha případech naprosto fascinující a chcete-li, pak i „vědecky podložená“ fakta, která ovšem naši velmi dávní předkové znali, ale mezi lidmi bohužel – příliš rozšířená nejsou, nebo jim lidé jednoduše nevěří, a nebo se bojí věřit.

Dnes s jistotou vím, že „bez krize není žádná opravdová změna“

Když se ve svém životě ohlédnete zpátky, možná mi dáte za pravdu. Právě krize a těžká životní období jsou největší výzvou ke změnám. Je to období zlomu, bodu, ve kterém se rozhodujeme, často ale zcela nevědomě, co bude v našem životě dál. A právě tady se vytváří „prostor“ pro něco zcela nového, pokud si to uvědomíme a pokud si to sami sobě dovolíme. Když se naučíte vnímat „problém“ či těžkou životní situaci novým způsobem, objevíte zcela nové možnosti a naučíte se jich využít.

Jsem také milovníkem meditací

protože právě „svět uvnitř v nás“ skrývá studnici informací a je to svět netušených možností. Právě tudy se „připojujeme“ do dalších dimenzí a dalších světů, duchovních sfér, abychom našli sami sebe ve své dokonalosti a vnitřní kráse, abychom našli svou vnitřní sílu, vlohy a talenty, které v nás dřímají a o kterých mnohdy nemáme ani tušení.

Právě sem se obracíme také tehdy, hledáme-li pomoc a chceme-li pochopit, co je rozumem neuchopitelné a na co má odpovědi pouze naše srdce a naše duchovní podstata – nefyzické Já – promlouvající k nám skrze intuici.

Vytvořila jsem překrásné terapie,

které si určitě zamilujete. Pochopíte, že k naší pouti na planetě Zemi potřebujeme tělo a že naše tělo „není POUZE tělo“ jak nám říkají, a začnete ho vnímat zcela novým způsobem. Uvědomíte si, jakou dominantní roli v našem životě, tvorbě naší reality a zejména zdraví, hraje Mysl, naše prožívání a zejména naše Emoce. Začnete vnímat jejich spojitost s každou buňkou svého těla a budete znát odpovědi na otázky „proč jsme nemocní, proč jsme smutní, proč litujeme sebe i druhé, proč se nám nedaří v životě tak, jak si přejeme“ a nespočet dalších…..

Nebojte se kvantové fyziky

Paradoxně – je v ní víc spirituality, než si umíte představit a ve skutečnosti je tato moderní věda nejblíž všemu, co cítíme někde hluboko uvnitř sebe, jako něco, co už dávno známe a na co jsme zapomněli. Podvědomě však stále hledáme a i ateista se obrací k Bohu pro pomoc, když již neví, kudy kam.
Zapomněli jsme, nebo jsme byli nuceni zapomenout, že člověk jako lidská bytost není utvářen pouze chemií a proteiny, ale že mnohem větší část lidské bytosti má multidimenzionální strukturu, kterou nemůžeme vidět a přesto existuje.Nebo snad můžete vidět mysl, můžete vidět myšlenku či emoci? Ne ? Přesto víte, že existuje a nepotřebujete důkaz.
Je to právě kvantová fyzika, věda, která „objevuje“ tisíce let staré vědomosti a schopnosti lidstva, objevuje „kvantový stav“, ve kterém se částice vymykají myšlení hluboce zakořeněné ortodoxní fyziky a právě to způsobuje v mnoha hlavách chaos a strach.

Je to právě tato věda, která popisuje multidimenzionální – kvantové energie  (a to už téměř 100 let !!), kterých se bojíme, protože je nevidíme a nerozumíme jim. A přesto právě tyto neviditelné struktury kolem nás a v nás jsou největším zdrojem našich „skrytých“ možností a schopností, jako jsou hluboké formy léčení a uzdravování, naše vlohy a talenty i naše vrozená moudrost těla, od které jsme se vzdálili, abychom za sebe předali zodpovědnost druhým.

Hledáme kolem sebe v nekonečných dramatech, která žijeme na místo toho, abychom obrátili pozornost k sobě a uvědomili si, kým skutečně jsme a jakými dary jsme byli obdarováni. My je však nevidíme nebo se bojíme je vidět.

Bojíme se svých schopností a bojíme se vlastní zodpovědnosti. Tak nás to naučili, my jsme tomu uvěřili a my jsme to přijali.
Nové tisíciletí však přináší obrovské informační proudy a je skutečně jen svobodnou volbou každého člověka, kolik z těchto zdánlivě nových informací přijme, uchopí je a přenese do svého života.

Váš život se pak může od základů změnit, když to sami sobě dovolíte. Pak zjistíte, že může být mnohem jednodušší a přitom bohatší i svobodnější ve všech směrech a vy můžete být zdraví, úspěšní i šťastní, pokud se pro to rozhodnete. Pochopíte, že řešení každé situace i nemoci je v nás, ne mimo nás. Začnete si utvářet svůj život tak, jak si sami přejete, budete zdraví a přestanete se bát.

Toto je skutečnost a již tisíce a tisíce lidí po celém světě dokazují, že možné to je. I já mám svůj příběh, který s vámi sdílím a jsem s vámi, budete-li o to stát.

​Poděkování

A ještě na závěr chci poděkovat vám všem, kteří přispíváte a sdílíte své příběhy, dojmy i zážitky na tomto webu. Nesmírně si vážím toho, že jste ochotni podělit se o vaše nově nabyté zkušenosti, o své nadšení i poznatky z toho, co jste se naučili a tím mi pomáháte vdechovat těmto stránkám neustále život. Vaše příspěvky jsou pro mne, ale i pro nově příchozí velmi cenné.

Fungují jako zpětná vazba, ale i odrazový můstek pro ty, kteří se teprve rozhodují a hledají.

Cesta každého z nás k lepšímu životu, ke zdraví a štěstí není jednoduchá, není krátká, ale určitě stojí za to.

Díky vašim postřehům, dojmům, dopisům – zkrátka vašim „zpětným vazbám“ vím, že jdu správným směrem a že my všichni společně děláme dobrou věc.

Viki

Kniha Psychologie čaker

Jediná kniha u nás s touto tématikou.

Čtěte více a objednávejte zde.

Termíny kurzů