Skip to content

Zlo a energie strachu

Po celá staletí a nejspíš tisíciletí jsme žili jako lidské bytosti pod diktátem mužské síly – EGA a MOCI, jejíž nejúčinnějším a nejmocnějším nástrojem ovládaní je STRACH.

Energie strachu, Ega a moci zastupuje třetí čakra.

Nová éra Vodnáře, do které Země vibruje, je přechodem do jemnějších energií, energií SRDCE – zastoupené čtvrtou čakrou., ve které strach a boj už nemá místo.

Převažující mužský princip, mužská energie, zastoupená strachem se však zoufale takové změně brání a nechce se jí jednoduše vzdát. Proto potřebuje, aby byla energie zla posílena ve všech formách. Strach je tedy zakomponován téměř ve všech oblastech našeho života.

Strach jednotlivců umožňuje narůstání kolektivního strachu a energie zloby, nezdravé soutěživosti a boje.

Lidé si však neuvědomují, že jsou snadno ovladatelní právě skrze jejich vlastní strach, že jsou snadno manipulovatelní a aniž by tušili, také řízeni přesně tak, jak to daná společnost právě potřebuje.

MYSL jsme dostali jako lidské bytosti darem od Boha.

MYSL se projevuje ve dvou aspektech :

  • ROZUM = mužský princip   (nižší a vyšší Intelekt)
  • INTUICE= ženský princip

MYSL se projevuje skrze EGO, které zastupuje oba principy.

EGO je vnějším projevem Vědomí a umožňuje nám život v zemském plánu.

Pokud se EGO spojí s ROZUMEM a ignoruje srdce, výsledkem bude MOC, touha po ovládání a manipulaci, za nimiž se ve své podstatě schovává STRACH v nejrůznějších formách.

Pokud se EGO spojí se SRDCEM v harmonii s rozumem, výsledkem bude MOUDROST, charisma a tvořivá síla, která nepotřebuje strach.

STRACH jako energetická forma – snižuje, stlačuje, uzavírá, odděluje, rozděluje, omezuje. Působí směrem dovnitř a utlačuje. Tuto sílu zastupuje stín, TMA a měsíc.

STRACH přitahuje všechno temné, těžké, tmavé, uzavírající, stlačující, oddělující. Z toho pramení bezmocnost, opuštěnost, nedostatek ve všech směrech, zoufalství a všechny formy utrpení a nemocí.

Energie srdce v čisté podobě je LÁSKA – otevírá, rozšiřuje, osvobozuje, sjednocuje, propojuje, spojuje, léčí, posiluje, uzdravuje. Působí směrem zevnitř a ven. Láska = světlo, slunce.

Věk Vodnáře znamená uvolnění starých energií moci a ovládání a nastupuje LÁSKA – energie srdeční čakry.

Láska v čisté podobě je stav bytí – ženský princip, božská tvořivé energie, která byla po celé věky potlačována. Souvisí s přírodou, zemí – hlínou, sluncem, teplem.

Ženská energie a ženský princip tvoření se znovu osvobozuje a prosazuje.

Konec éry mužské síly – Ega, moci, zla a strachu se však nevzdává bez boje.

Ubránit se zlu můžeme skutečně ale pouze tehdy, když zůstaneme ukotveni pevně ve svém srdci.

Takové energie zastupuje ODVAHA, DÚVĚRA a VÍRA v sebe jako pozitivní síla, nikoliv však BOJ.

Být ukotveni v srdci však neznamená slova, ale prožitek – stav bytí.

Děti nové generace se rodí většinou ve vibraci čtvrté, páté a šesté čakry.

Potřebují náš láskyplný dotyk k ukotvení vysokých energií, se kterými přicházejí na tento svět a které vibrují na rozhraní obou principů, kde zatím stále strach má převládající roli.

Potřebují si víc uvědomovat sami sebe ve fyzickém těle (posílení druhé čakry) – ve fyzické realitě, aby našli rovnováhu mezi ženským a mužským principem, což je základ harmonického fungování lidské bytosti a základ zdraví.

Tyto děti a nejen ony, potřebují mnohem víc pozornosti, lásky, naší trpělivosti, dotyku a pohlazení, než si umíme představit. Potřebují objímání jako jistotu, že zde nejsou samy a že jsou milovány. Jsou to bytosti světla, které nám přicházejí na pomoc, abychom mohli učinit změny, po kterých jako lidské bytosti z houbi svých duší toužíme, ale svázáni zlem a strachem jsme zapomněli, jakou vnitřní silou a schopností disponujeme.

 

Většina lidí v tzv. západní, nebo-li moderní společnosti žije, tedy funguje pod vládou strachu, zejména kolektivního strachu, ke kterému je svým vlastním strachem, obavami, negativními myšlenkami a emocemi připojen. Kolektivní strach posiluje zlo ve společnosti a doslova odsává, odčerpává životní sílu a energii svým nevědomým obětem.  Roli dokonalého pomocníka zde hrají média.

Bohužel, tento princip zastupují kromě politiků zejména církve, mnohá náboženství a mocenské struktury, které žijí a posilují svou moc právě díky strachu nevědomých mas.

3. čakra – v nižším aspektu představuje nejsilnější energii strachu, manipulaci skrze strach a zneužití síly ohně třetí čakry.

3. čakra – ve vyšším aspektu představuje odvahu, sílu ke změnám, svobodu, pravdu, moudrost a transformaci.

Třetí čakra je nezbytným prvkem v transformaci, neboť vše musí projít skrze střed ( 3. čakra) = skrze TMU a Zlo.

Není možné projít zespodu nahoru čakrovým systémem a obejít střed !!

Zlo je nezbytnou součástí všech změn a musí být přijato, prožito a pochopeno.

Teprve potom je možné zlo a strach propustit na svobodu a jejich místo nahradí láska.

Tento proces automaticky přináší životní změny a návrat ke zdraví.

Bez skutečného prožitku strachu a zla není změna možná.

Bez tmy není světlo.

Strach a nemoc tedy patří neodmyslitelně k sobě.

Strach je vysavač životní síly.

Strach je nejúčinnější biologická zbraň, kterou my sami používáme proti sobě.

Naopak důvěra, víra v sebe, jistota a láska přináší svobodu a zdraví.

K tomu však nestačí slova, toto musíme žít a prožít.

Teprve prožitek a pochopení znamená ve skutečnosti kvantový skok , který umožní změnu stavu a formy.

 

V meditaci žádám vyšší bytosti o pomoc.

Prožívám každou buňkou uvolňování strachu a zla.

„Celou svou bytostí propouštím a uvolňuji strach ze svého života.

Uvolňuji a propouštím strach a všechny formy energie strachu ze všech svých jemnohmotných těl i z každé buňky svého fyzického těla.

Uvolňuji a propouštím ze svých těl i svého života strach ve všech podobách a na všech úrovních mého bytí.

Otevírám své srdce lásce, důvěře a víře v sebe sama i všechny, které mám ráda a na které myslím.

Všechna má zklamání i mé strachy jsou pouhým nedostatkem lásky a strachem, že má potřeba lásky nebude naplněna.

Teď už to vím a celou svou bytostí přijímám lásku ve všech podobách, protože toto je moje dědičné právo a dar mého otce Boha a matky Země.

Moje fyzické tělo i jemná těla se očišťují a já září zdravím.

Z celého srdce děkuji.“

Toto je moje úvaha o strachu, zlu i cestě ke změnám.
Viky