Skip to content

Diagnostika osobnosti automatickou kresbou – vztahy

Diagnostika osobnosti automatickou kresbou – vztahy

Velmi často se stává, že se “ točíme v kruhu “ partnerských a zkrátka mezilidských vztahů. Trápíme se pocitem, že jsme nepochopeni, nebo že naše snažení ve vztazích není dostatečně oceněno, nejsme štastni a máme pocit, že daný vztah nás nenaplňuje, nebo že příliš obětováváme sami sebe. Často se podřizujeme druhým, aniž bychom naslouchali svým vlastním tužbám a potřebám. Hledáme odpovědi na spousty otázek, které nás trápí a nevíme, jak z tohoto začarovaného kruhu ven.

Nebo – což je bohužel méně časté, hledáme sami sebe a způsob, jak zkvalitnit vztahy, které žijeme, protřednictvím pochopení sebe sama.

Diagnostika osobnosti obou partnerů – je rozbor osobností podle energetických center (čaker), která napoví mnohé o daném člověku, ale hlavně pomáhá najít „cestu“ k druhému, pokud o to skutečně stojíme.

Jindy ukazuje, že jsme zcela odlišní, ale pomůže nám najít „společnou vlnu“, na které se „potkáváme“, nebo pomůže odkrýt tzv. bolavá místa, o kterých dotyčný nedokáže mluvit a pouze je „nosí v sobě“, což komplikuje partnerský vztah obou. Totéž platí obecně pro mezilidské vztahy, nejen partnerské.

Rozbor automatickou kresbou ukazuje

  •  na úrovni kterých energetických center se oba partneři “ potkávájí “ v harmonii a kde si naopak vzájemně „předávají“ životní lekce a vzájemně se „učí“ jeden od druhého
  •  na úrovni kterých center jeden druhého doplňuje, nebo naopak jeho energii ubírá, protože ji potřebuje pro sebe

Rozbor automatickou kresbou

  •  doporučuje, kde by jeden druhému mohl být více nápomocen, to znamená, že pomáhá najít “ cestu “ k druhému, aby mohl více pochopit svoje i jeho „bolavá místa“ a aby našel způsob komunikace, která vztah uvede do souladu, pokud o to oba partneři budou stát.

K rozboru automatickou kresbou je potřeba:

  • jméno a příjmení obou osob, pro které požadujete rozbor
  •  datum narození obou a místo bydliště ( stačí město )

Stručně popsat důvod, pro který chcete zhotovit rozbor osobnosti.

Aktuálně:

Vzhledem k tomu, že moje činnost je poměrně rozsáhlá a o automatickou kresbu narůstá zájem, nemohu se věnovat pouze kresbám, ale v současné době dávám přednost spojení kresby s měřením na přístroji Aureola – Bio fotonová holografie, což vám mohu pouze vřele doporučit.

Spojení diagnostiky osobnosti automatickou kresbou s měřením vašeho energetického pole – Biopole, zejména pro ty, kteří potřebují „důkaz“, je skutečně mimořádné. To, co si ve výsledku odnášíte, je pro vás ještě mnohem přijatelnější a často i mnohem srozumitelnější, než pouze kresba. Jsou to totiž barevné obrázky vašeho energetického pole, vašich čaker, vlivu psychické zátěže na vaše orgány a mnohem víc, a to vše zpracováno nejmodernější technikou  a doplněno výkladem automatické kresby.

Zvýhodněná cena pro 2 osoby  : 3 000,- Kč

(Rozbor osobnosti a vztahů – automatickou kresbou spojený s měřením na přístroji Aureola)

S Bio-fotonovou Holografií se seznámíte zde : https://v-laska.com/bio-fotonova-holografie/

Samostatnou automatickou kresbu s výkladem emailem nebo online v současné době neprovádím a velmi děkuji za vaše pochopení.

Viki