Skip to content

Vztahy rodiče a děti

Automatická kresba - vztahy rodiče a děti

Stejně jako u partnerských vztahů, velmi často řešíme problematické a komplikované vztahy s našimi dětmi. Máme pocit, že děti jsou neposlušné, vzdorovité, mají problémy ve škole, nebo se svými vrstevníky i s dospělými. Jindy jsou děti příliš nemocné, nebo jejich nemoc silně zasáhne rodinu a my tušíme, že příčina může být mnohem hlubší podstaty, než se zdá. Jindy jsou děti již dospělé a my k nim hledáme cestu, ze které jsme z nějakého důvodu sešli, nebo jako děti hledáme cestu ke svým rodičům.

Obvykle se však obě strany – rodič i dítě, potýkají se vzájemným nepochopením, vzájemným obviňováním a neschopností vzájemné komunikace.  Není neobvyklé, že odezvou jsou časté nemoci dítěte, nebo obou – rodiče i dítěte.

Jen zřídka nás však napadne, hledat pravou příčinu rodinných problémů či nemocí v nefunkčím vztahu.

Rozbor vztahu rodič a dítě automatickou kresbou může být jeden ze způsobů,  jak uvidět a uvědomit si rozdíly mezi námi, uvědomit si, jak oba často velmi rozdílně vnímáme i prožíváme, a vede k pochopení, jak změnit přístup i způsob vzájemné komunikace, abychom k sobě našli cestu zpátky a nehledali řešení v nemoci a vzájemném obviňování, či citovém vydírání toho druhého.

Rozbor vztahů rodiče a děti ukazuje

  •  rozbor osobnosti rodiče a jeho „silná, slabá a citlivá“ místa
  •  rozbor osobnosti dítěte a jeho „silná, slabá a citlivá“ místa
  •  vzájemné vazby obou, porovnání a hledání řešení

doporučuje

  •  kde se pro rodiče otevírá vhodná „cesta“ k dítěti, které jsou jeho skutečně nevyjádřené a nenaplněné potřeby a jak mohou oba tuto situaci změnit. Totéž platí pro vztah dítě a rodič.
Co je pro kresbu potřeba :
  •  jméno a příjmení těch, pro které požadujete kresbu
  •  datum narození a místo bydliště

Aktuálně:

Vzhledem k tomu, že moje činnost je poměrně rozsáhlá a o automatickou kresbu narůstá zájem, nemohu se věnovat pouze kresbám, ale v současné době dávám přednost spojení kresby s měřením na přístroji Aureola – Bio fotonová holografie, což vám mohu pouze vřele doporučit.

Spojení diagnostiky osobnosti automatickou kresbou s měřením vašeho energetického pole – Biopole, zejména pro ty, kteří potřebují „důkaz“, je skutečně mimořádné. To, co si ve výsledku odnášíte, je pro vás ještě mnohem přijatelnější a často i mnohem srozumitelnější, než pouze kresba. Jsou to totiž barevné obrázky vašeho energetického pole, vašich čaker, vlivu psychické zátěže na vaše orgány a mnohem víc, a to vše zpracováno nejmodernější technikou  a doplněno výkladem automatické kresby.

Cena – zvýhodněná :

rodič a 1 dítě :   2 600,- CZK

rodič a 2 děti :      3 200,- CZK

oba rodiče a dítě :  4 400,- CZK

oba rodiče a 2 děti :    4 900,- CZK

ostatní dohodou

(Ceny zahrnují rozbor automatickou kresbou spojený s měřením na přístroji Imago Aureola)

S Bio-fotonovou Holografií se seznámíte zde : https://v-laska.com/bio-fotonova-holografie/

Samostatnou automatickou kresbu s výkladem emailem nebo online v současné době neprovádím a děkuji za vaše pochopení.

Viki