Skip to content

Kurz Automatické kresby

Automatická kresba jako unikátní "pomocný nástroj" při hledání cesty ke změnám - ve zdraví i v běžném životě

Automatická kresba pro radost i poznání 

je víkendový kurz, kde se prolínají informace s meditacemi a především – s automatickou kresbou – kreslení barevných obrázků pro radost. Doba, ve které se nacházíme je mimořádná a ve všech směrech hektická, často plná extrémů, se kterými se mnozí z nás jen těžko vyrovnávají a mnohem častěji hledají pomoc či způsob, jak dosáhnout vnitřního klidu, vyrovnanosti a často i obnovení zdraví. Právě toto je důvodem, proč se naučit ztišit v mysli a uvědomit si, že člověk není jen nějaká „hutná a bezduchá matérie“, ale že člověk je duchovní bytost, obdařená darem mysli – tvořivou silou, kterou často bohužel obracíme proti sobě a tak nevyužíváme schopnosti, kterými jsme byli – jako duchovní bytosti – obdařeni. 

Kurz automatické kresby je dvoudenní, jako vždy plný informací, obohacený meditacemi a především kresbou, kterou nevnímáme a neposuzujeme jako „obraz – umělecké dílo“, ale uvědomujeme si, že je v pravém slova smyslu intimním vyjádřením našeho podvědomí (našeho nefyzického, nevědomého Já), které nám tímto způsobem obvykle sděluje přesně to, co potřebujeme v dané chvíli vědět, nebo co si v dané chvíli máme uvědomit, abychom mohli sjednat nápravu.

Umění automatické – intuitivní – kresby se může naučit v podstatě každý, kdo si rád hraje, rád maluje či kreslí, nebo kdo je na své „duchovní cestě“ za poznáním sebe sama i druhých a hledá hlubší odpovědi na své otázky nebo touží po hlubším pochopení událostí, kterými prochází.

Intuitivní kresbou se spojujeme sami se sebou ve vyšších úrovních vědomí a učíme se ztišit ve své mysli tak, aby naše ruce mohly samy kreslit a vytvářet nejrůznější tvary, určité formy obrázků, které k nám promlouvají a „něco“ nám sdělují.

Na tomto kurzu se učíme nejen zakreslení toho, co si přejeme „vědět, uvědomit si nebo uvidět“, ale učíme se takovou kresbu také „číst“, abychom z ní získali přesně to, co nám sděluje. Takové informace pak můžeme získat nejen pro sebe, ale i pro druhé.

Na tomto kurzu se naučíte:

 • Jednoduchou, velmi specifickou automatickou kresbou se učíte vyjádřit momentální (aktuální) stav energetického systému svého těla (nebo jiného daného člověka) a učíte se takovou kresbu také „číst“.
 • Nakreslit si můžete také to, co chcete na nejhlubší úrovni vyjádřit, ale ještě si to plně neuvědomujete.
 • Učíte se kreslit v meditačním stavu mysli (v rozšířené vědomí), abyste se mohli spojit s podvědomou myslí (a informačním polem) a dali prostor vaší intuici, která vám informace, které potřebujete, zprostředkuje.
 • Chcete-li však proniknout do umění automatické kresby mnohem hlouběji, například kreslit diagnostickou kresbu druhých, je potřeba mnohem hlubší práce se sebou samými, aby se do takové kresby neprojektovalo to, co by mohlo informace ovlivnit, zkreslit, tedy to, co je ve vašem energetickém poli a ve vaší mysli. Tématem rozboru osobnosti se zabývá především kurz „Psychologie čaker“.

Co všechno si můžeme nakreslit automatickou kresbou ?

 • můžeme nakreslit momentální zdravotní a emoční stav nás samotných
 • můžeme nakreslit totéž pro druhého člověka
 • můžeme ale také vytvořit harmonizační obrazy – rezonátory – pro zdraví a duševní pohodu
 • můžeme nakreslit symboly ochrany sebe sama i prostoru, ve kterém pobýváme
 • můžeme vytvořit také obrázky a obrazy, které jsou vědomě „aktivovány“ našim přáním (obrázky a obrazy vtahující hojnost, úspěch atd.)
 • můžeme vytvořit obrázky a obrazy, které pozitivně ovlivňují zdraví naše, nebo určitého člověka
 • můžeme vytvořit obrázky a obrazy pro naše děti – obrázky zklidňující nebo naopak nabíjecí, doplňující, a mnoho, mnoho dalších.

Cena kurzu je 3 000,- CZK

(Cena zahrnuje občerstvení pro oba dny – káva, čaj a lehké „zobání“. Nezahrnuje ubytování.)

Termíny najdete v levé liště, odkaz Termíny kurzů.

Máte-li zájem o tento kurz, v termínech najdete kontaktní formulář.

Těším se na vás,

viki