Skip to content

Kurz Automatická – intuitivní kresba

Dvoudenní - víkendový - prožitkový kurz

Automatická kresba – intuitivní kresba je dvoudenní – víkendový – prožitkový kurz …

… nabitý informacemi, meditacemi a kresbou, přičemž takovou kresbu nevnímáme a neposuzujeme jako „umělecké dílo“, ale uvědomujeme si, že je vyjádřením našeho podvědomí (nevědomého Já), které nám tímto způsobem sděluje přesně to, co potřebujeme v dané chvíli vědět, nebo co si v dané chvíli máme uvědomit.

Automatická kresba – intuitivní kresba je vynikajícím nástrojem poznání sebe sama, ale i druhých tím, že pochopíme, co se v dané chvíli děje a můžeme udělat takové změny, které způsobí, že nemusíme později řešit chyby, kterých bychom se nevědomě dopustili a můžeme jim předejít.

Takovou kresbou jsme totiž schopni zaznamenat události a situace ještě dřív, než mohou nastat, přičemž kresba může být také vynikajícím vodítkem v hledání řešení z problematických událostí.

Vyjádření podvědomí skrze automatickou kresbu je také vynikajícím nástrojem uvolnění a čištění starých a mnohdy i patologických myšlenkových a emočních vzorců a programů, které nám škodí a velmi často nám komplikují vztahy a život jako takový. Ne zřídka nám takové vzorce brání v uvědomění si svého vlastního tvořivého potenciálu a my se domníváme, že pouze druzí mohou být kreativní a pouze druhým se může vše v životě dařit. Jsme to však pouze my, kdo bráníme sami sobě – na nejhlubší, podvědomé úrovni.

Diagnostickou kresbou můžeme také zjišťovat zdravotní stav a energetický stav organismu dlouho předtím, než dojde k jeho fyzickému projevu, čímž můžeme předejít mnoha nepříjemnostem a zbytečným onemocněním.

Zjišťování zdravotního stavu druhých, však vyžaduje absolutní čistotu mysli toho, kdo takovou kresbu vytváří a jeho schopnost odosobnění (nezapojuje se do kresby osobně – emočně – a umí se vzdát hodnocení, kritiky, posuzování a snahy zachránit a „léčit“).

Tento kurz automatické kresby je zaměřen pouze na :

  • kreslení obrázků, které vyjadřují naše momentální rozpoložení mysli nebo to, co chceme na nejhlubší úrovni vyjádřit, ale ještě si to plně neuvědomujeme
  • učíme se kreslit v meditačním stavu mysli (rozšířené vědomí), abychom dali prostor naší intuici a podvědomé mysli
  • učíme se kresbu „číst“ – význam barev, tvary, rozložení obrázku atd.

Chcete-li však proniknout do umění automatické kresby hlouběji, například kreslit diagnostickou kresbu druhých, je potřeba mnohem hlubší práce se sebou samými, aby se do takové kresby neprojektovalo to, co by mohlo informace ovlivnit, zkreslit, tedy to, co je „vaše“.

Co všechno však můžeme nakreslit automatickou kresbou ?

  • můžeme nakreslit momentální zdravotní a emoční stav nás samotných
  • můžeme nakreslit totéž pro druhého člověka
  • můžeme ale také vytvořit harmonizační obrazy – rezonátory – pro zdraví a duševní pohodu
  • můžeme nakreslit symboly ochrany sebe sama i prostoru, ve kterém pobýváme
  • můžeme vytvořit také obrázky a obrazy, které jsou vědomě „aktivovány“ našim přáním (obrázky a obrazy vtahující hojnost, úspěch atd.)
  • můžeme vytvořit obrázky a obrazy, které pozitivně ovlivňují zdraví naše, nebo určitého člověka
  • můžeme vytvořit obrázky a obrazy pro naše děti – obrázky zklidňující nebo naopak nabíjecí, doplňující, a mnoho, mnoho dalších

Jak je to možné ?

Představte si, že všude kolem nás (i v nás ) je neviditelné informační pole, které má určitou vlnovou frekvenci.

Za určitých podmínek se na toto informační pole můžeme naladit a doslova „stahovat“ informace, které pak zakreslíme automaticky – intuitivní – kresbou. My všichni jsme totiž součástí tohoto inteligentního, „vševědoucího“ pole a my všichni jsme s ním hluboko ve svém nitru propojeni. „Komunikační“ připojení k tomuto informačnímu poli nám umožňuje mozek (mozkové frekvence)  a čakry, které představují spojovací článek mezi fyzickým a jemnohmotným světem. Je to podobné, jako s rádiem. Rádiové vlny nemůžeme vidět, ale přesto se na ně můžeme s pomocí antény (mozek) naladit a můžeme pak poslouchat to, co si přejeme.

Mozek a mozkové frekvence.

Vlivem složitých bioelktrických procesů vzniká kolem mozku slabé elektromagnetické pole, které vibruje v několika základních frekvencích.

Pobýváme-li převážnou část dne v napětí, soustředěni na své emoce a dramata běžného dne, pak vibrační stav našeho mozku bude přibližně 14 – 40 Hz ( BETA mozková frekvence), která se označuje také jako „normální bdělý stav“ mozku (od lehké ospalosti až po vysoké soustředění). Zde probíhá logicko-analytické myšlení a pozornost je vedena vně a směřuje k problémům spojeným s okolím. V nervovém systému je aktivní především sympatikus po větší část dne.

Lidé prvobytně-pospolné společnosti  však více odpočívali, relaxovali a stresu využívali jen k lovu či obraně.

Ve stavu „Beta” pobývali poměrně krátkou dobu, a tak si jejich organismus mohl dostatečně odpočinout. A nejen to, byli i schopni přijímat informace více intuitivně a byli mnohem víc spojeni s přírodou (to dnes známe jako „stará moudra“ a pořekadla).

Uvolníme-li vnitřní (duševní) napětí – pobytem v přírodě, dechovým cvičením, meditací, hlubší relaxací a jinak, mozková frekvence se začně měnit (ke slovu se dostává parasympatikus, jako část nervového systému) a mozkové vlny přecházejí do frekvence 8 – 13 Hz ( ALFA mozková frekvence).

Stav Alfa umožňuje pocity uvolnění a bezpečí, duševní pohody, zlepšuje se spánek i  studijní výkony, zlepšuje se produktivita v práci, dochází k uvolnění strachů a úzkostí a lépe pracuje také imunitní systém, což pozitivně ovlivńuje zdraví.  Na této úrovni jsme schopni obrátit pozornost své mysli dovnitř a vnímat sebe i okolní svět z hlubších rovin vědomí.

Dokonce se předpokládá, že mnozí vysoce kreativní a úspěšní lidé se i při bdělém stavu pohybují na hranici Alfa, kde vznikají představy a kreativní řešení problémů a idejí. Jinými slovy, ALFA stav umožńuje zapojení „do hry“ pravé mozkové hemisféry, čímž podporujeme rozvoj kreativity a často objevíme i vlohy a nadání, se kterými jsme se narodili a o kterých jsme neměli ani tušení.

Hlubší stav vědomí se pak pohybuje v rozsahu ALFA/THETA mozková frekvence 7 – 8 Hz.

Vibračně odpovídá Schumannově resonanci, která se však v posledních letech dramaticky mění. V této hladině jsou nejčastěji popisovány stavy prohlédnutí ( osvícení ) a údajně zde také může dojít k osobní transformaci. V této rovině mozkových vln dochází také k nejrůznějším formám hlubokého léčení na všech úrovních bytí – ke skutečnému vyléčení (z medicínského pohledu – zázrakům).

Ještě hlubší stav vědomí zastupuje mozková frekvence THETA 4 – 8 Hz.

Zde se nacházíme ve stavu velmi hluboké relaxace a uvolnění, v hluboké meditaci nebo nízké formě spánku REM (rychlé pohyby očí a snění). V těchto vlnových délkách dochází v mozku ke zlepšení paměti (především dlouhodobé). Dochází zde ke styku s nevědomím, prohlubuje se intuice, kreativita a vhled do komplikovaných problémů se schopností nacházet neobvyklá a zcela nová řešení, jsme -li jim otevřeni.

Nejpomalejší mozkové vlny 2 – 4 Hz se nazývají DELTA mozková frekvence. Jde o stav hlubokého spánku, hlubokého uvolnění nebo bezvědomí.

Tyto frekvence zastupují nejzákladnější frekvenční stavy lidského mozku a jsou v podstatě výsledkem lidského myšlení.  Určité stavy mysli však lze vyvolat i uměle, s využitím nejrůznějších pomůcek a přístrojů, umění meditace či jiných technik.

 

Cena Kurzu

Cena kurzovného je 3 000,- CZK

(Cena zahrnuje občerstvení pro oba dny – káva, čaj a lehké „zobání“. Nezahrnuje ubytování.)

Termíny najdete v levé liště, odkaz Termíny kurzů.

Máte-li zájem o tento kurz, pište na email

Těším se na vás,

Viki