Skip to content

Ochrana osobních údajů podle GDPR

Základní informace

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů  (GDPR – General Data Protection Regulation) je nová legislativa EU, která vznikla na ochranu občanů, proti neoprávněnému zacházení s jejich daty. Toto nařízení je platné od 25. května 2018.

Co je považováno za osobní údaje občanů?:

Mezi obecné osobní údaje patří většinou: jméno, pohlaví, věk, datum narození, osobní stav, ale také IP adresa či fotografický záznam. Vzhledem k tomu, že se GDPR vztahuje i na podnikající fyzické osoby, mezi osobní údaje se řadí i tzv. organizační údaje, kterými jsou například e-mailová adresa, telefonní číslo či různé další identifikační údaje.

Jelikož v našem případě se jedná pouze o poskytnutí služby – kurzu, konzultace, poradenství či prodeje, jsou tyto údaje dostačující.

Ten, kdo osobní údaje zpracovává, je podle nařízení GDPR „správcem“.

Ten, kdo údaje poskytuje, je podle nařízení GDPR „subjektem“.

Identifikační údaje správce – poskytovatele služeb:

Smarty Art s.r.o.
Viktorie Skácel
IČ: 07182261

Sídlo společnosti:
Blíšťka 252/19, 798 17 Smržice

Proč zpracovávám osobní údaje?

Tento web nabízí v rámci služeb – kurzy, osobní či písemné poradenství a konzultace, prodej. Abych tedy mohla plnit své závazky vůči vám, nutně potřebuji pracovat s vašimi základními – obecnými osobními údaji.

Například – vaší závaznou přihláškou na vámi zvolený kurz uzavíráme smluvní vztah, aby mohlo dojít k poskytnutí služby. Vaší závaznou přihláškou tedy dáváte automaticky souhlas se zpracováním vašich základních osobních údajů a to pouze pro potřebu daného kurzu a další vzájemné komunikace.

Stránky v-laska.com dále zpracovávají údaje získané z vaší návštěvy stránek formou:

a) souborů cookies.

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují vaše úkony a nastavení, které jste na nich provedli, takže tyto údaje nemusíte zadávat opakovaně. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích ú­dajů.

Jaké cookies používám?

  • Klíčové (funkční) cookies – bez nich nebudou webové stránky správně fungovat. Může vám například mizet obsah košíku;
  • Analytické – umožňují sledovat návštěvnost stránek a využívání různých funkcí (např. Google Analytics). Podle nich se snažím webové stránky zlepšovat, aby s nimi byli uživatelé spokojenější;
  • Konverzní – ty slouží k obecnému vyhodnocení, například jak se uživatelé k mému web dostávají.

Použití cookies můžete kdykoliv omezit nebo kompletně zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče.

b) souborů protokolu (IP adresu, příp. jiné online identifikátory).

Po jakou dobu osobní údaje zpracovávám?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání našeho smluvního vztahu a následně po dobu nezbytně nutnou pro zajištění bezpečnosti služby a pro plnění povinností, které vyplývají ze zvláštních právních předpisů.

Jak nakládám s daty?

Vámi poskytnuté údaje – vaše osobní údaje – neposkytuji dalším osobám ani institucím.

Ochrana vašich údajů plně odpovídá požadavkům nařízení GDPR.

Zpracováním ani ochranou vašich osobních údajů nepověřuji žádnou další osobu a nemám v úmyslu je předat žádné další osobě nebo organizaci, která by s nimi mohla nakládat.

Práva subjektů údajů

Jako subjekt údajů máte právo:
a) na přístup k osobním údajům;
b) na opravu osobních údajů;
c) na výmaz osobních údajů;
d) na omezení zpracování;
e) vznést námitku proti zpracování;
f) na přenositelnost údajů;
g) podat stížnost u dozorového úřadu;
h) na informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování;
i) být informován v případě porušení zabezpečení osobních údajů;
j) odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.

Podrobně jsou vaše práva popsána v Nařízení EU 2016/679 (GDPR).

Svůj souhlas můžete kdykoliv písemně odvolat i uplatnit ostatní práva subjektu, a to zasláním vašeho požadavku na e-mailovou adresu

Viktorie Skácel

 

 

Poslední úpravy provedeny 22. Října 2019.