Skip to content

Co stojí za přečtení

Zajímavosti, úvahy, myšlenky ...

Změna smýšlení o realitě vede k tomu, že se člověk stává vědomým tvůrcem.

Kvantový fyzik Jan Rak (rozhovor s prof. Janem Rakem) „Změna smýšlení o realitě vede k tomu, že se člověk stává vědomým tvůrcem.“ Pane profesore, poslední dobou stále častěji – nejen z úst kvantových fyziků – zaznívá, že prožíváme právě takovou realitu, jakou si sami vytváříme a jsme svým způsobem spolutvůrci světa. Můžete laikovi tento pohled přiblížit? Na tuto otázku existuje samozřejmě mnoho různých úhlů pohledu. Pokusím se teď vysvětlit ten svůj. Tento svět, vnější realitu a samozřejmě i sami sebe zažíváme a zkoumáme prostřednictvím smyslů jako je zrak, sluch, hmat, čich a chuť. Navíc i myšlení, díky němuž zkoumáme abstraktní

Celý článek zde

Čeština

„Čeština není jazyk, ale vrozená vada“ prý říkají cizinci, když se snaží proniknout do tajů našeho mateřského jazyka. Faktem je, že s češtinou jde kouzlit, jako s málokterým jazykem. Například nejdelší věta složená pouze ze souhlásek : „Smrž pln skvrn zvlhl z mlh.“ Nebo opakování stejných slabik, a přesto nejde o koktání: „Ulili-li liliputáni oheň včas, zabránili požáru.“ Čeština je taky jazykem s největším počtem háčků, například slova: „nejztřeštěnější, přesvědčivější a mnoho dalších.“ Nebo slovní hříčky:   Nebo víte co je palyndrom? Tak například „kobyla má malý bok“ – jsou to tedy věty, které lze číst z obou stran. A

Celý článek zde

Fenomén 432 Hz

  Podle názvu asi tušíte, že se jedná o hudbu. Nicméně samotný výklad pojmu „432Hz“ je považován za konspirační teorii. Čtěte tedy další řádky s otevřenou myslí a sami zvažte, jaký závěr si uděláte. S tématem hudba – 432 Hz – jsem se poprvé blíže setkala v roce 2014 na jedné z přednášek na konferenci „Conference For Consciousness and Human Evolution“ v Anglii. Přednáška bývalé hudební producentky, jejíž jméno si bohužel už nepamatuji, byla nesmírně poutavá a v jejím závěru jsme mohli shlédnout video, které vzniklo ve spolupráci s lékaři i vědci zachycující lidskou buňku, která reaguje na hudbu v

Celý článek zde

Dr. Joel Wallach – Mrtví lékaři nelžou

Dr. Joel Wallach DVM ND (MVDr., MUDr.) americký lékař naturopat, je proslulý průkopník biomedicínského výzkumu, který zasvětil víc než 40 let svého života zkoumání a pozorování účinků jednotlivých živin ve stravě na zdraví. Pravděpodobně pod vlivem dětství, protože vyrůstal v rodině farmáře, vystudoval nejprve veterinární medicínu. Už jako malý chlapec vnímal, jak si farmáři, chovající dobytek, musí umět poradit, aby udrželi zvířata v chovu zdravá a silná a pokud už zvíře onemocní, jak ho pouhou změnou živin v potravě co nejrychleji uzdravit. A nejen to. Farmář musí nemocem zvířat předcházet, aby maso a mléčné výrobky byly kvalitní a zdravé. Díky

Celý článek zde

Tisíc slov od Boha

Tisíc slov od Boha aneb 25 klíčových poselství, která mohou změnit svět i náš život z knihy „Co řekl Bůh“, autor:  Neale Donald Walsch Všichni jsme jedno. Všechny věci jsou součástí jednoho celku. Existuje jen jeden celek a všechno je součástí tohoto jediného celku. To znamená, že každý z nás má v sobě božskou podstatu. Nejste tím, čím je vaše tělo, nejste tím, čím je vaše mysl a nejste ani tím, čím je vaše duše. Jste jedinečnou kombinací všech tří a právě tyto tři dohromady vás utvářejí ve vaší úplnosti. Jste individualizace božského principu, projevem Boha na Zemi. Všeho je

Celý článek zde

Numerologie – co o vás prozradí vaše jméno ?

Čísla v numerologii vám mohou pomoci pochopit jevy ve vašem životě nebo vaše vlastnosti a charakter. Numerologie je velmi stará věda a už v dávné historii hrály numerologiecké výpočty významnou roli např. při rozhodování panovníků. Numerologie jména Každému písmenu abecedy přísluší určité číslo a součtem číslic celého jména, dostaneme čísla, která na nás během celého života působí. Numerologickým rozborem jména a příjmení můžete odhalit, jaké vás ovlivňují energie, případně jak se může projevit změna jména nebo změna příjmení u vdávající se ženy. Tabulka označovaná jako pythagorejská, pro numerologický převod abecedy. Za každé písmeno jména dosaďte číselnou hodnotu uvedenou v prvním

Celý článek zde

O přechodu Země i člověka do vyšších dimenzí

Vědomí se projevuje ve hmotě, skrze ni a hmota je vědomím oživována. Život je stále komplexnější a povznesenější, až se vyvine do vědomí, jež si uvědomuje samo sebe ve vztahu k přírodě. Následně si vyvine vědomý vztah k sobě samému, což je sebeuvědomění. Pak si začne uvědomovat viditelné síly a neviditelné síly přírody, což nazýváme „vše-co jest“. Tento proces vývoje do stále vyšších stavů vědomí nyní absolvujete v lidském fyzickém těle. Nevidíme to ani jako „prokletí“ ani jako „trest“. Z našeho pohledu je to obrovská příležitost k rozšíření vašeho vědomí vybalancováním dvou polarit – vašeho nelokálního, nadčasového a beztvarého vědomí

Celý článek zde

Rentgen (aneb, jak funguje placebo)

„Moja tetka byla zvláštní“, vypráví Janek. Ona mosela furt s nečím kšeftovat. Ne, že by na tym neco vydělávala, ono ju to spíš bavilo. Když ale přišla ta rána, že ovdověla, bylo jí zrazu těžko, nechtělo sa jí ani žiť. Raz jsem pracoval v lesu a naráz sa setmělo, obloha zčernala a začaly ju křižovať blesky. Hrom burácal docela blízko, tož sem všeho nechal a utěkal sa k tetce schovať. Bydlela na kopečku kúsek od lesa. Tož sa ponáhlám, mokrý jak myš, ale zrazu sa zastavím. Tetka s kosú na rameni chodí po cestě sem a tam, obrátí sa a

Celý článek zde

20 rozdílů v přemýšlení mezi bohatým a průměrným člověkem

Nejbohatší žena světa popisuje 20 rozdílů v přemýšlení mezi bohatým a průměrným člověkem (z časopisu First Class) Exkluzivní rozhovory s nejbohatšími osobnostmi jsou obvykle doménou prestižních časopisů. Tentokrát musíme udělat výjimku. Nejbohatší žena světa se nezpovídá každý den a její myšlenky jsou tak specifické, že je nechceme vyhradit pouze předplatitelům. Neříkáme, že změní váš život a peněženku, ale možná vás inspirují k zamyšlení. Paní Christy Walton není v Česku známá. Vede americký maloobchodní řetězec Wal-Mart. 57letá rodačka z Wyomingu kontroluje (k datu tohoto rozhovoru) investiční majetek ve výši 33,8 miliardy dolarů, v přepočtu dle aktuálního kurzu 640,273 miliardy Kč. Drží

Celý článek zde
Žádné další články.