Skip to content

Kraniosakrální terapie

Kraniosakrální terapie cestou hluboké relaxace - nově - Kraniosakrální rezonance

Slovo Rezonance je ve fyzice „snaha systému kmitat na větší amplitudě – tedy více při určitých frekvencích, než při ostatních frekvencích. Ty jsou také známy jako rezonanční frekvence. Při těchto frekvencích mohou i malé pravidelné síly způsobovat velké amplitudy kmitů, protože systém uchovává energii kmitání. Rezonance nastává, pokud je systém schopen uchovávat a jednoduše převádět energii mezi dvěma nebo více jejími podobami.“ (zdroj:wikipedie)

Dnes víme, že :

fungování lidského těla závisí na určitých frekvencích, které v podstatě utvářejí základní „vibrační matrici“ lidského těla.

Všechno ve vesmíru je utvářeno vibracemi nejrůznějších frekvencí. Čím jsou frekvence nižší, tím větší je hustota a obráceně.

Člověk je ale svou podstatou duchovní bytost, to znamená, že pouze určitá část člověka jako lidské bytosti „kmitá“ na frekvencích, které způsobí takové zhuštění, že člověka vnímáme jako fyzické tělo – hmotu.

Větší část lidské bytosti ale utváří informační – jemnohmotné struktury – pole, které prostupují fyzickým tělem a vibrují na frekvencích vyšších. Proto jsou tyto struktury pro pět smyslů člověka (které přináleží hmotnému tělu) neuchopitelné a neviditelné. Ale i když je nemůžeme vidět ani se jich nemůžeme dotýkat jako něčeho hmotného, to neznamená, že neexistují. Ve skutečnosti právě tady leží pravá podstata fungování člověka a jeho fyzického těla.

Právě tato neviditelná a nehmotná část je rozhodující pro správné funkce a fungování lidského těla, protože právě na těchto úrovních probíhají všechny děje a jevy, kterým říkáme „autonomní“ – kdy lidské tělo funguje automaticky, bez vědomého usilování a snažení. Lidské srdce pumpuje krev i prožívá emoce, aniž bychom o to usilovali, trávicí systém zpracovává potravu, přerozděluje živiny a vylučuje odpadní látky z těla, aniž bychom to vědomě řídili a tak pracují všechny buňky, tkáně, orgány a systémy v těle po celý náš život.

Dojde-li ale ke snižování frekvencí těchto jemnohmotných polí (zejména pole emočního a mentálního), pak zákonitě dochází i ke změnám fyziologickým a tyto procesy, původně bezchybně pracující, se mohou začít patologicky měnit. Tak vzniká – velmi zjednodušeně řečeno – nemoc.

Jakmile pochopíme tyto jednoduché zákonitosti, které fungují v celé přírodě i vesmíru, můžeme vše, co si nepřejeme prožívat, zejména nemoc, změnit.

Kraniosakrální terapie cestou hluboké relaxace je tedy dokonalá rezonance
Je to velmi jemná, zcela neinvazivní, lehce manipulační technika, kterou umíme navodit stav hlubokého uvolnění těla i mysli tak, aby tělo klienta, které disponuje vysokou inteligencí, samo spustilo samoregulační mechanismy a uvolnilo vnitřní síly, které v dané chvíli potřebuje.

Nesnažíme se vyhledávat „bloky a blokády“, neprovádíme diagnostiku a nedáváme pozornost neduhům a nemocem, protože víme, že právě to člověk ke svému léčení nepotřebuje. Je to ve skutečnosti právě naopak. Víme, že čím víc pozornosti obracíme na „problém“, tím víc ho umocňujeme. V kraniosakrální rezonanci každého člověka vnímáme jako jedinečnou bytost a ke každému tělu přistupujeme s velkou úctou a respektem. Terapie samotná je hlubokým prožitkem jak pro terapeuta, tak pro klienta, slovy často těžko uchopitelná.

A „věci se dějí“, aniž bychom o ně usilovali.

„Ruce terapeuta, který vstupuje do „hry“ s tělem, relaxujícím a odpočívajícím na lehátku, dotykem a citlivou manipulací aktivují mocné síly, které spaly dosud neprobuzeny hluboko uvnitř těla.

Je to velmi zvláštní a těžko popsatelný pocit, který oba prožívají. Klient i terapeut.

Zklidněná mysl dovoluje podvědomí postupně uvolňovat staré vzorce, které udržují napětí a disharmonii v těle. Tělo pak odpovídá nejrůznějšími způsoby, podle úrovně vědomí, ve kterém se jako ve stavu bytí nachází.

Čím víc se mysl uvolní do prázdnoty relaxace, tím víc umožní tělu procesy jeho samoléčby.

Terapeut je dirigentem velkého orchestru buněk těla a nutí jednotlivé jeho členy (buňky, tkáně, orgány) „procvičovat“ jednotlivé party tak dlouho, dokud orchestr nehraje unisono.“

Tuto terapii si zamiluje každý, kdo to sám sobě dovolí.

Více o kraniosakrální terapii najdete v odkazu Kurzy.