Skip to content

Automatická kresba

Automatická - intuitivní kresba - obrazy, obrázky a diagnostické kresby

Intuitivní kresba – obrazy a obrázky

Léčivé a harmonizační  kresby a obrazy nemusí nutně tvořit pouze lidé, kteří mají vyjímečné schopnosti a kteří pomáhají svým blízkým, či ostatním lidem. Obrázky plné energie můžete nakreslit i vy, sami sobě pro radost nebo lidem, které máte rádi. Sami většinou vnímáte, jak na vás nebo člověka, pro kterého takový obrázek kreslíte, působí.

Takové obrázky a obrazy akumulují a zachycují energii svého tvůrce, včetně energie mentální a jsou-li naše úmysly skutečně čisté, pak se v jejich blízkosti cítíme dobře a  mnohdy i v místech na těle, kde máme zdravotní potíže, můžeme vnímat jemnou vibraci nebo zkrátka pocit, “ že se něco příjemného děje „.

Mentální energie z obrazů vysílá vlnění o různých délkách, které mohou příznivě působit na jednotlivé orgány či celé naše tělo.

Velmi často takové obrazy či obrázky působí blahodárně na naši psychiku, vnímáme je jako příjemné zklidnění nebo naopak dodávají sílu a energii, kterou právě postrádáme.

Některé obrazy jsou ve skutečnosti tak silně „energeticky nabité“, že mohou být nápomocny také v procesu uzdravování a rekonvalescence a mohou dokonce i urychlit procesy vnitřního sebeléčení.

Obecně lze říci, že naše duševní a mentální pohoda přímo úměrně olivňuje naše zdraví, protože dnes už s jistotou víme, co dávno věděli naši předkové, že každá nemoc má svůj původ i počátek v mentální – lépe řečeno astrální – rovině a teprve potom se z této „předlohy“ projektuje do hmoty, tedy fyzického těla. Dnes také víme, že vše ve vesmíru je neustále v pohybu a energie předchází hmotě. Pohyb je zdraví a stagnace je opakem. Jinými slovy, pokud nedojde ke změně myšlení, návyků, stravy a často všeobecně i způsobu života, přechází zpomalení pohybu  či stagnace z jemnohmotných těl na úroveň fyzického těla a projeví se jako nemoc.

Energetické shluky a frekvenční stagnace na jemnohmotných strukturách – jemnohmotných tělech člověka – je možno zachytit automatickou kresbou.

Ti, kteří tuto metodu využívají, vidí díky tomu celou řadu dalších souvislostí, které současné medicíně bohužel dosud unikají a o které lékaři ani nejeví zájem.

Zajímavé u takových obrazů je to, že jejich energie zůstává i když projdou fotografickou nebo tiskařskou cestou. Jedná se o energoinformační proces, což znamená, že energie vyvolá stejnou energii i na kopii.

Přejděte na: