Skip to content

Kurz Typologie osobnosti podle čaker

Tento kurz je jediný v České Republice

Psychologie čaker

Stále hlubším a podrobnějším studiem kvantové fyziky jsem si začala víc a víc uvědomovat, jak zcela zásadní a nezastupitelnou  roli v našem životě hrají čakry.

Čakry ve skutečnosti nejsou pouhým výmyslem ezoteriků či duchovních učitelů východu (jak se mnozí materialisté domnívají), ale jsou vstupní branou i tunelem pro výměnu informací  mezi fyzickým tělem a jemnohmotným světem, který sice nevidíme fyzickýma očima a přesto existuje.

Kvantový fyzik Dr. Amit Goswami, Ph.D., kterého považuji za svého největšího učitele v oblasti kvantové fyziky, přikládá čakrám nemalý význam a právě to mě přivedlo k učení Psychologie čaker.

S čakrami pracuji  již mnoho let; nejprve to bylo poznávání, zkoumání, chápání souvislostí a další a další znalosti už přicházely postupně ze samotné praxe.

Po letech studia a práce s čakrami jsem vypracovala svůj vlastní systém diagnostiky osobnosti podle čaker, což je velmi zajímavý pomocný nástroj při hledání a zkoumání příčin nemocí, problematických vztahů a zkrátka všech našich trápení a utrpení, která žijeme.

Kvantoví fyzikové potvrzují, že čakry v podstatě fungují jako disky – diskety, které nesou programy, na jejichž základě pak utváříme svůj další život – své vztahy, události, zkušenosti. Čakry nám „nastavují“ učební lekce, kterými musíme procházet, abychom se jako duše mohli vyvíjet a růst.

Psychologii čaker  vnímám jako završení, zastřešení  dosud známých učení o čakrách, jako hlavní díl skládanky s otevřeným koncem.

Pochopení celého systému čaker je vynikajícím vodítkem při práci nejen na svých vlastních  „dramatech“, vztazích, nemocích a onemocněních, ale neměl by chybět ani při vlastní terapeutické praxi.

Dominantní čakry

 • ústřední téma psychologie čaker – Jak to vnímám já:

Jakmile objevíte svou dominantní čakru, která řídí Váš život od narození až do smrti, ocitáte se na „jevišti“, kde Vy hrajete hlavní roli, ale zároveň jste „divákem“ ve své vlastní divadelní hře.

Pohled diváka Vám umožňuje nadhled a odstup, abyste bez emocí uviděli, jak žijete, jak přemýšlíte, co prožíváte a jaké převažující emoce Vám diktují Vaše chování, Vaše návyky a Váš pohled na sebe i svět.

Každá dominantní čakra má dva aspekty – nižší a vyšší.

Detailní popisy funkcí a projevu jednotlivých dominantních čaker jsou fascinující ve svých detailech, protože Vy si dokonale uvědomíte sami sebe.

Postava na jevišti (Vy) Vašeho divadla se pohybuje střídavě ve dvou rolích (dvou aspektech).

V jedné chvíli ji můžete „uvidět“ prožívající dramata, trpící a v záplavě emocí, které jí nasazují „brýle“, aby nemohla vidět skutečnou podstatu toho, co právě prožívá, co žije a co je příčinou jejího utrpení.

Můžete „uvidět“ a uvědomit si, že tuto roli hraje pro druhé, nikoliv pro sebe (nižší aspekt), aby naplnila své vlastní  nenaplněné potřeby, po kterých touží.

V jiné chvíli se „obraz“ mění a jako by se rozzářila všechna světla na jevišti, osoba v hlavní roli (Vy) je jiná, je zářivá, plná štěstí a radosti, kypící zdravím.

Svou roli si užívá, hra jí přináší radost a naplnění, hraje pro sebe  (vyšší aspekt).

Žádná dominantní čakra není lepší, nebo horší než jiná.

Dominantní čakry fungují jako vstupní brány pro „přepis“ našeho nefyzického plánu do fyzické reality – reality třetí dimenze, kterou žijeme tady na Zemi.

Dominance čakry však není vše.

V každém úseku života dominantní čakra koresponduje s další čakrou, která v daném období hraje další významnou roli, a pak všechny čakry dohromady tvoří jeden dokonalý celek – jako orchestr.

A my jsme dirigenti svého vlastního orchestru a je jen na nás, jak bude hrát.

 

Kurz Typologie osobnosti podle čaker – Psychologie čaker

Program kurzu:

 • Velmi podrobné shrnutí základního psychoenergetického systému čaker, jejich role, význam a vliv v životě člověka.
 • Čakry a děti – vědomá práce s emocemi , velmi jednoduché návody, jak pomoci dětem (ale nejen dětem) uvolnit emoční zátěž, která se v opačném případě stává většinou základem psychických a fyzických nemocí a onemocnění.
 • Čakry z pohledu kvantové fyziky, blokády energií a čaker, propojení s centrálním nervovým systémem a systémem jemných energií.
 • Rozum a srdce – vliv srdeční energie na čakry a celý organismus člověka, vliv emocí na čakry. Mysterium – základem je pocit.
 • Energetický vampyrismus – jak ztrácíme a nedobrovolně předáváme druhým svou vlastní enegii a oslabujeme svou vnitřní sílu a obráceně – nabíráme od druhých energie, které nám škodí a oslabují nás. Techniky zvýšení vnímání, ochrany a čištění energetických center a vlastního biopole.
 • Dominantní čakry – čakry 2, 3, 4, 5, 6 mohou být dominantní a ovlivňují, či dokonce řídí naše myšlení, prožívání i konání po celý život, dokud to sami nezměníme. Velmi podrobné vysvětlení pojmů a podrobný popis jednotlivých dominantních čaker  s jejich nižšími a vyššími aspekty.  Naučíte se, jak zjistit dominantní čakru u sebe i druhých. Tématika dominance čaker  je ústřední velmi rozsáhlé téma druhého kurzu .
 • Referenční – spolupracující čakry
 • Kvantová fyzika a čakry – předloha (blueprint) v okamžiku zrození a po celý život. Dá se změnit?
 • Meditační techniky – vědomá práce s čakrovým spektrem v „předloze“, kvantové pole, hologram, určení dominantní čakry a čakry korespondující v určitém období, zakreslení automatickou kresbou v případě potřeby. Diagnostika.
 • Zakreslení vzájemných vztahů automatickou kresbou (pracovních, rodinných, partnerských atd.) pochopení významu vztahů, jak se tvoří a jaké zákony se zde uplatňují.
 • Význam dominantní čakry v našem životě, vynikající „návod“, jak uvidět a změnit to, co si nepřejeme, abychom získávali to, co si přejeme.
 • Vzájemná propojenost a „komunikace“ jednotlivých čaker, jak se uplatńují právě skrze čakry univerzální zákony a jakou roli zde hraje dominantní čakra.
 • Diagnostika osobnosti podle čaker – automatická kresba, výklad kresby, podrobný rozbor osobnosti  – využití všech nově nabytých znalostí v praxi.

 

Výhodou účastníka kurzu Typologie osobnosti podle čaker …

… je určitá znalost čakrového systému člověka, popis jednotlivých čaker a jejich provázanost ve fyzickém těle. Minimálně základy meditace nebo  alespoň základní meditační praxe.

Do studia Typologie osobnosti podle čaker se však může „ponořit“ každý, koho tento naprosto dokonalý systém diagnostiky člověka osloví. Veškerá omezení a „zákazy“ vytváří pouze náš rozum – naše mysl.

Cena:

Cena kurzu je 9 000,- CZK

Vaše cena může být snížena, dle dohody, pokud absolvujete více kurzů po sobě.

 

Termíny kurzů najdete v odkazu Termíny kurzů zde.

Pro bližší informace můžete psát na 

Těším se na nádhernou spolupráci s vámi

Viki