Skip to content

Fenomén MYSL

Fenomen mysl

V posledních desetiletích věda „objevuje“ fenomén MYSL …. jinými slovy – objevujeme to, co naši praprapředkové dávno znali a věděli nebo to, co dávno znají a využívají přírodní národy světa či duchovně založené společnosti, kterými jsme si zvykli – obecně, jako většina lidstva – arogantně pohrdat …. Ale pokud jen na chvíli vnímáme (myslím tím, skutečně vnímáme) jsme v údivu, jaké – již vrozené – schopnosti máme, nevíme o nich a tak je nevyužíváme. I když paradoxně většině to je úplně jedno. I přes neskutečnou informační záplavu, jakou disponujeme v tomto i minulém století, většina společnosti dál žije dramata a traumata svá osobní či společenská, a dál žije svázaná ve své vlastní mysli a otrokářském systému – byť by se moderně nazval demokratický, jako by to byl největší „zážitek“ života…. Z mé praxe i osobní zkušenosti ale vím, že to je pouze strach ze změny, strach z toho, že už potom, když tu informaci přijmu a když ji „uvidím“, budu muset převzít zodpovědnost za sebe a za svůj život  – a to většina neumí a ani nechce.

A tak jsem si dovolila vypůjčit úryvek z poznámek Petra Chobota, protože lépe to opravdu ani vyjádřit nejde …..

 

Bytí je neomezená Svoboda Vědomí, pohrávajícího si rafinovaně a věčně se sebou samým.

K tomu, abyste se stali “nesmrtelnými” bohatě stačí, když začnete myslet. Zatím se myslet bojíte. Hrajete si na hlupáčky, kteří nic neumí pochopit. Vy ale nejste vůbec žádní hlupáčci, jste naopak velice vychytralí… Dokonalou autohypnózou sami sebe dokážete přesvědčit, že jakoby “nemáte na to”, abyste sami se sebou něco dělali… Abyste sami sebe nějakým pozitivním způsobem změnili…

Vaše skutečné vnitřní osobnosti mohou během zlomku sekundy zastavit kteroukoliv chorobu, včetně “přirozeného” stárnutí, která probíhá ve vašem těle. Mysl je zcela nadřazena hmotě. Vy to víte, jenom na to zbaběle nechcete myslet… A proto trpíte a svádíte neustále vinu na jiné… Na svět, na biologii, na tělo, na své okolí, nezdravé geny nebo dokonce na vesmír a zlé mimozemšťany… Všichni jsou jen poslíčkové vaší vlastní vůle… Kdybyste chtěli, vyléčíte sebe sama tělesně i psychicky ze všech neduhů během nezměřitelného okamžiku… Stačí formulovat ve své mysli zcela jasný záměr a dovolit sobě samému v něj stoprocentně, bez vytáček a veškerých výhrad uvěřit…

Prožíváte vždycky jen to, co ve své mysli prožívat toužíte. Jste podvědomí masochisti. Vytváříte si lidské životy, plné absurdního utrpení a nikdo – jakákoliv síla ve vesmíru – vám v tom nemůže zabránit. Jste příliš mocní. Proto si můžete hrát na chudáky…

Nejrafinovanější je vaše hra “na hloupé”. Předstíráte si navzájem, že jste úplně tupí – a přitom jste všichni ve svém nitru, pod lidskou slupkou – géniové… Géniové, kteří umí naprosto všechno a všechno velice dobře chápou…

(úryvek z poznámek Petra Chobota)