Skip to content

Schumannova rezonance a EM pole Země

Pokud si chcete tvořit svoji realitu a být zdraví, toto byste pravděpodobě měli vědět ....

Celý Vesmír je nekonečné moře vibrací a energií nejrůznějších fekvencí.

My lidé jsme duchovní bytosti prožívající si svou duchovní zkušenost na planetě Zemi a život na Zemi nám umožňuje elektromagnetické pole (EM) Země. Bez něj na této krásné planetě nepřežijeme.

Dnešní doba je doba informací, a tak se k nám dostávají i nejrůznější studie, pozorování a měření, o kterých jsme dřív neměli ani tušení. Jednou z takových převratných informací je, že EM pole Země v posledních několika desetiletích zvyšuje frekvence, protože planeta Země „vibruje“ do nové vibrační úrovně, do nové úrovně vědomí.

V posledních letech je dokonce frekvenční nárůst tak dramatický, že nutně musí mít vliv na všechny události, které zde na Zemi prožíváme, a to vůbec není negativní, i když podle událostí, kterým čelíme, to tak nevypadá.

EM pole Země výrazně mění frekvence, ve kterých jsme jako lidstvo žili po tisíciletí. Nyní jsou tyto frekvence mnohem vyšší, než na jaké jsem byli zvyklí a proto způsobují tak ohromné, dramatické a dokonce můžeme říct i „negativní“ individuální či planetární změny, ale jak už jsem zmínila, je to pouze úhel pohledu každého z nás. Osobně každou „překážku“ či krizi vnímám jako velkou výzvu k zásadním změnám (vždy k lepšímu) a je úžasné vědět, že EM pole nám pozitivní změny umožňuje daleko víc, než kdy předtím.

To, co nás zajímá v této době nejvíc, jsou narůstající hodnoty Schumannovy rezonance, které se také říká „tep srdce matky Země“ a která se vyskytuje v pásmech, která odpovídají frekvenčním rozsahům v našich mozkových vlnách.

Mezi Zemí a ionosférou je atmosférická dutina. Každou sekundu v ní vznikají světelné záblesky, které po celém světě harmonizují pulzy putující po této kapse, které vysílají elektromagnetické energetické signály všem organismům a mikroorganismům, žijícím na Zemi. Tyto signály nás spojují s magnetickým polem  Země a také se předpokládá, že jsou přímo i nepřímo ovlivněny masovými emocemi a souhrnem lidského vědomí, což platí i obráceně, tyto EM signály ovlivňují naše vědomí.

Toto znaly už dávné civilizace a tyto vědomosti mají i původní národy, žijící v souladu se Zemí a přírodou. Dnes vědci po celém světě dokazují, že tomu tak skutečně je.

Původní konstanta, kterou jsme znali dosud, je 7,8 Hz a říká se jí „první harmonická frekvence“. Ale Schumannova rezonance za posledních pár let raketově narůstá. Nové hodnoty Schumannovy rezonance místy přesahují 30, 40 a více Hz a náš mozek se na tyto frekvence automaticky snaží „připojit“, díky mozkovým frekvencím, které produkujeme.

A dnes už víme, že to je nejen mozek, ale i celý nervový systém, orgány a zejména, naše srdce.

Země v nových frekvencích a záplava informací, ve kterých se doslova koupeme, nám nabízejí možnosti, které jsme ještě nikdy předtím, jako lidstvo, neměli.

Je však důležité uvědomit si, že tyto nové frekvence Země se nebudou přizpůsobovat nám, ale jsme to my lidé, kdo se bude muset přizpůsobit jim. Tedy pokud chceme být zdraví a žít svůj vlastní, plnohodnotný život.

Samozřejmě každý z nás teď máme možnost volby.

Buď zůstaneme „zaseknutí“ ve starých modelech myšlení a starých vzorcích tak, jak nás to naučili (boj, nejistota, obavy, strachy, společenská manipulace a vliv davu, život pod vlivem kolektivního – obecného – myšlení a médií – tedy především pod vlivem strachu, místo vlastního názoru či převzetí zodpovědnosti..), a pak těchto nových frekvencí nemůžeme využít, protože nám způsobí OPAK.

Vysoké frekvence (často jako výrony světla) v EM poli Země působí „tlakem“ do vědomí člověka a nutí ho do rychlejšího duchovního probuzení a uvědomění si sebe sama (nutí ho zvyšovat frekvence).

Pokud však předpisově „bojujete a bojíte se“, sami sobě tu změnu neumožňujete, protože to je jednoduše vibračně nemožné. V podstatě pak „bojujete a bojíte se“ ještě víc, což má dramatický vliv i na vaše zdraví a realitu kolem vás. O to víc se pak „bojíte“ udělat cokoliv, co neznáte a co by se odlišovalo od vašeho dosavadního života nebo co není v souladu s názory a „radami“ druhých. Je to začarovaný kruh, ve kterém se pohybujete tak, že je velmi snadné s vámi manipulovat „v zájmu vašeho blaha“, protože vy pouze nevíte, KDO jste a jaké SCHOPNOSTI ve skutečnosti máte.

Chcete-li vědět víc, nabízím vám podrobnější články i nejnovější studie, které by vás v této souvislosti mohly zajímat (viz. níže). Podrobně pak toto velmi aktuální téma rozebíráme na všech kurzech, protože ho vnímám jako stěžejní, v této mimořádné době.

Věřím, že i tyto články samy o sobě způsobí, že začnete vše kolem sebe vnímat – i když malinko – jinak.

Viki

 

 

 

 

 

 

 

Vědomí, lidské srdce a Globální energetické pole

V roce 1991 byla založena společnost Heart Math Institute (HMI), která je nezávislá, tedy neslouží zájmům žádné mocenské skupiny. Cílem HMI je pomoci rodinám, skupinám a organizacím zlepšit jejich životní podmínky a zkušenosti využitím nástrojů, které jim umožní lépe pochopit a rozpoznat inteligenci srdce a naučí je novému přístupu k jejich intuitivnímu náhledu na sebe i okolní svět. Zakladatelem HeartMath Institute je Doc Lew Childre celosvětově uznávaný odborník v oblasti snižování stresu, budování odolnosti a optimalizace osobní efektivity člověka. Je tvůrcem systému HeartMath®, který zahrnuje praktické nástroje a technologie založené na výzkumu lidského srdce, které mohou lidé všech věkových kategorií a

Celý článek zde

Schumannova rezonance

Anglický lékař a fyzik William Gilbert začátkem 17. století zjistil, že Země je vlastně obrovský magnet, který vytváří kolem Země magnetické pole. Místa, kde se sbíhají siločáry magnetického pole Země generovaného pohybem železného jádra, se nazývají magnetické póly. Všechny biologické systémy na Zemi jsou vystaveny vnějšímu i vnitřnímu prostředí kolísavých neviditelných magnetických polí širokého rozsahu frekvencí. Tato pole mohou ve větší či menší míře ovlivnit prakticky každou buňku jakéhokoliv živého organismu či biologického systému. Schumannovy rezonance (nebo taky frekvence) jsou kvazi stojící (jakoby, zdánlivě) elektromagnetické vlny, které existují v dutině (nebo prostoru) mezi povrchem Země a ionosférou. V roce 1952

Celý článek zde