Skip to content

Není pravda, že …

Není pravda, že

se v průběhu života nemůžeme změnit.

Právě proto žijeme tento život, abychom přetvářeli svůj charakter, se kterým jsme se nenarodili, ale který jsme si vytvořili na základě prvotních zkušeností a našeho – často velmi zkresleného – pohledu na sebe sama a svět. Teprve prožitými zkušenostmi a jejich pochopením se učíme, rosteme a vyvíjíme se, jako osobnost i jako duše.

Překážky, těžké životní situace a nemoci – to vše slouží k našemu vývoji stejně dobře jako knihy a učební materiál ve škole.

Není pravda,

že musíte umřít, když máte rakovinu nebo jiné tak zvané „smrtelné“ nemoci.

Takový fyzický stav je pouze a především onemocněním mysli (a Vaše duše pláče) a je často jednou z posledních šancí pochopit a udělat změny, ke kterým bychom se jinak nikdy neodhodlali.

Pokud se však rozhodnete a převezmete zodpovědnost sami za sebe (namísto přenechání odpovědnosti druhým), pak stojíte před branou k neomezeným možnostem, o jakých jste dosud ani nesnili, včetně absolutního zdraví.

Takto skutečně vyléčených (a nejen z rakoviny) jsou stovky a tisíce a tito lidé chodí dnes a denně kolem Vás.

Pravda je,

že takovou změnu Vaší osobnosti jen velmi těžko zvládá a chápe vaše okolí – Vaše rodina, Vaši přátelé a zejména pak lékařská věda.

Vy totiž přestanete žít (a být nemocní) podle jejich představ a začnete žít (a být zdraví) podle sebe.

Budete souzeni a odsuzováni.

Budete však zdraví, šťastní a přestanete trpět. Začnete se mít rádi, ba co víc, Vy si začnete vážit sami sebe. Tím bohužel zasadíte největší ránu všem okolo Vás a to vůbec není lehké.

Začnete se měnit jako osobnost, životní zkouška a lekce, kterou jste si prošli, totálně změní a přetvoří vaše návyky, váš dosavadní pohled na svět a postupně mění i váš charakter.

Ztrácíte mnoho tzv. přátel, kteří už přáteli nejsou, protože Vy se nechováte tak, jako dřív.

Často ztrácíte i přízeň a „lásku“ svých nejbližších ze stejného důvodu.

S velkým pochopením však tentokrát mlčky „nesete svůj úděl“, protože Vy UŽ VÍTE.

Jste chápající, milující, ale neumíte vysvětlit, co cítíte.

Vy nemůžete mluvit, vysvětlovat, objasňovat a obhajovat sami sebe, protože VÍTE, že byste nebyli pochopeni.

Vy nemůžete udělat NIC. Můžete pouze čekat.

Jen zůstávejte už stále sami sebou, abyste mohli být zdraví a konečně žili pouze svůj vlastní a plnohodnotný život, ne životy druhých.

Do Vašeho života budou vstupovat noví lidé, budou se objevovat nové situace a události, ale Vy už nemusíte trpět.

Radujte se z každého okamžiku, ač se Vám zdá v dané chvíli špatný.

Nic není špatné, jen my si to špatným uděláme.

Jste-li v souladu sami se sebou, se svým JÁ, pak vše, co k Vám přichází v každém okamžiku života, je pro Vás to nejlepší.

Ti, kteří Vás opravdu milují, potřebují čas.

Jednoho dne pochopí Vaši změnu i motivaci, která Vás k ní přivedla.

Pak jejich i Vaše láska je přivede zpátky k Vám, aby se i Váš vztah mohl změnit a byl plný důvěry, vzájemného respektu a úcty jednoho k druhému.

Toto je evoluce Vědomí a Vědomí je vším – od nehmotného po hmotné, od neživého po živé.

Proto žijeme naše životy tady na Zemi, abychom se jako duše učili – skrze vztahy, události a situace, které si sami nastavujeme podle úrovně Vědomí, se kterou jsme přišli.