Skip to content

Pokročilé meditační techniky

a cvičení pro zvyšování frekvencí těla a jejich udržení v běžném životě.

Jak si udržet zvýšené frekvence těla v každodenním životě – pokročilá práce s myslí a fyzickým tělem v souladu s jeho jemnohmotnými strukturami, energetickým polem a okolním světem.

K jemnohmotnému světu, který sice není vidět, ale je mnohem víc naší realitou, než si dokážeme představit, přistupuji vždy s velkým respektem a tak vše, co přichází do mé cesty, ač se to může zdát v dané chvíli sebevíc negativní, přijímám pozitivně, protože nikdy nemůžu vědět, co nového mi tato zkušenost má do života přinést.

A tak mě moje zkušenost z poslední doby naučila – skrze nepředstavitelnou bolest těla – jak jsou informace uložené v těle dokonale provázané a to i v místech, která jsem předtím jakoby „obcházela“, protože jsem zde nevnímala spojitost. Pochopila jsem mnohem hlubší význam určitých funkčních systémů těla, než jsem si kdy vůbec mohla představit, že je něco takového možné. Naučila jsem se, jak s nimi navázat kontakt, jak  „vstoupit“ do kontaktu s energetickou blokádou nebo bolestí a skrze smysluplnou „vnitřní práci“ – jako meditaci – ji uvolnit. To následně tělu umožní dokonalé spojení v jeden frekvenční celek, sjednocení energetiky těla a jednotné zvýšení frekvencí. Kdykoliv pak nastane situace, kdy se znovu v těle zvyšuje napětí nebo je dokonce přítomna bolest, vím okamžitě, co s tím můžu udělat.

Toto nové vnímání těla, kterého se mi dostalo skrze vlastní prožitek, považuji za ještě vyšší level práce s tělem, než jsem praktikovala a předávala dosud. Je to další a ještě vyšší úroveň vnímání těla i reality, ve které žijeme a kterou si tvoříme.

Za 22 let mé praxe jsem nikdy nepochybovala o fascinujících schopnostech, které jako lidské bytosti máme, ale které většina ani z malé části nevyužívá. Tato nová zkušenost mi však otevírá další možnosti vnitřní práce s tělem a poskytuje zcela novou kvalitu života.

V posledních letech se stále mluví o transformaci vědomí, ale jen málokdo si uvědomuje, co to ve skutečnosti je.

Doba, ve které žijeme, je nabitá informacemi a je mimořádná, i když to, co se „navenek nebo na povrchu“ odehrává, mnohdy příliš povzbudivé není. Pokud si však dovolíte vnímat události z nadhledu (nebo ve vhledu), budete překvapení, jak mnoho pozitivního se děje. Je to vždy jen o našem způsobu vnímání reality a našem pohledu na sebe i svět. Je to o naší svobodné volbě, i když ta nemusí být nutně vždy vědomá. Je to obvykle volba naší „duše“, kterou zkušenost potřebujeme v dané chvíli prožít.

Jakmile však pochopíte několik základních zákonů vesmíru a EM pole Země, bez kterého bychom zde na Zemi nepřežili, vaše vnímání se pomalu začne měnit. Když pochopíte genialitu lidského těla a jeho fascinující schopnosti, vaše vnímání se bude měnit ještě víc. Když s tímto geniálním tělem navážete kontakt a začnete ho vnímat zcela novým způsobem, budete se uzdravovat. Když všechny tyto vědomosti propojíte, začnete si svou realitu utvářet sami a váš život se od základu změní.

Vaše tělo pak bude vibrovat na mnohem vyšších frekvencích, než tomu bylo dřív, vy budete zdraví a do vašeho života bude vstupovat to, co si skutečně, někde v hloubi duše, přejete. Nebudete už o tom jen číst nebo o tom mluvit, budete to žít. Budete žít ve vyšších frekvencích svého fyzického těla a vyšších frekvencích reality, kde pro „nízkofrekvenční nemoci“ už není místo. A pokud se přece jen cokoliv objeví, budete vědět, jak s tímto fenoménem naložit.

Jste-li absolventi Merkaby, naučíte se, jak si vibrující a rotující Merkabu udržet „živou“, aniž byste prováděli neustálé aktivace. Tento kurz je určen všem, kdo chtějí žít svůj vlastní a plnohodnotný život v souladu se sebou i vším novým, co nám planeta Země v nových frekvencích nabízí.

Je to na dosah ruky pro nás všechny, ale po pravdě : „Bez práce nejsou koláče“.

 

Moje duchovní Já, moje Mysl a moje Tělo musí být v souladu

Toto veledůležité pravidlo si jen málokdy uvědomujeme. Hlava (mysl) „běží“ obvykle mnohem rychleji, než tělo a my jsme obvykle na míle vzdáleni tomu, co říkáme a co děláme, a jen velmi zřídka je to v souladu s tím, co skutečně někde uvnitř cítíme. Jinými slovy by mělo být – co říkám, to i cítím a to dělám. Protože když tomu tak není, děláte vše, co můžete, proti sobě a vaše fyzické tělo se vám brzy patřičně „odmění“, obvykle formou nemoci nebo jiného diskomfortu, který se dotkne vašeho života.

Deepak Chopra na základě svého výzkumu často zmiňuje, že průměrný člověk produkuje asi 60 000 myšlenek za den ( po pravdě, řekla bych, že je to daleko víc), ale pouze asi 10% z nich jsme si vědomi. Jiné výzkumy tvrdí (např. Dr. Amit Goswami, Bruce Lipton), že vědomě žijeme jen asi 2 – 5% toho, co vyprodukuje naše mysl. Většina toho, co žijeme, je automatické, návykové nebo instinktivní konání, aniž si ho uvědomujeme.

To potom ale nemůžeme říct, že „žijeme svůj vlastní život“ a proto nemůžeme ani očekávat, že bude odpovídat našim snům a představám a už vůbec nemůžeme očekávat, že budeme zdraví, protože to jednoduše není v souladu s frekvencemi, na kterých zdraví „vibruje“.

Většina lidí žije minimálně ve 2 dimenzích své vlastní reality.

Jedna je ta, kterou vytváří mysl a vnímáme ji v hlavě. Je to svět myšlenek, skrytých pocitů a emocí, které z nejrůznějších důvodů nevyjadřujeme. Zde jsou nenaplněné touhy, přání a potřeby, které si držíme v sobě a ty utváří náš vnitřní obraz – jak my sami vnímáme sebe, náš skrytý vnitřní svět, tedy naši vnitřní realitu, která však bezprostředně ovlivňuje vše, co pak prožíváme navenek.

Obvykle pak to, co vyjadřujeme navenek, není v souladu s tím, co prožíváme uvnitř, protože my obvykle chceme být „dobří“ – zkrátka takoví, abychom ustáli hodnocení či kritiku a požadavky druhých, protože toužíme po tom, aby nás ocenili a měli rádi, nebo aby se nám dostalo pozornosti a ocenění, které potřebujeme. To všechno nám totiž bytostně chybí, protože jsme se sami sobě už dávno v minulosti vzdálili a ztratili jsme kontakt se sebou samotnými. Proto naše vnitřní hluboké potřeby zůstaly nenaplněny a my hledáme, KDO nám poskytne TO, co nám chybí, aniž bychom tušili, že jediný člověk, který nám může skutečně poskytnout to, co potřebujeme, jsme MY sami.

Ale jak si chcete tvořit svou novou a lepší realitu, když je vaše mysl zaseknutá buď v minulosti (neustálé prožívání stejných myšlenkových vzorců a emocí) nebo v budoucnosti (obavy a strachy, co bude, když, nebo co by bylo, kdyby) ?

Chcete-li tedy opravdu prožívat změny, po kterých toužíte, tedy něco nového, pak si musíte osvojit i nové návyky, protože opakování těch starých vám žádné změny nepřinese.

A tady začíná to, čemu říkáme první úroveň práce „na sobě“.

Health of Spirit Mind and Body Meaning Mindfulness

Emoce a naše vědomé spojení se s fyzickým tělem.

Naše „vnitřní realita“ tedy to, jak vnímáme sebe i okolní svět, bezprostředně ovlivňuje fungování našeho fyzického těla. Všechny tkáně, buňky, orgány a orgánové systémy bezprostředně reagují na naše myšlenky, pocity a emoční prožitky, přičemž není tolik důležité, CO prožíváme, ale JAK to prožíváme.

Podstata každého člověka, ať to chce slyšet, nebo ne, je duchovní. Člověk je duchovní bytost.

Nehmotná, tedy pro lidské oko neviditelná část lidské bytosti, je mnohem větší a mnohem komplexnější, než je fyzické tělo. V podstatě je předlohou, která se nazývá „blueprint“ (Goswami) a podle které se následně projevují všechny tkáně, orgány a systémy těla. Obráceně také lidské tělo vyzařuje určité velmi jemné záření, které je možné zaznamenat speciálními kamerami a podle jehož kvality můžeme určit, v jakém stavu se nachází energetický systém člověka i jeho orgány a všechny funkční systémy těla. Toto jemnohmotné energetické pole se nazývá „biopole člověka“ a je v přímé interakci s našimi myšlenkami, našimi pocity, emocemi a vším, co prožíváme v každém okamžiku našeho života.

Paradoxně, právě svým prožíváním si určujeme, jak kvalitní či nekvalitní život budeme žít.

Elektromagnetické pole Země – proč je tak důležité pro člověka

Celý Vesmír je nekonečné moře vibrací a energií nejrůznějších frekvencí.

My lidé jsme duchovní bytosti prožívající si svou duchovní zkušenost na planetě Zemi. Život na Zemi umožňuje elektromagnetické pole Země. Bez něj na Zemi nepřežijeme. Dnešní doba je doba informací a tak se k nám dostávají i nejrůznější studie, pozorování a měření, o kterých jsme dřív neměli ani tušení.

Jednou z takových převratných informací je, že EM pole Země v posledních několika desetiletích zvyšuje frekvence, protože planeta Země „vibruje“ do nové vibrační úrovně, chcete-li – do nové úrovně reality. V posledních letech je dokonce frekvenční nárůst tak dramatický, že nutně musí mít vliv na všechny události, které zde na Zemi prožíváme, a to vůbec není negativní, i když podle událostí, kterým čelíme, to vypadá přesně naopak.

Chcete-li tedy žít „lepší“ kvalitu života, než vidíte všude kolem sebe, pak pro vás může být zásadní a velmi osvobozující, porozumět i fenoménu EM pole v souvislosti s EM polem člověka.

Pokud pochopíte a přijmete do svého života byť jen malou část těchto informací, můžete se velmi snadno naučit „propojovat se“ do léčivých frekvencí a kódů, které jsou součástí „životodárných vln“ v EM poli. To ale rozhodně není možné, pokud „vibrujete“ na frekvencích na míle odlišných.

 

Předpokládaná témata kurzu (může jich být víc):

 • Rozšiřování vědomí nejen v meditaci, ale postupně se učíte, co to je vědomá přítomnost i v průběhu běžného dne a proč je to TAK moc důležité. Nestačí „o tom“ číst a mluvit, musíte to žít, pokud chcete ve svém životě něco nového.
 • Transformace vědomí (co to vlastně je) a zvyšování frekvencí těla – absolutně zásadní, ale proč to tak je ?
 • Výzva pro absolventy Merkaby, jak si udržet Merkabu bez neustálé aktivace. Ti, kdo Merkabu pochopili ví, že aktivace je jen začátek „nové cesty“, ale tu cestu si musíme vědomě tvořit.
 • Co si mám uvědomit, co mám změnit a jak, chci-li žít novou kvalitu života.
 • Jak na to ? To je základní pilíř naší duchovní praxe a práce „na sobě“. Půjdeme krok za krokem, ale bez vašeho přičinění a vašeho vlastního prožitku to nejde. Toto za vás nikdo na světě neudělá. Jen my sami jsme „strůjci“ svého života, svého zdraví i své reality.
 • Techniky práce s emocemi – zcela zásadní pro vibrační změny fyzického těla i reality.
 • Meditační praxe a práce s energetickým polem v souladu s fyzickým tělem. Bez účasti fyzického těla není možné duchovní probuzení, ani duchovní vývoj, duchovní rozvoj nebo dokonce transformace. A nevěřte, že tuto „práci“ za vás může udělat někdo jiný – to by příchod člověka na Zemi za účelem rozvoje vědomí postrádal smysl.
 • Tělo, Já a moje mysl v souladu. Jediné „Já“ je nehmotné a jeho možnosti jsou absolutně neomezené. Limitace a omezení nám „nastavuje“ mysl, podle „programů“, které jsme si sami do svého podvědomí vložili.
 • Propojení všech systémů těla s mentálním a emočním polem a propojování se do několika nejvýznamnějších léčivých frekvencí EM pole Země. (Léčivých – nemusí nutně znamenat léčení fyzického těla, je to „léčení“ celé vaší reality).
 • Bolest a jiné projevy těla, kterým jsme začali říkat symptomy a snažíme se jich rychle zbavit. Ale všechno je to jinak. Velmi intenzivní práce s fyzickým tělem, jak jsme dosud nikdy neprováděli, pro udržení zvýšené frekvence těla i v běžném životě (nejen v meditaci) a pro hluboké porozumění geniality a řeči těla. To zcela zásadně změní vaši fyzickou kondici, protože s tělem navážete zcela nový vztah. Už tento „jeden“ krok výrazně zvýší tolik žádané frekvence vašeho těla.
 • Doplňující cvičení pro zesílení energetického potenciálu a plynulý tok energií v těle, což je podmínkou pohody a zdraví.

Základní téma celého kurzu je, že EM pole Země výrazně mění frekvence, ve kterých jsme jako lidstvo žili po tisíciletí. Jsou to frekvence mnohem vyšší, než na jaké jsme byli dosud zvyklí a proto způsobují tak ohromné, dramatické a dokonce můžeme i říct „negativní“ individuální či planetární změny, ale jak už píšu v úvodu, je to pouze úhel pohledu každého z nás. Osobně každou „překážku“ či krizi vnímám jako velkou výzvu k zásadním změnám (vždy k lepšímu) a EM pole nám pozitivní změny umožňuje daleko víc, než kdy předtím.

To, co nás zajímá nejvíc, jsou narůstající hodnoty Schumannovy rezonance, které se také říká „tep srdce matky Země“ a která se může vyskytovat v pásmech, která odpovídají frekvenčním rozsahům v našich mozkových vlnách. Mezi Zemí a ionosférou je atmosférická dutina. Každou sekundu vznikají světelné záblesky, které po celém světě harmonizují  pulsy, které putují po této kapse a vysílají elektromagnetické energetické signály všem organismům a mikroorganismům, žijícím na Zemi. Tyto signály nás spojují s magnetickým polem Země a také se předpokládá, že jsou přímo i nepřímo ovlivněny masovými emocemi a souhrnem lidského vědomí. Toto věděly už dávné civilizace a tyto vědomosti mají i původní národy, žijící v souladu se Zemí a přírodou. Dnes vědci po celém světě dokazují, že tomu tak skutečně je.

Obrázek: v horní části obrázku je původní konstanta 7,8 Hz. Ale Schumannova rezonance za posledních pár let raketově vzrostla.
V dolní části obrázku vidíte „záplavu“ světla – toto jsou „nové“ Schumannovy rezonance, které místy dosahují 30 i 40 Hz a na které se automaticky SNAŽÍ připojit náš mozek, naše srdce a další orgány. https://www.heartmath.org/
Jsou to nové úrovně vědomí – nové reality. Pokud jste se však „zasekli“ ve starých frekvencích a starých naučených vzorcích (nejitota, obavy, strachy, společenská manipulace a vliv davu, vliv médií a kolektivního strachu, místo vnímání sebe sama, vlastního názoru, místo převzetí zodpovědnosti za sebe a mnoho dalších), pak těch frekvencí nemůžete naplno využít, ale stane se OPAK. Vysoké frekvence v EM poli Země ve vaší mysli i vaší realitě způsobí „chaos“, zvýšený tlak a vy „bojujete“ (předpisově, jak vás to naučili), aniž byste ve skutečnosti tušili proti čemu a s čím. To nutně ovlivní vaši realitu i vaše zdraví a vy se ocitáte v pasti, a i když se svojí situací nejste spokojeni, tak si „myslíte“, že právě to je vaše „jistota“ a bojíte se udělat jakoukoli změnu, bojíte se udělat cokoliv, co neznáte a co by se lišilo od názorů a „rad“ druhých. Je to začarovaný kruh, ve kterém se pohybujete přesně podle plánů těch, kteří s vámi mohou manipulovat, kdykoliv se jim bude chtít a kdykoliv to budou potřebovat – „v zájmu vašeho blaha“, protože vy pouze nevíte, KDO jste a jaké SCHOPNOSTI máte.

Země v nových frekvencích a záplava informací, ve kterých se doslova koupeme, nám nabízejí možnosti, jaké jsme ještě nikdy předtím, jako lidstvo, neměli.

Toto jsou obrázky z posledních měření dne 7. 3. 2022  Zdroj:http://sosrff.tsu.ru/
Nárůst frekvencí za poslední rok je neuvěřitelný.

Objevujeme fascinující schopnosti lidské mysli i genialitu a vysokou inteligenci lidského těla, které jsme až dosud nebyli schopni využívat. Dnes už dokonce víme, že většina toho, co jsme se učili ve škole, není pravda. Stále se však bojíme dělat chyby, bojíme se projevit se, říkat svůj vlastní názor, smát se, být spontánní a netušíme, co všechno tím způsobujeme sami sobě. Domníváme se, že sami o sobě jsme bezmocní a nepřežijeme bez prášků nebo „vymožeností“ naší moderní společnosti. Bojíme se jakékoliv změny, protože tak jsme byli naučeni a protože jsme uvěřili, že tak to má být. Ale co když je to všechno úplně jinak a my to kdykoliv můžeme změnit ?

Tyto nové frekvence EM pole Země se ale nebudou přizpůsobovat nám.  Jsme to my, kdo se musí přizpůsobit jim, pokud chceme být zdraví a žít svůj vlastní, plnohodnotný život. Pak nám celý vesmír a Země budou pomáhat tak mocně, jak jen si umíme ve své nejbujnější fantazii představit.

Tedy pokud budeme dál žít „starý model“ našeho života a společnosti, frekvence i kvalita našeho těla zůstanou stejné, jako tomu bylo dosud. Selský rozum říká, že si nemůžete ze starých hadrů ušít nový kabát. Nebo – i když si ho ušijete, dlouho vám nevydrží a za chvíli se vám stejně rozpadne.

Cena kurzu :      6 200,- Kč

Jedinou podmínkou účasti na tomto kurzu je základní meditační praxe, vaše upřímná touha změnit to, co toužíte změnit a vědomí své vlastní zodpovědnosti.

Přihláška je závazná úhradou zálohy ve výši 2 000,- Kč.

Veškeré potřebné informace odesílám emailem.

Těším se vás, Viki

 

Vliv meditace na náš každodenní život – experimentální měření :

https://v-laska.com/bio-fontova-holografie/experimentalni-mereni-pristrojem-imago-aureola/

Související článek, který by vás mohl zajímat :

https://v-laska.com/co-stoji-za-precteni/zmena-smysleni-o-realite-vede-k-tomu-ze-se-clovek-stava-vedomym-tvurcem/