Skip to content
Viki Skácel // v-laska.com

Viktorie Skácel

Ochrana osobních údajů

Experimentální měření přístrojem Imago AUREOLA

Vliv meditace na fyzické tělo, tkáně, orgány a orgánové systémy těla.

Jedním z programů, kde můžeme velmi názorně vidět přímou odezvu těla na podvědomé i vědomé procesy, které probíhají v naší mysli, je DIAGRAM.

Měření 1 jsme provedli dopoledne, před zahájením meditací:

Renata

Červená křivka na obou diagramech zaznamenává „pohyb“ mysli – podvědomé i vědomé a modrá křivka ukazuje na odezvu fyzického těla na tyto mentální procesy.

Obecně můžeme říct, že mysl „honí tělo“, protože je na míle před fyzickým tělem, lítá v minulosti i budoucnosti a jen málo kdy je v přítomném okamžiku, kdy jsme si plně vědomi toho, co právě děláme, co právě říkáme, nebo co právě prožíváme.

To ale neplatí v případě, kdy začnete smysluplně meditovat (meditujeme s vědomým záměrem) a začnete sebe sama vnímat novým způsobem. A nejen to, vy začnete skutečně vnímat i to, co provádí vaše mysl.

Proto je velký rozdíl v měření u člověka, který „nedělá nic“ a tím, který medituje a sám se sebou už vnitřně pracuje.

Paní Renata (obrázek a popis máme k dispozici s jejím laskavým svolením) :

Digram – 1. měření – ukazuje, že největší hyperaktivita v podvědomé mysli fyzicky oslabuje oblast křížové kosti, fyzické tělo skutečně reaguje (modrá) – zejména levý diagram, i když na fyzické rovině to nemusí ještě být projeveno jako symptom.

Hrdlo, hrtan, průdušnice – zde probíhá již léčení a detoxikace, na čemž paní Renata vědomě pracuje.

Játra a ledviny – související čištění a detoxikace – procesy, o kterých už ví a podporuje je.

Lehký útlum je ve slezině, imunitním systému a dvanácterníku.

 

Diagram – 2. měření, které jsme provedly 15 – 20 minut po ukončené meditaci.

Druhé měření zastupuje zelená křivka (pohyb mysli, psychické procesy v podvědomí i vědomí), hnědá křivka je odpověď autonomního nervového systému (vlevo) a CNS a fyzického těla (vpravo).

Na obou diagramech je vidět, že paní Renata umí v meditaci mysl „ponořit“ hluboko do těla (zelená křivka), až do nejhlubšího klidu (to je vnitřní kruh, tmavě růžový střed), kdy dojde i k celkovému uvolnění a utlumení činnosti všech tkání, orgánů a orgánových systémů (což je to nejlepší pro zvýšení a normalizaci jejich frekvencí, tedy pro jejich regeneraci, podporu čištění a ozdravné procesy).

 • V oblasti křížové kosti se stav normalizuje (hnědá křivka)
 • Zlepšuje se činnost imunitního systému
 • Hrdlo, hrtan, průdušnice – normalizuje se stav (snižuje se hyperfunkce)
 • Dvanáctník a trávení – normalizuje se stav
 • Slezina – úplná normalizace stavu orgánu
 • Ledviny a játra po meditaci zvyšují aktivitu a to umožní další čištění a detoxikaci těla. Tento proces je potřeba vždy podpořit zvýšeným pitím kvalitní vody, aby bylo z těla odvedeno vše, co se nahromadilo a co se vyplavilo v meditaci.
 • Aktivace těla z 0,99 na 6,52 (tabulka, vpravo dole), avšak mysl zůstává uvolněná a klidná.

Jana

(obrázek i popis máme s jejím laskavým svolením)

U paní Jany provádíme měření až druhý meditační den a jako obvykle se u ní spouští už po prvním dni meditací detoxikace (u intenzivních meditací je dobré pít hodně vody, a tak i „odvod“ tekutin je pak častější). První měření probíhá ráno, před zahájením meditací (červená a modrá křivka).

Mysl se v největším klidu v meditaci ponoří hluboko do těla a spojí se s tkáněmi a orgány, které to nejvíc potřebují. To se děje zcela automaticky změnou mozkové frekvence a díky inteligenci a moudrosti těla, kterou lze jen těžko „uchopit“ rozumem. Změna mozkové frekvence způsobí uvolnění v buňkách a tkáních těla a to následně umožní jejich procesy čištění, regenerace a vnitřního léčení, což jsou přirozené mechanismy těla, pokud jim vytvoříme vhodné podmínky.

 • Orgány, které jsou zde momentálně zvýšeně „aktivní“ jsou : játra, ledviny, močový a pohlavní systém (orgány, které se účastní detoxikace). Mysl se v meditaci spojí s tkání jater a ledvin (jde do hloubky, do největšího klidu – zelená křivka) a tělo odpovídá zklidněním v obou orgánech – z hyperaktivity do normalizace funkce (hnědá křivka).
 • Naopak zvýšenou činnost zaznamenávají orgány imunitního systému (meditace podporuje zlepšení imunity), a orgány vylučovací (podpora detoxikace, odvod škodlivin z těla), což je častý jev.
 • Zvýšenou činnost zaznamenává také dýchací systém (zelená a hnědá křivka), protože snímání provádíme po energetickém cvičení (čchi-kung), které jsme zařadily bezprostředně po meditaci, aby bylo možno snímat biopole, které je meditací výrazně rozšířeno.
 • Ponoření dovnitř, zklidnění (zelená křivka) vidíme na obou diagramech také u nervového, kardiovaskulárního a cévního sytému.
 • Aktivace těla (tabulka vpravo dole) je z 2,21 na 4,93, tělo velmi aktivně reaguje na tento blahodárný proces, přičemž mysl zůstává vyrovnaná a klidná.

Meditace – tedy změna mozkových frekvencí do klidového stavu – zároveň umožní zvyšování frekvencí celého těla, což má zcela zásadní vliv na synchronizaci mozku, srdce a dalších orgánů do frekvenčních úrovní EM pole Země. To probíhá zcela automaticky a bez našeho vědomí a to taky doslova určuje, jak se cítíme, jak se nám daří vše, co děláme, jsme-li nemocní nebo zdraví. Zkrátka to rozhoduje o tom, jak žijeme náš život a jaká je jeho kvalita.

Meditace je nejpřirozenější způsob, jak postupně navykat tělo na zvyšování frekvencí a jak čerpat z mohutných zdrojů energie, které nám Země poskytuje, skrze Schumannovy rezonance.

Víc o EM poli Země a pro nás zásadních Schumannových rezonancích najdete zde:

https://v-laska.com/schumannova-rezonance/

https://v-laska.com/kurzy/pokrocile-meditacni-techniky/

Kurz meditace pro začátečníky i pokročilé najdete zde:

https://v-laska.com/kurzy/meditace-pro-zacatecniky-od-a-do-z/