Skip to content

Fenomén 432 Hz

fenomen 432 Hz

 

Podle názvu asi tušíte, že se jedná o hudbu. Nicméně samotný výklad pojmu „432Hz“ je považován za konspirační teorii.

Čtěte tedy další řádky s otevřenou myslí a sami zvažte, jaký závěr si uděláte.

S tématem hudba – 432 Hz – jsem se poprvé blíže setkala v roce 2014 na jedné z přednášek na konferenci „Conference For Consciousness and Human Evolution“ v Anglii. Přednáška bývalé hudební producentky, jejíž jméno si bohužel už nepamatuji, byla nesmírně poutavá a v jejím závěru jsme mohli shlédnout video, které vzniklo ve spolupráci s lékaři i vědci zachycující lidskou buňku, která reaguje na hudbu v její bezprostřední blízkosti.

Tento zážitek byl pro mě tak silný, že nebylo možno na něj zapomenout, a to zejména proto, že při svých terapiích (především kraniosakrální terapii, neuro-spinální rebalanci nebo při meditacích) používám hudbu už mnoho let, v podstatě od samotných začátků mé soukromé praxe.

Každý, kdo si na lehátku prožije „svou“ terapii, velmi silně vnímá účinek hudby. Ta musí být samozřejmě vždy vhodně a velmi citlivě zvolena.

Co se tedy skrývá pod názvem „fenomén 432 Hz“ ?

Všichni to známe, když se necítíme dobře, nebo máme špatnou náladu, je nám smutno nebo prožíváme lítost či zklamání, pustíme si hudbu, která nám dělá dobře, nebo jak tomu říkáme „pohladí nás po duši“. Někdo má rád Bacha, Mozarta, někdo si pustí meditační hudbu nebo klavír, zkrátka to, co mu dělá dobře a co má rád. Jednoduše, pustíme si hudbu, která nám je příjemná.

Z toho zcela logicky vyplývá, že hudba má skrze svoje vibrace velmi výrazný vliv na psychiku (a tím i zdraví) člověka a proti tomu kupodivu nic nenamítají ani psychologové a vědci.

Vhodně zvolená hudba dokáže prokazatelně regulovat krevní tlak, snížit stres, úzkost nebo velmi příznivě ovlivňuje činnost mozku i srdce.

O vlivu hudby na člověka se vědělo už v dávných dobách a zvuk byl v mnoha kulturách považován za posvátný.

Z dochovaných pramenů například známe slova legendárního řeckého filosofa a astronoma Pythagora (570-510 př.n.l.) který tvrdil, že vše, co známe, se pohybuje ve specifickém rytmu a rezonuje specifickou vibrací a že každá hvězda, planeta, strom, květina, předmět, zvíře nebo člověk má svůj specifický kmitočet.

Tento slavný matematik odhalil v harmonii tónů a intervalech stupnic číselné vztahy, harmonický vzorec, podle něhož je uspořádán svět. Jeho slova, že celý vesmír je tvořen univerzálními vibracemi byla již dávno potvrzena vědou, teoretickou i kvantovou fyzikou.

Hudba staré Číny

Stejně tak i čínští císaři již před dvěma tisíci lety dobře znali vliv hudby na člověka a věděli, jak důležité je přesné naladění hudby, kterou lidé v zemi poslouchají.

Na přesné ladění hudby velmi důkladně dohlíželi podle přísných stanov císařských dekretů, kterým byl přikládán státní význam. Panovníci dobře věděli, že veškeré melodie, které hudebníci v jejich zemi hrají, musí mít správnou frekvenci. Proč ? Právě proto, že hudba výrazně ovlivňuje podvědomí člověka a nesprávně laděná hudba mohla způsobit nepokoje obyvatelstva pod vlivem rozbouřených emocí.

Existoval císařský úřad hudby, který velmi tvrdě postihoval hudebníky, kteří nedodržovali přísná pravidla a hráli hudbu v odlišných frekvencích.

Dá se říct, že číňané měli v dané době znalosti, které západní svět ještě dlouho postrádal.

Konfucius (551-479 př.n.l.) – „Pokud by chtěl někdo posoudit, je-li království dobře spravováno a je-li v něm dobrá, či špatná morálka, dostane se mu odpovědi prostřednictvím zdejší hudby“.

Také staří řekové si byli velmi dobře vědomi vlivu hudby na psychiku člověka.

Platón i Aristotelés se shodli na tom, že antický dórský styl hudby nevyvolává v lidské psychice žádné extrémy a proto je vhodný k poslechu v dobách válek a krize.

Další hudební styly – o jiných frekvencích (jónský a lydický) byly určeny k relaxaci. Platón však upřednostňoval agresivnější styl hudby (dórský), protože právě ten povzbuzoval agresivitu neustále válčících řeků a tak je mohl vždy úspěšně dovést k vítězství.

A tak Platón doporučoval vládcům, aby byla hudba kontrolována a aby byla povolena pouze ta, která bude mít jen „schválené“, agresivnější frekvence.

Odborníci se většinou shodují na tom, že tento dórský hudební styl byl postaven na tónu A o frekvenci 440 Hz, zatímco jónský a lydický hudební styl se pyšnil harmonickou frekvencí 432 Hz a měl na člověka uklidňující, příznivý vliv.

Tlukot srdce matky Země

Všichni také víme, že kromě příjemné hudby je skutečným „pohlazením na duši“ pobyt v přírodě. Když se na chvíli v tichosti posadíme na příjemné místo někde na louce, v lese nebo na horách a necháme se unášet zvuky přírody – švitořením ptáků, tekoucí vodou nebo kuňkáním žab – naše mysl se zklidní a naše tělo se uvolní.

Je všeobecně známo, že zvuky, které vyluzuje příroda, jsou v harmonii s přirozenou frekvencí vesmíru, jež byla podle odborníků stanovena na 432 Hz.

Pro člověka jsou tyto frekvence životně důležité, protože jsme-li s těmito vibracemi v souladu, naše buňky „se ladí – synchronizují se“, aby hrály stejnou melodii – fyzické i mentální zdraví.

Šamani a domorodí léčitelé vyluzují zvuky právě v těchto frekvencích a na stejné frekvenci „zvoní“ i tibetské mísy. Příroda je velmi moudrá, velmi mocná a obsahuje všechny tóny jako „kódy“, které pro své zdraví a harmonii potřebujeme.

Problémem však je, že jsme se přírodě vzdálili a současný západní svět tuto tendenci pouze podporuje.

A pomalu se dostáváme k jádru celé problematiky „fenomén 432 Hz“.

Většina umělců, kteří skládali hudbu před druhou světovou válkou, včetně Mozarta, Bacha, Beethovena, komponovala svou hudbu v harmonické frekvenci 432 Hz.

Jistě to nebyla náhoda. Nesčetné výzkumy totiž prokázaly, že tato frekvence nenarušuje vnitřní harmonii a klid, působí blahodárně na psychiku i srdeční činnost člověka, zvyšuje kreativitu a samostatné myšlení, podporuje intuici a ještě mnohem víc. Jinými slovy se dá říct, tato hudba je lékem pro tělo i duši člověka.

Ale – většina hudby DNES je v celém západním světě laděna na frekvenci 440 Hz.

Proč?

O tento „ďábelský plán“ se zasloužil nacistický ministr propagandy Joseph Goebbels, který v roce 1939 přeložil návrh, aby byla veškerá hudba přehrána výhradně do frekvencí 440 Hz.

Tisíce let drželi hudebníci naladění komorního A na 432 Hz, ale Goebbels to chtěl jednou provždy změnit. A je skutečně neuvěřitelné, že ačkoliv se během války Goebbelsova hudební revoluce nestihla prosadit, Mezinárodní organizace pro standardizaci (ISO) ji po druhé světové válce – v roce 1953 – překvapivě přijala.

Dodnes na otázku, kdo dal příkaz k naplnění Goebbelsovy představy, nikdo nezná odpověď, nebo jinými slovy není záhodno to vědět.

Hovoří se o nadnárodních společnostech, jejichž vůdcové si jsou a byli velmi dobře vědomi, že Goebbels nebyl žádný hlupák a k takovému kroku měl velmi dobrý důvod. A ten byl skutečně ďábelský.

Mnohé studie totiž zcela jasně dokazují, že dlouhodobý poslech hudby, kdy je komorní A naladěno na 440 Hz, zvyšuje agresivitu, podporuje vnitřní neklid a umožňuje tak snadnou manipulaci s daným „objektem“ – člověkem. Lidé, kteří jsou dlouhodobě vystaveni poslechu takové hudby, jsou snadno ovladatelní a chovají se poslušně, jako stádo „hloupých ovcí“.

Výsledky jiných studií zase prokazují, že frekvence 440 Hz „není negativní“, pouze stimuluje levou mozkovou hemisféru, tedy rozumovou část mozku, která dává přednost logice, matematice a lineárnímu způsobu myšlení. Jinými slovy – hudba o frekvenci 440 Hz podporuje Ego člověka, vzbuzuje jeho touhu po boji, soutěživosti, materialismu a nedává prostor vlastní úvaze, kreativitě a intuici.

432 - 440 Hz

K obrázku: vliv zvuku 432 a 440 Hz na molekulu vody

 

Z jiného úhlu pohledu, hudba o frekvenci 440 Hz má disharmonický vliv na fyzické tělo i jemnohmotná centra člověka – čakry, zatímco frekvence 432 Hz působí obráceně. Stimuluje především srdeční centrum, probouzí v lidech cit, empatii, podporuje rozvoj intuice a zcela logicky má blahodárný vliv na zdraví člověka.

Samozřejmě se setkáte s názorem – hojně rozšířeným – že změnou na 440 Hz se nic „tak hrozného“ nestalo.

Ale položme si otázku, proč by k té změně pak vůbec došlo, proč to bylo TAK důležité a proč by ji navrhnul právě Goebbels ? Že by pan Goebbels učinil takovou radikální změnu „z lásky k bližnímu“ ?

Ať je to jakkoliv, faktem zůstává, že veškerá hudba, která byla nahrána před rokem 1953, se začala podle Goebbelsova návrhu skutečně přehrávat do nově požadovaných frekvencí 440 Hz.

A dnes si už nikdo z nás, pokud nemáte doma staré desky, nepřehraje původní hudbu v podobě, jak ji geniální skladatelé kdysi zkomponovali.

Ačkoliv tento krok vyvolal v roce 1955 obrovskou vlnu odporu umělců, a více než 20 000 jich proti tomu veřejně protestovalo, nepomohlo nic a nikdy nebyli vyslyšeni.

A tak Goebbelsův „ďábelský projekt“ funguje dodnes a veškeré hudební nástroje vyráběné po roce 1953 už byly a jsou laděné na frekvenci komorního A 440 Hz a tím je logicky ovlivňováno vědomí lidstva neustále, ať si to uvědomujeme nebo ne.

V podstatě se dá říct, že za chvíli to bude 70 let, co posloucháme disharmonickou hudbu a jaké dopady to má, je všeobecně známý fakt – neustále rostoucí agresivita lidstva, ničení přírody, boj – typické slovo, které dokonce „prorostlo“ i do zdraví a léčení člověka, nenávist, zloba, závist… odtržení od podstaty člověka, ztráty duchovních hodnot a v tom výčtu můžeme ještě velmi dlouze pokračovat.

Žijeme v době internetu a informací a nemožné se stává možným

V posledních desetiletích se díky internetu začaly věci měnit. Na internetovém portálu Youtube se stále častěji objevují nahrávky, které jsou přeměněny do původní podoby – 432 Hz a vznikají nové.

Dá se říct, že dnes jich najdete opravdu velké množství.

Touto cestou máme dokonce možnost znovu-objevovat původní „vážnou“ hudbu – Mozarta, Vivaldiho, Bacha, Čajkovského ale také hudbu moderních skladatelů, která je komponována ve frekvenci 432 Hz. Prostřednictvím počítačových programů je můžeme bezproblémově konvertovat do formátu Mp3, vytvořit si vlastní CD nebo si z nich vytvořit formát přesně takový, jaký nám vyhovuje a jaký potřebujeme.

Pro zajímavost přikládám Kymatický vlnový experiment na tonoskopu.

Tonoskop ke přístroj švýcarského vědce a lékaře Hanse Jennyho. Dokáže zobrazit každý zvuk jako trojrozměrný obraz. Například hláska „O“ yyslovená lidským hlasem se na něm objeví jako dokonalá koule.

https://www.youtube.com/watch?v=1zw0uWCNsyw