Skip to content

Kvantový doktor

kvantovy doktor kniha

Kvantový doktor

Amit Goswami PhD.

Jedna z klíčových myšlenek knihy :

Největší omyl konvenční medicíny.

Největším omylem konvenční medicíny je dle A. Goswamiho skálopevné přesvědčení hlavního proudu lékařů, že všechny nemoci a choroby mají svůj původ na fyzické úrovni. Když naopak zkusíme nazírat na medicínu přes optiku integrálního pohledu, tedy:

  • s využitím poznatků alternativní medicíny,
  • se zohledněním objevů kvantové fyziky,
  • s přihlédnutím k poznatkům dalších oborů (např. hlubinné psychologie C. G. Junga nebo psychosomatiky)
  • s přihlédnutím k významným hypotézám nové vědy (např. teorie morfické rezonance R. Sheldrakea),

pak zjistíme, že kromě fyzického těla máme my lidé i další ne-hmotná těla, a to

  • vitální tělo (energetické tělo),
  • mentální tělo (mysl) a
  • supramentální tělo (zóna intuice a napojení na kolektivní vědomí),

kterým musí medicína věnovat adekvátní pozornost, chce-li skutečně plnit svou funkci – vyléčit nemocného, nikoliv jenom léčit.

Pohled A. Goswamiho na současnou medicínu nevyhnutelně přináší novou definici nemoci a léčení – na nemoc je třeba nazírat jako na součást osobní jedinečné cesty pacienta k celistvosti.

Nemoc je pro pacienta vlastně příležitostí lépe poznat sebe sama na různých úrovních své existence (svého vědomí).

Kvantový doktor nadále respektuje roli tradiční medicíny a využívá jejích mechanistických přístupů. Pacienta ale léčí (nebo doporučuje léčit) i na dalších úrovních jeho vědomí – v dimenzi vitální, mentální i intuitivní.

Goswami argumentuje, že to, čemu se ve všech kulturách říká „duše“, je vlastně náš vnitřní svět vědomí. A studiem poznatků tradičních východních systémů léčby dospívá k závěru, že naše „duše“ neboli psýché se ve skutečnosti skládá z několika vrstev – těla vitální energie, mysli, supramentálního těla a těla celosti (úroveň jednoty Bytí). To, že si tyto jemnější vrstvy naší existence nemůžeme „osahat“ jako naše fyzické tělo, neznamená, že neexistují. Jenom je zažíváme jinak než tělo fyzické.

Kdyby tradiční medicína přijala poznání, že naše fyzické tělo není jediným tělem, které máme a které se má (a dá) léčit, od základu by se změnil celý přístup společnosti k léčbě a vůbec… ke zdraví. Když si lékaři a pacienti uvědomí, že k uzdravení vede ne jenom jedna, ale několik cest (protože máme několik těl), okamžitě se otevírá obrovský potenciál pro celostní léčbu.