Skip to content

Biologie Víry

Biologie Víry

Bruce H. Lipton PhD.

Pokud alespoň trochu začínáte tušit, že všechno, co nás kdy učili, může být jinak a dokonce absolutně JINAK, pak by pro vás tato kniha mohla být něco jako „čítanka“…

Jen stručně :

Věřte, že biochemii těla (tedy zdraví nebo nemoc) i kvalitu života lze změnit pouhými myšlenkami. Autor v knize Biologie víry odhaluje tajemství, ke kterému vědci dospěli teprve nedávno (nemějte ale pocit, že nedávno je před rokem, je to totiž už pěkná řádka let), a sice, že můžeme změnit svou biologii – tedy stav, ve kterém se nachází naše tělo – díky změně v chování i ve způsobu myšlení. Jak sám ověřil na vlastním životě, pěknou řádkou studií a pokusů, tak to, co nás zásadním způsobem ovlivňuje, není naše DNA, jak si dosud vědci mysleli (a většina si myslí dodnes), ale buněčná membrána, skrze niž se do buňky dostává vše potřebné, od výživy, léků až po stresové hormony. Je to něco jako „mozek buňky“, který reaguje na prostředí, tedy vnější i vnitřní vlivy ( tedy i myšlení a prožívání).

Jsme- li v dobré pohodě, buňky dostávají vše potřebné pro svůj růst a zdravý vývoj. Pokud však žijeme v obavách, strachu a neustálém stresu, buňky chřadnou – jsou totiž v obranné pozici, která jim neumožňuje růst a rozvíjet se. Autor na mnoha zajímavých pokusech a také příkladech ze života přibližuje čtenáři fungování buňky, vliv buněčné membrány a DNA a dokazuje, že život není založen jen na „materiální“ informaci, tedy hmotě, v tomto případě představované DNA, ale že jej ovlivňují a řídí nehmotné, energetické signály z prostředí mimo buňku.

Nemůžeme se již dál vymlouvat na to, že „to prostě máme v rodině“ (ať jde o obezitu, či rakovinu).

Nejsme bezbrannými oběťmi zděděných predispozic, ale právě naopak – máme možnost stát se do značné míry „pány“ svého života! Přesvědčte se sami a zalistujte touto revoluční knihou, jedinečnou svého druhu.