Skip to content

Kurz Meditace pro začátečníky i pokročilé (od A do Z)

Meditace pro začátečníky i pokročilé

Dvoudenní intenzivní a prožitkové kurzy, plné informací a základní meditační praxe – pro všechny, bez rozdílu věku.

Význam kurzu a velmi stručný popis :

„Práce na sobě“, jak slyšíme neustále, není  ve skutečnosti o hledání – KDO mi pomůže, KDO mě vyléčí, KDO mě zachrání ale je o tom UVIDĚT právě TO, CO činí můj život ne-mocným a co MĚ činí bez-mocným člověkem, který nežije svůj šťastný, tvořivý a plnohodnotný život, jehož samozřejmým výsledkem by mělo být i ZDRAVÍ.

Protože teprve to kouzelné „UVIDĚT,, POZNAT, ROZPOZNAT, UVĚDOMIT SI, POCHOPIT“ vám umožní ZMĚNU – bezpečnou, trvalou a skutečnou.

Pozitivně myslet a předstírat, že vše je jinak, to opravdu nestačí. Bohužel, často právě naopak, škody napáchané tímto „zastíráním skutečností“ mohou být a mnohdy i jsou – fatální.

Meditace je nezbytnou součástí toho, čemu říkáme „práce na sobě“, protože právě meditace vám umožní ZMĚNU MOZKOVÝCH  FREKVENCÍ  – od rozumu a analytické mysli – ke vše-vědoucímu podvědomí, které VÍ a UMÍ mnohem víc, než si umíte vůbec představit. Toto je v podstatě základním smyslem každé meditace.

Meditace je zpočátku trochu „práce“, ale velmi rychle přináší vytoužené „ovoce“ – radost z poznání, z pochopení a velkou radost z každé, i sebemenší pozitivní změny, kterou přinese. A změna k lepšímu je vždy úleva a krok ke svobodě (ve smyslu emoční svobody). A svoboda je tvořivost, radost, hravost – zkrátka život, a pak zcela samozřejmě i vytoužené ZDRAVÍ.

Při výuce meditace nepoužívám namluvená meditační CD, ale meditace tvořím vždy podle potřeb a složení skupiny, vždy tak, aby byly srozumitelné, uchopitelné a zejména – přínosné všem.

Často kladené otázky:

Co to vlastně znamená meditace a proč je tak důležité „meditovat“ ?

Slovo meditace pochází z latinského „meditatio“ a znamená „rozjímání“.  To ale neznamená sedět v ústraní nebo na vrcholu hory, mysteriózně se usmívat a vznášet se v oblacích. Meditace ve skutečnosti ani neznamená žádnou víru. Je to pouze určitá spirituální praxe zaměřená na zklidnění mysli, odpoutání se od běžných myšlenek a emocí a umění přepínat – či přesunout – vědomí do svého nitra, tedy do vyšších úrovní vědomí. V podstatě jde o rozšíření vědomí.  Meditace taky znamená umění koncentrace a zaměření pozornosti.

V pokročilé meditaci se pak naučíte umění hlubokého intuitivního vhledu a začnete vnímat realitu jinak, než dosud, jak jste byli zvyklí – pouze pěti smysly.

Naučíte se sami zpracovat emoce a emoční stavy, ve kterých jste se dřív cítili ztraceni. Začnete vnímat i význam takových situací a událostí, aniž byste museli být jejich obětí. To samo o sobě vám začne zcela přirozeně měnit život k lepšímu. Objevíte taky význam slov „žít nebo přežívat“, objevíte tvořivost, hravost, radost namísto strachu, obav, pocitů viny nebo smutku a mnoha dalších, svazujících a omezujících pocitů a emocí, které nás často mohou dovést až k nemoci a strádání.

Jak meditace „funguje“ ?

Analytická mysl využívá k určování , vymezení a popisu reality pět smyslů. Vidím, slyším, cítím, ochutnám a dotýkám se.

Mysl je neustále v pohotovosti, plně zaneprázdněna  mapováním vnějšího prostředí, těla i času. Tento „režim“ mysli v podstatě řídí naše Ego, protože jedním z jeho hlavních úkolů je naše ochrana. Jste-li (byť jen velmi málo) ve stresu, vaše pozornost na tyto elementy ještě víc zesílí a jste-li ve stresu ještě víc, vaše tělo spouští celou kaskádu stresových hormonů a dalších chemických látek. Stav vaší mysli doslova určuje biochemii vašeho těla.

Skutečný problém nastává tehdy, když pod tlakem myšlenek, emocí či událostí zaměříte ještě víc pozornost na svůj „problém – drama“ a tím jej posílíte. Například příliš „pobýváte“ ve své nemoci nebo bolesti, příliš se zabýváte svou postavou, svým vzhledem, svou váhou nebo svými chybami, nebo se příliš snažíte, abyste byli dobří a dokonalí, abyste naplnili očekávání druhých a tak můžeme pokračovat do nekonečna. Tento „příběh“ zná určitě každý z nás.

Meditace je způsob, jak z této „pasti“ můžete vystoupit.

Mám však na mysli meditaci, při které se naučíte dokonale ztišit ve své mysli, rozšířit vědomí a navázat kontakt s vaším nitrem, s vaším podvědomím. Jinými slovy – jakmile se naučíte zklidnit svou mysl, vaše tělo zvýší frekvence a to umožní mysli změnit stav – z lineární na kvantovou – a vaše vědomí se rozšíří. V takovém „stavu mysli“ se dostáváte do nadhledu a začnete vnímat i „vidět“ realitu z jiné perspektivy.

(Na konci článku najdete – Experimentální měření – vliv meditace na fyzické tělo …..)

Pochopíte význam termínu „mozkové frekvence“ a jejich vliv v životě i v meditaci:

Pokud na této úrovni vědomí pak budete hledat řešení – zcela vědomě  – toho, co nazýváte „problém“, budete klást otázky a dostávat přímé odpovědi, pak můžete mluvit o intuitivním vhledu, kdy dostáváte skutečně cenné a velmi hodnotné „rady“, protože jste vstoupili do komunikace se svým Vyšším Já, což je v podstatě část našeho vědomí, která vibruje na vyšších frekvencích, ale my ji v hmotné realitě nevnímáme. Jelikož takové informace jsou určeny pouze vám a v dané chvíli přesně pro vás, pak si můžete být i jisti, že vždy jsou pouze k vašemu prospěchu.

Na úrovni limitované analytické mysli taková řešení mnohdy neuvidíme, protože řešení hledáme vždy pouze na základě předchozí zkušenosti (to je nevědomé), pokud jej vůbec hledáme. Nová řešení nevidíme nebo Ego, které nás chce chránit, nedovolí, abychom je viděli.

V hlubší meditaci je naše vnímání pěti smysly nahrazeno hlubokými vnitřními pocity, kdy často ani nelze nalézt slova k popisu toho, co jsme v meditaci prožili. Celé tělo, každá buňka těla tento stav velmi intenzivně prožije a každá buňka si jej taky pamatuje. Dovolíte-li sami sobě takový stav prožít, pak tělo uvolní (chemicky i energeticky) obrovský vnitřní potenciál, vnitřní síly samoléčby, kterými disponujeme každý z nás, ale které jsou záměrně drženy v nečinnosti, žijeme-li v nízkých frekvencích – pouze pod diktátem a tlakem analytické, tedy lineární mysli, a naučených, naprogramovaných schémat a vzorců, ať už osobních, vzorců rodiny nebo z velké části – společnosti.

Proč je tak těžké zklidnit mysl, tedy meditovat ?

98% našeho každodenního vnímání jsou programy, nastavené v naší mysli od okamžiku našeho zrození. Takové programy jsme však schopni rozpoznat teprve tehdy, když se naučíme vnímat sami sebe. Tyto emoční a myšlenkové struktury jsou totiž hlavní základnou každé nemoci i každého našeho neúspěchu či nespokojenosti v životě.

Vše, co žijeme si totiž utváříme sami, nevědomě, právě tímto způsobem.

A jsou to právě tyto programy, které nám brání udělat jakékoliv změny. V mysli fungují jako „filtry“, skrze které musí být vše nové „přefiltrováno“. Jako kdyby vyšší úředník seděl v naší hlavě a razítkoval a udílel povolení všemu, co nám přijde na mysl. Přesně tak tyto programy a nastavené modely vnímání reality v naší mysli fungují. Vidíme a slyšíme jen to, na co jsme v dané chvíli „nastaveni“ vidět a slyšet. Dobrá zpráva je, že když se skutečně rozhodneme, můžeme to změnit.

Naučím se tyto překážky překonat ?

Ano, to je cílem našeho kurzu. Nebudete bojovat s nemocí, ani s Egem ani s myslí, ale naučíte se všechny tyto mechanismy pochopit a porozumět jim. Pochopíte, jak funguje skutečně mozek a jak je to i s biochemií těla, o které říkají, že na ni nemáme žádný vliv. Jinými slovy – že jsme bezmocní a neschopní. Pochopíte význam všech pojmů a naučíte se, jak s nimi navázat „přátelský vztah“. Nevěřte, že Ego musí být špatné a podobně. Všechno je jinak.

Budete nadšeni, jak se váš svět začne měnit a vy s ním.

Často slyším „Odpovědi hledej v sobě“ ale nikdo mi neřekne, jak. Souvisí to s meditací?

Ano. Absolutně. Ale ne každý způsob meditace je o „práci na sobě“ či vhledu.

Právě ve způsobu JAK meditujete je zásadní rozdíl, jak už popisuji výše. Právě tady je KLÍČ.

V posledních letech se stále mluví o zvyšování frekvencí a přestupu či vzestupu  Země do 5D, jakou roli zde hraje meditace ?

Meditace hraje zásadní roli, chcete-li se vymanit z pasti závislostí, ať už jakýchkoliv, na nastaveném systému 3D reality, protože právě tyto staré struktury, vzorce, paradigmata a uměle udržovaná stará a nefunkční schémata vás budou stále držet – jako poslušnou ovci – v mantinelech toho, o čem si dnes myslíte, že je „vaše“ realita –  „váš“ život. Pokud převládá ve vašem životě stres, a to i velmi mírný, strach v nejrůznějších podobách, nejistota, úzkost, obavy, pocity viny, nedostatek sebedůvěry, zkrátka nejste příliš šťastni, pak převládající frekvence vašeho těla je poměrně nízká, odpovídající emocím a opakujícím se „programům“, které žijete. Nižší frekvence znamená vyšší hustota těla, proto nemůžete vystoupit ze 3D reality, dokud neuděláte zásadní změny.

O změnách ale nestačí číst a mluvit, vy je musíte začít žít – jinak to nefunguje !!

Co si vzít sebou na kurz?

Především pohodlné oblečení, a pokud to s meditací myslíte vážně, pořiďte si i meditační polštář a přineste sebou, nebo pevnou, zvýšenou meditační podložku (polštář je lepší).

Meditujeme v sedu, protože správný sed vám zaručí rovnou páteř a celé tělo se může dokonale uvolnit, aby mysl mohla pracovat a ne spát. Chcete-li se totiž naučit meditacím, které mají skutečný význam, pak nemeditujeme v lehu.

Kurz bude jako vždy nabitý informacemi, takže doporučuji i něco na psaní.

Lehké jídlo sebou. Při meditacích jíme velmi málo, nejlépe ovoce, zeleninu, pijeme hodně vody.

Na kurzu budete mít k dispozici vodu, kávu, čaj a drobné „zobání“, v poledne máme vždy pauzu na lehký oběd.

Cena Kurzu

Cena kurzu je 3 000,- Kč

Pro účast na kurzu NEVYŽADUJI žádné testy.

Termíny najdete v levé liště, odkaz Termíny kurzů.

 

Přihláška je závazná zaplacením zálohy ve výši 1 000,- Kč. Číslo účtu a další informace posílám emailem.

Pro přihlášení mi pište na email

Těším se na vás, viki

 

Meditace je nejpřirozenější způsob, jak postupně navykat tělo na zvyšování frekvencí a jak čerpat z mohutných zdrojů energie, které nám Země poskytuje, skrze Schumannovy rezonance.

https://v-laska.com/schumannova-rezonance/

 

——————————————————————————————-

Nepřehlédněte zajímavý E X P E R I M E N T v rámci kurzu pro pokročilé:

Vliv meditace na fyzické tělo, tkáně, orgány a orgánové systémy těla.

Experimentální měření přístrojem GDV kamera – Imago Sensitive Aureola

https://v-laska.com/bio-fotonova-holografie/

Jedním z programů, kde můžeme velmi názorně vidět přímou odezvu těla na podvědomé i vědomé procesy, které probíhají v naší mysli (i během meditace) je DIAGRAM.

Měření 1 jsme provedli dopoledne, před zahájením meditací:

 

Červená křivka na obou diagramech zaznamenává „pohyb“ mysli – podvědomé i vědomé a modrá křivka ukazuje na odezvu fyzického těla na tyto mentální procesy.

Obecně můžeme říct, že mysl „honí tělo“, protože je na míle před fyzickým tělem, lítá v minulosti i budoucnosti a jen málo kdy je v přítomném okamžiku, kdy jsme si plně vědomi toho, co právě děláme, co právě říkáme, nebo co právě prožíváme.

To ale neplatí v případě, kdy začnete smysluplně meditovat (meditujeme s vědomým záměrem) a začnete sebe sama vnímat novým způsobem. A nejen to, vy začnete skutečně vnímat i to, co provádí vaše mysl.

Proto je velký rozdíl v měření u člověka, který „nedělá nic“ a tím, který medituje a sám se sebou už vnitřně pracuje.

Paní Renata

(obrázek máme k dispozici s jejím svolením) :

Digram – 1. měření – ukazuje, že největší hyperaktivita v podvědomé mysli fyzicky oslabuje oblast křížové kosti, fyzické tělo skutečně reaguje (modrá) – zejména levý diagram, i když na fyzické rovině to nemusí ještě být projeveno jako symptom.

Hrdlo, hrtan, průdušnice – zde probíhá již léčení a detoxikace, na čemž paní Renata vědomě pracuje.

Játra a ledviny – související čištění a detoxikace – procesy, o kterých už ví a podporuje je.

Lehký útlum je ve slezině, imunitním systému a dvanácterníku.

 

Diagram – 2. měření, které jsme provedly 15 – 20 minut po ukončené meditaci.

Druhé měření zastupuje zelená křivka (pohyb mysli, psychické procesy v podvědomí i vědomí), hnědá křivka je odpověď autonomního nervového systému (vlevo) a CNS a fyzického těla (vpravo).

Na obou diagramech je vidět, že paní Renata umí v meditaci mysl „ponořit“ hluboko do těla (zelená křivka), až do nejhlubšího klidu (to je vnitřní kruh, tmavě růžový střed), kdy dojde i k celkovému uvolnění a utlumení činnosti všech tkání, orgánů a orgánových systémů (což je to nejlepší pro zvýšení a normalizaci jejich frekvencí, tedy pro jejich regeneraci, podporu čištění a ozdravné procesy).

 • V oblasti křížové kosti se stav normalizuje (hnědá křivka)
 • Zlepšuje se činnost imunitního systému
 • Hrdlo, hrtan, průdušnice – normalizuje se stav (snižuje se hyperfunkce)
 • Dvanáctník a trávení – normalizuje se stav
 • Slezina – úplná normalizace stavu orgánu
 • Ledviny a játra po meditaci zvyšují aktivitu a to umožní další čištění a detoxikaci těla. Tento proces je potřeba vždy podpořit zvýšeným pitím kvalitní vody, aby bylo z těla odvedeno vše, co se nahromadilo a co se vyplavilo v meditaci.
 • Aktivace těla z 0,99 na 6,52 (tabulka, vpravo dole), přičemž mysl zůstává uvolněná a v hlubokém klidu.

Paní Jana

(obrázek i popis máme k dispozici s jejím laskavým svolením)

U paní Jany provádíme měření až druhý meditační den a jako obvykle se u ní spouští už po prvním dni meditací detoxikace (u intenzivních meditací je dobré pít hodně vody, a tak i „odvod“ tekutin je pak častější). První měření probíhá ráno, před zahájením meditací (červená a modrá křivka).

Mysl se v největším klidu v meditaci ponoří hluboko do těla a spojí se s tkáněmi a orgány, které to nejvíc potřebují. To se děje zcela automaticky změnou mozkové frekvence a díky inteligenci a moudrosti těla, kterou lze jen těžko „uchopit“ rozumem. Změna mozkové frekvence způsobí uvolnění v buňkách a tkáních těla a to následně umožní jejich procesy čištění, regenerace a vnitřního léčení, což jsou přirozené mechanismy těla, pokud jim vytvoříme vhodné podmínky.

 • Orgány, které jsou zde momentálně zvýšeně „aktivní“ jsou : játra, ledviny, močový a pohlavní systém (orgány, které se účastní detoxikace). Mysl se v meditaci spojí s tkání jater a ledvin (jde do hloubky, do největšího klidu – zelená křivka) a tělo odpovídá zklidněním v obou orgánech – z hyperaktivity do normalizace funkce (hnědá křivka).
 • Naopak zvýšenou činnost zaznamenávají orgány imunitního systému (meditace podporuje zlepšení imunity), a orgány vylučovací (podpora detoxikace, odvod škodlivin z těla), což je častý jev.
 • Zvýšenou činnost zaznamenává také dýchací systém (zelená a hnědá křivka), protože snímání provádíme po energetickém cvičení (čchi-kung), které jsme zařadily bezprostředně po meditaci, aby bylo možno snímat biopole, které je meditací výrazně rozšířeno.
 • Ponoření dovnitř, zklidnění (zelená křivka) vidíme na obou diagramech také u nervového, kardiovaskulárního a cévního sytému.
 • Aktivace těla (tabulka vpravo dole) je z 2,21 na 4,93, tělo velmi aktivně reaguje na tento blahodárný proces, přičemž mysl zůstává vyrovnaná a klidná.

Meditace – tedy změna mozkových frekvencí do klidového stavu – zároveň umožní zvyšování frekvencí celého těla, což má zcela zásadní vliv na synchronizaci mozku, srdce a dalších orgánů do frekvenčních úrovní EM pole Země. To probíhá zcela automaticky a bez našeho vědomí a to taky doslova určuje, jak se cítíme, jak se nám daří vše, co děláme, jsme-li nemocní nebo zdraví. Zkrátka právě to rozhoduje o tom, jak žijeme náš život a jaká je jeho kvalita.

Víc o EM poli Země a pro nás zásadních Schumannových rezonancích najdete zde:

https://v-laska.com/kurzy/pokrocile-meditacni-techniky/