Kurz Meditace pro začátečníky (od A do Z) // v-laska.com

Meditace pro začátečníky I

Dvoudenní intenzivní kurz plný prožitků, informací a základní meditační praxe – pro všechny, bez rozdílu věku.

„Práce na sobě“, jak slyšíme neustále, není totiž o hledání – KDO mi pomůže, KDO mě vyléčí, KDO mě zachrání ale je o tom UVIDĚT právě TO, CO činí můj život ne-mocným a co MĚ činí bez-mocným člověkem, který nežije svůj šťastný, tvořivý a plnohodnotný život, jehož samozřejmým výsledkem by mělo být i ZDRAVÍ.

Protože teprve to kouzelné „UVIDĚT,, POZNAT, ROZPOZNAT, UVĚDOMIT SI, POCHOPIT“ vám umožní ZMĚNU – bezpečnou, trvalou a skutečnou.

Pozitivně myslet a předstírat, že vše je jinak, to opravdu nestačí. Bohužel, často právě naopak, škody napáchané tímto „zastíráním skutečností“ mohou být a mnohdy i jsou – fatální.

Meditace je nezbytnou součástí toho, čemu říkáme „práce na sobě“, protože právě meditace vám umožní ZMĚNU MOZKOVÝCH  FREKVENCÍ  – od rozumu a analytické mysli – ke vše-vědoucímu podvědomí, které VÍ a UMÍ mnohem víc, než si umíte vůbec představit. Toto je v podstatě základní smysl každé meditace.

Meditace je zpočátku trochu „práce“, ale velmi rychle přináší vytoužené „ovoce“ – radost z poznání, z pochopení a velkou radost z každé, i sebemenší pozitivní změny, kterou přinese. A změna k lepšímu je vždy úleva a krok ke svobodě (ve smyslu emoční svobody). A svoboda je tvořivost, radost, hravost – zkrátka život, a pak zcela samozřejmě i vytoužené ZDRAVÍ.

Při výuce meditace nepoužívám namluvená meditační CD, ale meditace tvořím vždy podle potřeb a složení skupiny, vždy tak, aby byly srozumitelné, uchopitelné a zejména – přínosné všem.

Kurz Meditace pro začátečníky // v-laska.com

 

Často kladené otázky:

Co to vlastně znamená meditace a proč je tak důležité „meditovat“ ?

Slovo meditace pochází z latinského „meditatio“ a znamená „rozjímání“.  To ale neznamená sedět v ústraní nebo na vrcholu hory, mysteriózně se usmívat a vznášet se v oblacích. Meditace ve skutečnosti ani neznamená žádnou víru. Je to pouze určitá spirituální praxe zaměřená na zklidnění mysli, odpoutání se od běžných myšlenek a emocí a umění přepínat – či přesunout – vědomí do svého nitra, tedy do vyšších úrovní vědomí. V podstatě jde o rozšíření vědomí.  Meditace taky znamená umění koncentrace a zaměření pozornosti.

V pokročilé meditaci se pak naučíte umění hlubokého intuitivního vhledu a začnete vnímat realitu jinak, než dosud, jak jste byli zvyklí – pouze pěti smysly.

Naučíte se sami zpracovat emoce a emoční stavy, ve kterých jste se dřív cítili ztraceni. Začnete vnímat i význam takových situací a událostí, aniž byste museli být jejich obětí. To samo o sobě vám začne zcela přirozeně měnit život k lepšímu. Objevíte taky význam slov „žít nebo přežívat“, objevíte tvořivost, hravost, radost namísto strachu, obav, pocitů viny nebo smutku a mnoha dalších, svazujících a omezujících pocitů a emocí, které nás často mohou dovést až k nemoci a strádání.

Jak meditace „funguje“ ?

Analytická mysl využívá k určování , vymezení a popisu reality pět smyslů. Vidím, slyším, cítím, ochutnám a dotýkám se.

Mysl je neustále v pohotovosti, plně zaneprázdněna  mapováním vnějšího prostředí, těla i času. Tento „režim“ mysli v podstatě řídí naše Ego, protože jedním z jeho hlavních úkolů je naše ochrana. Jste-li (byť jen velmi málo) ve stresu, vaše pozornost na tyto elementy ještě víc zesílí a jste-li ve stresu ještě víc, vaše tělo spouští celou kaskádu stresových hormonů a dalších chemických látek. Stav vaší mysli doslova určuje biochemii vašeho těla.

Skutečný problém nastává tehdy, když pod tlakem myšlenek, emocí či událostí zaměříte ještě víc pozornost na svůj „problém – drama“ a tím jej posílíte. Například příliš „pobýváte“ ve své nemoci nebo bolesti, příliš se zabýváte svou postavou, svým vzhledem, svou váhou nebo svými chybami, nebo se příliš snažíte, abyste byli dobří a dokonalí, abyste naplnili očekávání druhých a tak můžeme pokračovat do nekonečna. Tento „příběh“ zná určitě každý z nás.

Meditace je způsob, jak z této „pasti“ můžete vystoupit.

Mám však na mysli meditaci, při které se naučíte dokonale ztišit ve své mysli, rozšířit vědomí a navázat kontakt s vaším nitrem, s vaším podvědomím. Jinými slovy – jakmile se naučíte zklidnit svou mysl, vaše tělo zvýší frekvence a to umožní mysli změnit stav – z lineární na kvantovou – a vaše vědomí se rozšíří. V takovém „stavu mysli“ se dostáváte do nadhledu a začnete vnímat i „vidět“ realitu z jiné perspektivy.

Pokud na této úrovni vědomí pak budete hledat řešení – zcela vědomě  – toho, co nazýváte „problém“, budete klást otázky a dostávat přímé odpovědi, pak můžete mluvit o intuitivním vhledu, kdy dostáváte skutečně cenné a velmi hodnotné „rady“, protože jste vstoupili do komunikace se svým Vyšším Já, což je v podstatě část našeho vědomí, která vibruje na vyšších frekvencích, ale my ji v hmotné realitě nevnímáme. Jelikož takové informace jsou určeny pouze vám a v dané chvíli přesně pro vás, pak si můžete být i jisti, že vždy jsou pouze k vašemu prospěchu.

Na úrovni limitované analytické mysli taková řešení mnohdy neuvidíme, protože řešení hledáme vždy pouze na základě předchozí zkušenosti (to je nevědomé), pokud jej vůbec hledáme. Nová řešení nevidíme nebo Ego, které nás chce chránit, nedovolí, abychom je viděli.

V hlubší meditaci je naše vnímání pěti smysly nahrazeno hlubokými vnitřními pocity, kdy často ani nelze nalézt slova k popisu toho, co jsme v meditaci prožili. Celé tělo, každá buňka těla tento stav velmi intenzivně prožije a každá buňka si jej taky pamatuje. Dovolíte-li sami sobě takový stav prožít, pak tělo uvolní (chemicky i energeticky) obrovský vnitřní potenciál, vnitřní síly samoléčby, kterými disponujeme každý z nás, ale které jsou záměrně drženy v nečinnosti, žijeme-li v nízkých frekvencích – pouze pod diktátem a tlakem analytické, tedy lineární mysli, a naučených, naprogramovaných schémat a vzorců, ať už osobních, vzorců rodiny nebo z velké části – společnosti.

Proč je tak těžké zklidnit mysl, tedy meditovat ?

98% našeho každodenního vnímání jsou programy, nastavené v naší mysli od okamžiku našeho zrození. Takové programy jsme však schopni rozpoznat teprve tehdy, když se naučíme vnímat sami sebe. Tyto emoční a myšlenkové struktury jsou totiž hlavní základnou každé nemoci i každého našeho neúspěchu či nespokojenosti v životě.

Vše, co žijeme si totiž utváříme sami, nevědomě, právě tímto způsobem.

A jsou to právě tyto programy, které nám brání udělat jakékoliv změny. V mysli fungují jako „filtry“, skrze které musí být vše nové „přefiltrováno“. Jako kdyby vyšší úředník seděl v naší hlavě a razítkoval a udílel povolení všemu, co nám přijde na mysl. Přesně tak tyto programy a nastavené modely vnímání reality v naší mysli fungují. Vidíme a slyšíme jen to, na co jsme v dané chvíli „nastaveni“ vidět a slyšet. Dobrá zpráva je, že když se skutečně rozhodneme, můžeme to změnit.

Naučím se tyto překážky překonat ?

Ano, to je cílem našeho kurzu. Nebudete bojovat s nemocí, ani s Egem ani s myslí, ale naučíte se všechny tyto mechanismy pochopit a porozumět jim. Pochopíte, jak funguje skutečně mozek a jak je to i s biochemií těla, o které říkají, že na ni nemáme žádný vliv. Jinými slovy – že jsme bezmocní a neschopní. Pochopíte význam všech pojmů a naučíte se, jak s nimi navázat „přátelský vztah“. Nevěřte, že Ego musí být špatné a podobně. Všechno je jinak.

Budete nadšeni, jak se váš svět začne měnit a vy s ním.

Často slyším „Odpovědi hledej v sobě“ ale nikdo mi neřekne, jak. Souvisí to s meditací?

Ano. Absolutně. Ale ne každý způsob meditace je o „práci na sobě“ či vhledu.

Právě ve způsobu JAK meditujete je zásadní rozdíl, jak už popisuji výše. Právě tady je KLÍČ.

V posledních letech se stále mluví o zvyšování frekvencí a přestupu či vzestupu  Země do 5D, jakou roli zde hraje meditace ?

Meditace hraje zásadní roli, chcete-li se vymanit z pasti závislostí, ať už jakýchkoliv, na nastaveném systému 3D reality, protože právě tyto staré struktury, vzorce, paradigmata a uměle udržovaná stará a nefunkční schémata vás budou stále držet – jako poslušnou ovci – v mantinelech toho, o čem si dnes myslíte, že je „vaše“ realita –  „váš“ život. Pokud převládá ve vašem životě stres, a to i velmi mírný, strach v nejrůznějších podobách, nejistota, úzkost, obavy, pocity viny, nedostatek sebedůvěry, zkrátka nejste příliš šťastni, pak převládající frekvence vašeho těla je poměrně nízká, odpovídající emocím a opakujícím se „programům“, které žijete. Nižší frekvence znamená vyšší hustota těla, proto nemůžete vystoupit ze 3D reality, dokud neuděláte zásadní změny.

O změnách ale nestačí číst a mluvit, vy je musíte začít žít – jinak to nefunguje !!

Co si vzít sebou na kurz?

Především pohodlné oblečení, a pokud to s meditací myslíte vážně, pořiďte si i meditační polštář a přineste sebou, nebo pevnou, zvýšenou meditační podložku (polštář je lepší).

Meditujeme v sedu, protože správný sed vám zaručí rovnou páteř a celé tělo se může dokonale uvolnit, aby mysl mohla pracovat a ne spát. Chcete-li se totiž naučit meditacím, které mají skutečný význam, pak nemeditujeme v lehu.

Kurz bude jako vždy nabitý informacemi, takže doporučuji i něco na psaní.

Lehké jídlo sebou. Při meditacích jíme velmi málo, nejlépe ovoce, zeleninu, pijeme hodně vody.

Na kurzu budete mít k dispozici vodu, kávu, čaj a drobné „zobání“, v poledne máme vždy pauzu na lehký oběd.

Cena Kurzu

Cena každého kurzu je 2 900,- Kč

 

Co na čísla 2 a 9 říká ve zkratce numerologie?

Dvojka – bývá nazývána “vševědoucí klid” (příhodný název pro meditaci). Je jemná, taktní, disponuje velkou dávkou porozumění. Pokud může, vyhýbá se konfrontacím, je raději, panuje-li mírná a klidná atmosféra. Co se týče síly, bývá dvojka podceńována. Samotný tvar dvojky připomíná klečícího člověka se skloněnou hlavou, evokuje pokoru. Proto vyvolává odlišné pocity, než hrdá a pyšná jednička. Nenechte se ale zmást, je-li dvojka ohrožena, umí se velmi rychle “vzpřímit” a reagovat a pokud ji opravdu rozzlobíte, raději se jí kliďte z cesty. Přesto, že se dvojka jeví jako pokorná a skromná, dokáže v životě velmi energicky spřádat plány a ovlivńovat své okolí. Je dobrým diplomatem a téměř vždy dosáhne svého. Mezi její přednosti patří také psychologický talent a trpělivost, má estetické nadání a sklony k umění. Emoce prožívá velmi silně a pokud chcete dvojce imponovat, vyžaduje to značné úsilí z vaší strany. Je však velmi snadno zranitelná a někdy i přehnaně kritická.

 

Devítka –  je svým tvarem podobná číslici 6, která je spojena s mateřskou péčí a sklony chránit a podporovat slabší. Devítka tyto vlastnosti povyšuje na úroveň celého Universa. Je proto symbolická pro „světové vědomí“, které člověka povznáší , povzbuzuje a poskytuje mu nadhled. Devítka završuje, spojuje v sobě velkorysost i soucit a vyzývá k porozumění. Devítka pobízí a povzbuzuje k tvůrčí práci i k uměleckým činnostem.  Vůdčí role čísla 9 leží v oblasti filosofie a práva, proto vede druhé svým vlastním příkladem a jejím největším bohatstvím je bohatství mysli a duše.

 

Součet obou čísel 11 je “mistrovské číslo”, velmi mocné a silné, ale ne vždy jsme však schopni plně využít jeho potenciál.

11 osciluje k číslu dvě a tak je ovlivněna číslem dvě, zároveň ale obsahuje i potenciál jedničky který je ještě znásoben díky dvojitému výskytu. Znásobuje se tak citlivost a intuice dvojky, ale i snaha po nezávislosti, tvůrčí potenciál, ego, energie a originalita, které v sobě nese číslo jedna.

Klíčovým slovem charakterizujícím číslo jedenáct je moc, proto lidé pod vlivem tohoto čísla často velmi silně ovlivňují svoje okolí. Je také nositelem velkých duchovních, věšteckých nebo léčitelských schopností. Pozitivními aspekty tohoto čísla jsou samostatnost, schopnost rozhodování, energie, sebedůvěra, sebeovládání, seberealizace, nebojácnost, vůle zvítězit a schopnost realizovat věci.

NOVĚ :

Od ledna 2020 otevíráme v rámci kurzů Meditace pro začátečníky také “meditační zásedy” pro začátečníky.

Termíny najdete v levé liště, odkaz Termíny kurzů.

PROGRAM dalších, pokračovacích kurzů obdržíte vždy po ukončení prvního kurzu emailem.

Přihláška je závazná zaplacením zálohy ve výši 1 000,- Kč. Číslo účtu a další informace posílám emailem.

Pro přihlášení mi pište na email v-laska@email.cz

Těším se na vás,

Viki