Skip to content

Meditace vhledu a záměru

kurz pro začátečníky i pokročilé

Meditace vhledu a záměru

je dvoudenní intenzivní a velmi prožitkový kurz, plný informací a především meditační praxe. Je určen všem, bez rozdílu věku (tedy kromě malých dětí) a není rozhodující, zda s meditací teprve začínáte nebo chcete začít nebo už praktikujete. Pokud už meditační zkušenost máte, možná zjistíte, že to může být i jinak, než jste meditovali dosud a z praxe vím, že se vám to bude určitě líbit.

Meditace vhledu a záměru vás naučí vstoupit do hlubšího kontaktu se sebou sama, abyste mohli vnímat i vidět svou realitu z úplně jiné a zcela nové perspektivy, což vám dá mnohem víc možností  absolutně ve všem, co utváří váš život a dokonce můžete objevit schopnosti, které sice máte, ale nevyužíváte je pro sebe. Naopak často je to tak, že „vaše síla je vaší slabostí“ a vy ji dokonce používáte proti sobě. Naučíte se vidět a vnímat sebe sama „vnitřním zrakem a novým, hlubokým vnitřní pocitem“, který je daleko mocnější, než naše smysly vnější a je pro vás mnohem větším přínosem, než si umíte představit.

To vám pravděpodobně změní život k lepšímu a vedlejším „produktem“ vašeho nového vnímání bude pak i vaše zdraví.

Význam kurzu a velmi stručný popis :

„Práce na sobě“, jak slyšíme neustále, není  ve skutečnosti o hledání – KDO mi pomůže, KDO mě vyléčí, KDO mě zachrání ale je o tom UVIDĚT právě TO, CO činí můj život ne-mocným a co MĚ činí bez-mocným člověkem, který nežije svůj šťastný, tvořivý a plnohodnotný život, jehož samozřejmým výsledkem by mělo být i ZDRAVÉ tělo.

Protože teprve to kouzelné „UVIDĚT,, POZNAT, ROZPOZNAT, UVĚDOMIT SI, POCHOPIT“ vám umožní ZMĚNU – bezpečnou, trvalou a skutečnou.

Pozitivně myslet a předstírat, že všechno je „lepší nebo skvělé“, to opravdu nestačí. Bohužel, často právě naopak, škody napáchané tímto „zastíráním a popíráním skutečnosti“ mohou být a mnohdy i jsou – fatální.

Je to právě meditace, co vám umožní ZMĚNU MOZKOVÝCH  FREKVENCÍ  – od rozumu a analytické mysli – přes podvědomí, k čistému vědomí, kterému říkáme ZDROJ nebo taky Bůh, ve smyslu nejvyšší INTELIGENCE, ze které všichni pocházíme. Pokud se s tímto nekonečným ZDROJEM spojíme, můžeme z něj ČERPAT nekonečno informací, které v dané chvíli potřebujeme, abychom žili kvalitní a plnohodnotný život, jehož samozřejmou součástí je pak i naše ZDRAVÍ. Toto je v podstatě základním smyslem meditace VHLEDU a ZÁMĚRU.

Meditace je zpočátku trochu „práce“, ale můžete ji taky vnímat jako „dobrodružnou cestu k sobě sama“, která vám velmi rychle začne přinášet vytoužené „ovoce“. A obvykle každá změna k lepšímu nám přináší radost, protože jsme o kousek blíž k tomu, po čem toužíme. A jednoho dne pak zjistíte, že všechno může být úplně jinak, než jste si až dosud mysleli.

Při výuce meditace nepoužívám namluvená meditační CD, ale meditace tvořím vždy podle potřeb a složení skupiny, vždy tak, aby byly srozumitelné, uchopitelné a zejména – přínosné všem.

Často kladené otázky:

Co to vlastně znamená meditace a proč je tak důležité „meditovat“ ?

Slovo meditace pochází z latinského „meditatio“ a znamená „rozjímání“.  To ale neznamená sedět v ústraní nebo na vrcholu hory, tajemně se usmívat a vznášet se v oblacích. Meditace ve skutečnosti ani neznamená žádnou víru. Je to pouze určitá spirituální praxe zaměřená na zklidnění mysli, odpoutání se od běžných myšlenek a emocí a umění přepínat – či přesunout – vědomí do svého nitra, tedy do vyšších úrovní vědomí. V podstatě jde o rozšíření vědomí.  Meditace taky znamená umění koncentrace a zaměření pozornosti.

S postupující meditační praxí se pak učíte umění hlubokého intuitivního vhledu a začnete vnímat realitu jinak, než dosud, jak jste byli zvyklí – pouze pěti smysly.

Naučíte se zcela „nově vnímat“ emoce a emoční stavy, ve kterých jste se dřív cítili ztraceni. Začnete vnímat i význam takových situací a událostí, aniž byste museli být jejich obětí. To samo o sobě vám začne zcela přirozeně měnit život k lepšímu. Objevíte taky význam slov „žít nebo přežívat“, objevíte tvořivost, hravost, radost a odvahu, namísto strachu, obav, pocitů viny nebo smutku a mnoha dalších, svazujících a omezujících pocitů a emocí, které nás často mohou dovést až k nemoci a strádání.

Jak „normálně“ vnímáme realitu a jak to změní meditace ?

Analytická mysl využívá k určování , vymezení a popisu reality pět smyslů. Vidím, slyším, cítím, ochutnám a dotýkám se. Mysl je neustále v pohotovosti, plně zaneprázdněna  mapováním vnějšího prostředí, těla i času. Tento převládající STAV mysli v podstatě řídí naše Ego, protože jedním z jeho hlavních úkolů je naše bezpečí a ochrana za každou cenu. V tomto „režimu“ vnímání pak je pravou rukou Ega Rozum, jako „nižší intelekt“ a jste-li ve stresu, vaše pozornost na tyto elementy ještě víc zesílí a vaše tělo spouští celou kaskádu stresových hormonů a dalších chemických látek.

Stav vaší mysli doslova určuje biochemii vašeho těla a vašemu vnímání reality se pak říká „tunelové“, protože ve skutečnosti nemáte možnosti volby, než co vám diktuje Ego a nižší rozum.

Skutečný problém nastává tehdy, když pod tlakem myšlenek, emocí či událostí zaměříte ještě víc pozornost na svůj „problém – drama“ a tím jej posílíte. Například příliš „pobýváte“ ve své nemoci nebo bolesti, příliš se zabýváte svou postavou, svým vzhledem, svou váhou nebo svými chybami, nebo se příliš snažíte, abyste byli dobří a dokonalí, abyste naplnili očekávání druhých a tak dále, až do nekonečna. Tento „příběh“ zná určitě každý z nás.

Meditace je způsob, jak z této „pasti“ můžete vystoupit.

Mám však na mysli skutečnou meditaci, při které se naučíte dokonale ztišit ve své mysli, rozšířit vědomí a navázat kontakt s vaším nitrem, s vaším podvědomím a čistým vědomím.

Jinými slovy – jakmile se naučíte zklidnit svou mysl, vaše tělo zvýší frekvence a to umožní mysli změnit STAV – z lineární na kvantovou – a vaše vědomí se rozšíří. V takovém „stavu mysli“ se dostáváte do nadhledu, do „hry“ vstupuje Ego v nové kvalitě a vyšší ROZUM – vyšší Intelekt, a vy začnete vnímat i „vidět“ realitu z úplně jiné perspektivy.

V hlubší meditaci je naše vnímání pěti smysly nahrazeno hlubokými vnitřními pocity, kdy často ani nelze nalézt slova k popisu toho, co jsme v meditaci prožili.

Místo „já věřím“ nejhlubším pocitem vnímáte „Já vím“.

Pokud je v dané chvíli ve vašem životě to, čemu říkáte „problém“, v rozšířeném vědomí a stavu hlubokého klidu nacházíte obvykle řešení a „vidíte“ možnosti, které v běžném režimu mysli nemůžete vidět.

Takovým „problémem“ může být také vaše NEMOC, a pak je dobré vědět, že celé vaše tělo, každá buňka těla tento STAV MYSLI – stav rozšířeného vědomí – velmi intenzivně prožije a každá buňka si jej taky pamatuje. Dovolíte-li sami sobě takové prožitky, pak vaše tělo postupně zvýší frekvence a uvolní (chemicky i energeticky) obrovský vnitřní potenciál, vnitřní síly očisty, regenerace a samoléčby, kterými disponujeme všichni, ale které jsou záměrně drženy v nečinnosti, žijeme-li v nízkých frekvencích – pod diktátem Ega, rozumu a emocí, jako je strach (panika, obavy) a naučených, naprogramovaných schémat a vzorců, ať už osobních, vzorců rodiny nebo z velké části – společnosti.

(Na konci článku najdete – Experimentální měření – vliv meditace na fyzické tělo …..)

Na kurzu pochopíte také význam termínu „mozkové frekvence“ a jejich vliv v běžném životě i v meditaci:

 

Proč je tak těžké zklidnit mysl, tedy meditovat ?

98% našeho každodenního vnímání jsou automatické PROGRAMY, nastavené v naší mysli od okamžiku našeho zrození. Takové programy jsme však schopni rozpoznat teprve tehdy, když se naučíme vnímat sami sebe.

Tyto emoční a myšlenkové „struktury“ jsou totiž hlavní základnou každé nemoci i každého našeho strachu, neúspěchu či nespokojenosti v životě.

Vše, co žijeme si totiž utváříme sami, nevědomě, právě tímto způsobem.

A jsou to právě tyto programy, které nám brání udělat jakékoliv změny. V mysli fungují jako „FILTRY“, skrze které musí být vše nové „přefiltrováno“ (systém vnitřní kontroly). Jako kdyby vyšší úředník seděl v naší hlavě a razítkoval a udílel povolení všemu, co nám přijde na mysl. Přesně tak tyto programy a nastavené modely vnímání reality v naší mysli fungují.

Vidíme a slyšíme jen to, na co jsme v dané chvíli „nastaveni“ vidět a slyšet. Dobrá zpráva je, že když se skutečně rozhodneme, můžeme to změnit.

Naučím se tyto překážky překonat ?

Ano, to je cílem našeho kurzu. Nebudete už potřebovat „bojovat“ s nemocí, ani s Egem ani s myslí, ale naučíte se všechny tyto mechanismy pochopit a porozumět jim. Pochopíte, jak funguje skutečně mozek a jak je to i s biochemií těla, o které říkají, že na ni nemáme žádný vliv. Jinými slovy – že jsme bezmocní a neschopní. Pochopíte význam všech pojmů a naučíte se, jak s nimi navázat „přátelský vztah“. Nevěřte, že Ego musí být špatné a podobně. Všechno je jinak.

Meditace vhledu a záměru vás naučí vstoupit do hlubšího kontaktu se sebou sama, abyste mohli vnímat i vidět svou realitu z úplně jiné a zcela nové perspektivy, což vám dá mnohem víc možností, absolutně ve všem, co utváří váš život a vy dokonce můžete objevit schopnosti, které sice máte, ale nevyužíváte je pro sebe. Naopak, často je to tak, že „vaše síla je vaší slabostí“ a vy ji dokonce používáte proti sobě. Naučíte se vidět a vnímat sebe sama „vnitřním zrakem a novým, hlubokým vnitřní pocitem“, který je daleko mocnější, než naše smysly vnější a je pro vás mnohem větším přínosem, než si vůbec umíte představit.

Budete nadšeni, jak se váš svět začne měnit a vy s ním.

V posledních letech se stále mluví o zvyšování frekvencí a přestupu či vzestupu  Země do 5D. Jakou roli zde hraje meditace ?

Meditace hraje zásadní roli, chcete-li se vymanit z pasti závislostí, ať už jakýchkoliv, na nastaveném systému 3D reality, protože právě tyto staré struktury, vzorce, paradigmata a uměle udržovaná stará a nefunkční schémata vás budou stále držet – jako poslušnou ovci – v mantinelech toho, o čem si dnes myslíte, že je „vaše“ realita, že to je vaše „jistota“ –  „váš“ život. Pokud převládá ve vašem životě stres, a to i velmi mírný, strach v nejrůznějších podobách, nejistota, úzkost, obavy, pocity viny, nedostatek sebedůvěry, zkrátka nejste příliš šťastni, pak převládající frekvence vašeho těla je poměrně nízká, odpovídající emocím a opakujícím se „programům“, které žijete. Nižší frekvence znamená vyšší hustotu těla, proto nemůžete vystoupit ze 3D reality, dokud neuděláte zásadní změny. Země se ale frekvenčně mění a EM pole Země nás bezprostředně ovlivňuje, což v posledních desetiletích můžeme vnímat velmi dramaticky. Proto je pro nás důležité rozhodout se, ve které realitě chceme žít. Zda i my začneme „zvyšovat“ nebo zůstaneme tam, kde jsme.

O změnách ale nestačí číst a mluvit, vy je musíte začít žít – jinak to nefunguje !!

Co si vzít sebou na kurz?

Především pohodlné oblečení, a pokud to s meditací myslíte vážně, pořiďte si i meditační polštář nebo pevnou, zvýšenou meditační podložku. Více informací posílám v letáku „info ke kurzu“, pokud budete mít o kurz zájem.

Kurz bude jako vždy nabitý informacemi, takže doporučuji i něco na psaní, blok, tužku, barevné zvýrazňovače.

Lehké jídlo sebou. Při meditacích jíme velmi málo, nejlépe ovoce, zeleninu, pijeme hodně vody.

Na kurzu budete mít k dispozici vodu, kávu, čaj a drobné „zobání“, přestávky jsou v průběhu celého kurzu.

Cena kurzu

Cena kurzu je 3 000,- Kč

 

Termíny najdete v levé liště, odkaz Termíny kurzů.

 

Přihláška je závazná zaplacením zálohy ve výši 1 000,- Kč. Číslo účtu a další informace posílám emailem.

Pro přihlášení mi pište na email

Těším se na vás, viki

 

Meditace je nejpřirozenější způsob, jak postupně navykat tělo na zvyšování frekvencí a jak čerpat z mohutných zdrojů energie, které nám Země poskytuje, skrze Schumannovy rezonance.

https://v-laska.com/schumannova-rezonance/

 

——————————————————————————————-

Nepřehlédněte zajímavý E X P E R I M E N T v rámci kurzu pro pokročilé:

Vliv meditace na fyzické tělo, tkáně, orgány a orgánové systémy těla.

Experimentální měření přístrojem GDV kamera – Imago Sensitive Aureola

https://v-laska.com/bio-fotonova-holografie/

Jedním z programů, kde můžeme velmi názorně vidět přímou odezvu těla na podvědomé i vědomé procesy, které probíhají v naší mysli (i během meditace) je DIAGRAM.

Měření 1 jsme provedli dopoledne, před zahájením meditací:

 

Červená křivka na obou diagramech zaznamenává „pohyb“ mysli – podvědomé i vědomé a modrá křivka ukazuje na odezvu fyzického těla na tyto mentální procesy.

Obecně můžeme říct, že mysl „honí tělo“, protože je na míle před fyzickým tělem, lítá v minulosti i budoucnosti a jen málo kdy je v přítomném okamžiku, kdy jsme si plně vědomi toho, co právě děláme, co právě říkáme, nebo co právě prožíváme.

To ale neplatí v případě, kdy začnete smysluplně meditovat (meditujeme s vědomým záměrem) a začnete sebe sama vnímat novým způsobem. A nejen to, vy začnete skutečně vnímat i to, co provádí vaše mysl.

Proto je velký rozdíl v měření u člověka, který „nedělá nic“ a tím, který medituje a sám se sebou už vnitřně pracuje.

Paní Renata

(obrázek máme k dispozici s jejím svolením) :

Digram – 1. měření – ukazuje, že největší hyperaktivita v podvědomé mysli fyzicky oslabuje oblast křížové kosti, fyzické tělo skutečně reaguje (modrá) – zejména levý diagram, i když na fyzické rovině to nemusí ještě být projeveno jako symptom.

Hrdlo, hrtan, průdušnice – zde probíhá již léčení a detoxikace, na čemž paní Renata vědomě pracuje.

Játra a ledviny – související čištění a detoxikace – procesy, o kterých už ví a podporuje je.

Lehký útlum je ve slezině, imunitním systému a dvanácterníku.

 

Diagram – 2. měření, které jsme provedly 15 – 20 minut po ukončené meditaci.

Druhé měření zastupuje zelená křivka (pohyb mysli, psychické procesy v podvědomí i vědomí), hnědá křivka je odpověď autonomního nervového systému (vlevo) a CNS a fyzického těla (vpravo).

Na obou diagramech je vidět, že paní Renata umí v meditaci mysl „ponořit“ hluboko do těla (zelená křivka), až do nejhlubšího klidu (to je vnitřní kruh, tmavě růžový střed), kdy dojde i k celkovému uvolnění a utlumení činnosti všech tkání, orgánů a orgánových systémů (což je to nejlepší pro zvýšení a normalizaci jejich frekvencí, tedy pro jejich regeneraci, podporu čištění a ozdravné procesy).

 • V oblasti křížové kosti se stav normalizuje (hnědá křivka)
 • Zlepšuje se činnost imunitního systému
 • Hrdlo, hrtan, průdušnice – normalizuje se stav (snižuje se hyperfunkce)
 • Dvanáctník a trávení – normalizuje se stav
 • Slezina – úplná normalizace stavu orgánu
 • Ledviny a játra po meditaci zvyšují aktivitu a to umožní další čištění a detoxikaci těla. Tento proces je potřeba vždy podpořit zvýšeným pitím kvalitní vody, aby bylo z těla odvedeno vše, co se nahromadilo a co se vyplavilo v meditaci.
 • Aktivace těla z 0,99 na 6,52 (tabulka, vpravo dole), přičemž mysl zůstává uvolněná a v hlubokém klidu.

Paní Jana

(obrázek i popis máme k dispozici s jejím laskavým svolením)

U paní Jany provádíme měření až druhý meditační den a jako obvykle se u ní spouští už po prvním dni meditací detoxikace (u intenzivních meditací je dobré pít hodně vody, a tak i „odvod“ tekutin je pak častější). První měření probíhá ráno, před zahájením meditací (červená a modrá křivka).

Mysl se v největším klidu v meditaci ponoří hluboko do těla a spojí se s tkáněmi a orgány, které to nejvíc potřebují. To se děje zcela automaticky změnou mozkové frekvence a díky inteligenci a moudrosti těla, kterou lze jen těžko „uchopit“ rozumem. Změna mozkové frekvence způsobí uvolnění v buňkách a tkáních těla a to následně umožní jejich procesy čištění, regenerace a vnitřního léčení, což jsou přirozené mechanismy těla, pokud jim vytvoříme vhodné podmínky.

 • Orgány, které jsou zde momentálně zvýšeně „aktivní“ jsou : játra, ledviny, močový a pohlavní systém (orgány, které se účastní detoxikace). Mysl se v meditaci spojí s tkání jater a ledvin (jde do hloubky, do největšího klidu – zelená křivka) a tělo odpovídá zklidněním v obou orgánech – z hyperaktivity do normalizace funkce (hnědá křivka).
 • Naopak zvýšenou činnost zaznamenávají orgány imunitního systému (meditace podporuje zlepšení imunity), a orgány vylučovací (podpora detoxikace, odvod škodlivin z těla), což je častý jev.
 • Zvýšenou činnost zaznamenává také dýchací systém (zelená a hnědá křivka), protože snímání provádíme po energetickém cvičení (čchi-kung), které jsme zařadily bezprostředně po meditaci, aby bylo možno snímat biopole, které je meditací výrazně rozšířeno.
 • Ponoření dovnitř, zklidnění (zelená křivka) vidíme na obou diagramech také u nervového, kardiovaskulárního a cévního sytému.
 • Aktivace těla (tabulka vpravo dole) je z 2,21 na 4,93, tělo velmi aktivně reaguje na tento blahodárný proces, přičemž mysl zůstává vyrovnaná a klidná.

Meditace – tedy změna mozkových frekvencí do klidového stavu – zároveň umožní zvyšování frekvencí celého těla, což má zcela zásadní vliv na synchronizaci mozku, srdce a dalších orgánů do frekvenčních úrovní EM pole Země. To probíhá zcela automaticky a bez našeho vědomí a to taky doslova určuje, jak se cítíme, jak se nám daří vše, co děláme, jsme-li nemocní nebo zdraví. Zkrátka právě to rozhoduje o tom, jak žijeme náš život a jaká je jeho kvalita.

Víc o EM poli Země a pro nás zásadních Schumannových rezonancích najdete zde:

https://v-laska.com/kurzy/pokrocile-meditacni-techniky/

 

 

Nový Kurz

Šišinka – brána vědomí

Techniky probuzení a aktivace šišinky mozkové

„Šišinka“ bude 2denní – víkendový – intenzivní kurz, jako vždy plný informací, ale hlavně meditací a několika zajímavých technik, které využijeme k rychlejšímu probuzení a aktivaci šišinky mozkové – epifýzy.