Skip to content
Viki Skácel // v-laska.com

Viktorie Skácel

Ochrana osobních údajů

Přesouváme se neustále z jedné reality do druhé

Přesouváme se neustále z jedné reality do druhé

Krátké a velmi výstižné video – spíš zvukový záznam rozhovoru. Klíčová postava je pro mě David Icke a Bashar. Ze všeho nejdůležitější však je OBSAH.

Toto video je sice jednoduché a stručné, ale pro většinu z nás stále není lehké takové myšlenky přijmout a pochopit. Proto vkládám alespoň pár slov ke snažšímu „uchopení“ tématu.

MYSL je pro třídimenzionální realitu uzpůsobena lineárně, takže svádí v této době, plné převratných informací, ohromný vnitřní boj, ke kterému se přidává i rozum a Ego a to spoustě lidí způsobí chaos nejen v mysli, ale i v osobním životě. Není vůbec jednoduché si uvědomit, jak snadno si tvoříme svou realitu – bohužel většinou však zcela nevědomě.

Jediná šance, jak z této pasti můžeme vystoupit je, začít si uvědomovat sami sebe. Přestat se litovat a tolik orientovat vně, ale obrátit pozornost dovnitř, k sobě. A doba, kterou jsme se tady všichni rozhodli společně prožít, nás k tomu nutí a vyzývá. Země přechází do nových – vyšších frekvencí a nutí i nás, bytosti na jejím povrchu, abychom udělali totéž.

Paradoxně takovou „šanci“ nám obvykle poskytne vážná nemoc, úraz nebo velká životní či společenská krize. A to se děje právě teď.

A potom záleží JEN na tom, jaký provedeme VÝBĚR – tedy jaký dáme události VÝZNAM. V případě nemoci – někdo jednoduše nemoc odmítne a rozhodne se ze dne na den, že stráví zbytek života ještě jinak. Odmítne práci, která ho ničí, odejde ze vztahu, kde se trápí a začne si plnit svoje sny a pak za nějaký čas zjistí, že zapomněl na nemoc a ona mezi tím „někam zmizela“.

Je to jednoduše proto, že ten člověk si „ZVOLIL“ ve chvíli krize, kdy stál na křižovatce života – jinou realitu. To znamená, že on přesunul svoji POZORNOST a svoji životní ENERGII na úplně jiný způsob vnímání života a začal TO naplno žít. Podstatné je, že tento člověk za sebe převzal veškerou ZODPOVĚDNOST a změnil svůj život.

On změnil úhel pohledu a svou ODEZVU na události, které plynuly z jeho dřívějšího způsobu života.

Další VERZE reality je, že uvěříme, jak moc jsme nemocní, že „máme umřít“ – obvykle nám lékař „předurčí“ i dobu, KDY máme umřít a my se svou POZORNOSTÍ ponoříme do této „reality“ a svou životní energii přesuneme na nemoc, strach, utrpení a staneme se OBĚTÍ systému, obětí prostředí, obětí vztahů, obětí své minulosti i přítomnosti.Trpíme a to utrpení žijeme.

„Výhodou“ OBĚŤI je, že nemá zodpovědnost za sebe, za oběť odpovídá vždy někdo jiný. Je to tedy pohodlné. „Nevýhodou“ oběti ale je, že nemůže svůj stav změnit  – jednoduše proto, že jí chybí ZODPOVĚDNOST.

Typickým příkladem je lékař a pacient (lékař určuje pravidla hry, pacient se předpisově bojí, poslouchá a vykonává, co se mu řekne, aniž o tom sám přemýšlí, tedy aniž má zodpovědnost sám za sebe), nebo vyděšený divák televizních zpráv, který uvěří všemu, co je mu podsunuto a vnucený strach implantuje do svého života, dá mu svou pozornost, životní sílu-energii a naplno ho žije.

Oba žijí svou realitu, ale každý jinou. Ten, co změnil svůj život a je zdravý i ten druhý, co se bojí a co musí umřít, protože je ne – mocný. Realita obou je ale zcela odlišná. Ten první si vzal zpět svou MOC a díky zkušenosti, kterou si prožil, pochopil, že svůj další život už si určuje sám. Ten druhý svou MOC  dobrovolně odevzdal a žije to, co mu předurčil někdo jiný (nebo už nežije). Chápete ?

Dobrá zpráva je, že i ten druhý to může kdykoliv změnit, pokud mezi tím neumřel.

A jako obvykle „slyším“ dotaz : „A jak je to s malými dětmi?“ Odpověď je jednoznačná : „Za malé děti má plnou zodpovědnost MATKA, pokud ji neodevzdá někomu jinému.“

Přepis videa :

Jsme multidimenzionální nekonečné vědomí, které má jen krátkou zkušenost jako člověk. Neustále se přesouváme do jiných, paralelních realit. Takže jakýkoliv vibrační stav si vybereme, se automaticky stane realitou, kterou budeme žít.

Pokud dám (a budu udržovat) POZORNOST na ty, kteří se pokoušejí kontrolovat a na převládající strach, tak to bude přesně takový svět, jaký budu prožívat.

Ale ve stejnou chvíli lidi, kteří se zaměřují na myšlenku posílení sebe samých, budou ve stejnou chvíli zažívat jinou, paralelní realitu, kde takoví lidé nejsou.

Prožívají lidé v jedné místnosti stejnou realitu ?

Odpověď je NE a to je to, co vám stále uniká !! Zažíváte podobné reality díky dohodě, ale ve skutečnosti nejsou vůbec stejné.

Takže jsou mezi námi lidé, kterých se nijak nedotkne “nový světový řád”, tábory atd. ?

Přesně ! Přesně tak !

Budou tací, kterých se to dotkne, protože si vybrali žít ve strachu a jsou tací, kteří se s tím nikdy nesetkají, protože si to nevybrali. A to doslova.

Můžete říct, jestli bude lidská populace na planetě Zemi zredukovaná? 

Na které planetě ?? Na které Zemi ??

Stále vám uniká podstata !!!

Přesouváte se z paralelní reality do paralelní reality miliardkrát za sekundu na stranu reality, které dáte přednost a kterou preferujete. ( moje pozn. – jinými slovy, kam dáte nejvíc své pozornosti a tam ji udržujete).

Některé Země budou vylidněné, některé ne. Jakákoliv variace této myšlenky, kterou si dokážete představit, je reálná !

Přesuňte se do té, kterou preferujete, protože všechny jsou reálné !!

Chápete ?? Všechny jsou skutečné !!

Vy tomu ale zjevně nerozumíte.

Jasné, rozumím, protože jinak bych si přál přesunout se do světa, kde …..

Vy se ale přesouváte !! Odjakživa a stále ! Způsob, jakým se přesouváte do “vybraného” světa je ENERGIE. Vy tou energií především nejprve musíte být – v sobě a přestat si brát za své všechny podsouvané strachy !! 

Ale já se snažím dívat na tu realitu světa okolo sebe a vysvětlit si ji, vyložit si ji.

Zapomněli jste na to, o čem stále mluvíme, že každá jednotlivá věc je ve své podstatě NEUTRÁLNÍ a nemá vnitřní VÝZNAM.

A nezáleží na tom, jak to vypadá. Pamatujte si, že míra faktu, že jste se změnili, není založena na tom, že se změnil váš zevnějšek, ale je založená na tom, jak jste změnili vaši ODEZVU na vnější události a změny, bez ohledu na to, zda vypadají stejně.

Takže víte, že se vás nic nedotkne, pokud si to sami nevyberete.

Protože to je ENERGETICKÝ STAV, který jste vytvořili. A je úplně jedno, jak to vypadá a je jedno, jaké ÚMYSLY s vámi mají jiní.

Úmysl nikoho se vás nemůže dotknout, pokud tomu sami neuvěříte, nebo si to sami nevyberete.

Neexistuje nic jako smrt, život je jen SEN a my jsme jen představou sebe sama.