Skip to content

Viktorie Skácel

Dr.Bruce Lipton – „Myšlenky se stávají chemií v těle“

Dr.Bruce Lipton – „Myšlenky se stávají chemií v těle“

Ph.D. Bruce H.Lipton  –  je americký biolog, univerzitní profesor, vědec a jeden ze zakladatelů vědy zvané epigenetika. Tento mimořádný člověk většinu svého života zasvětil výzkumu kmenových buněk a snad nejznámější z jeho knih, které jsou dostupné i v češtině, je kniha Biologie víry. Osobně doporučuji tuto knihu všem, kteří se teprve seznamují s převratnými informacemi, které nám nabízí věda, jako je kvantová fyzika a epigenetika.

Některé informace jsou pro nás tak šokující, že se bráníme uvěřit tomu, že to tak může být a zároveň si uvědomujeme, jak moc jsme klamáni, manipulováni a obelháváni z důvodů nám všem dobře známých.

Svým vědeckým výzkumem a převratnými studiemi již zpochybnil mnoho „vědeckých“ hypotéz a „pravd“, zejména v oblasti genetiky – jako například, že „my jsme oběti svých genů“ nebo že „genetické informace jsou jasně dané a my je nemůžeme změnit“.

Lipton mění naše postoje a mění zažité názory společnosti, které nám jsou vnucovány.

Zásadní roli podle Dr.Liptona hraje naše podvědomí a programy, které jsou hluboko v podvědomí uloženy. Bruce Lipton přirovnává naše podvědomí k určitému záznamovému zařízení, do které jsou nahrávány určité programy od okamžiku našeho příchodu na svět, zejména silné jsou programy z raného dětství, a právě tyto programy pak určují, jak bude vypadat náš další život, náš způsob myšlení, vnímání sebe sama, naše prožívání i na še chování – a to vše potom formuje i náš charakter. Pokud tedy nejsme spokojeni s něčím v našem životě, je nezbytné změnit programy v našem podvědomí.