Skip to content
Viki Skácel // v-laska.com

Viktorie Skácel

Ochrana osobních údajů

Co my jen víme

Co my jen víme

Film z roku 2004, který je v dnešní době víc, než kdy jindy, stále aktuální.

Kvantoví fyzikové, vědci a další odborníci se zde snaží přimět diváka k tomu, aby se zamyslel nad novým konceptem vnímání světa kolem sebe i uvnitř sebe. Nutí nás uvědomit si, že věci nejsou takové, jaké se zdají být, ale že rozhodující je, jaký jim přiřadíme význam a jakým způsobem je vnímáme. Není to tak, že jsme oběti svých genů nebo reality, která je nám často vnucována, ale přesně naopak. My sami utváříme to, co žijeme a jen my sami to můžeme změnit.

Jádrem snímku jsou výpovědi zmíněných specialistů z oblasti přírodních věd, zejména z oboru kvantové fyziky, lékařství, ale také mystiků a duchovních učitelů. Tito lidé konstatují radikální změny v chápaní zmíněných problémů a vycházejí z různých experimentů i teorií. Jejich promluvy ilustruje hraný příběh hluchoněmé fotografky Amandy, ocitající se v drobné životní krizi, z níž nachází cestu ven díky přijetí sdělovaných myšlenek.

Součástí filmu je i trojrozměrná počítačová animace, zachycující pomocí různých modelů dění v lidském mozku, nebo v humorné formě líčící činnost „antropomorfizovaných“ buněk při různých emočních stavech. Vtipnou formou si můžeme uvědomit, co se v našem těle děje, když prožíváme emoce a jak to můžeme my sami ovlivnit.

V dnešní době, která je plná chaosu, zmatku, manipulace, strachu, nemocí a EMOCÍ by měl být tento film – dle mého názoru – součástí výuky už na základní škole. Dětem by se určitě líbil a nepochybuji o tom, že podstatu problematiky by pochopily hned.