Skip to content

Naďa – NSR a iné kurzy

Pokroky , ktoré sa mi podarilo urobiť v mojom živote, za posledných pár rokov, sú aj vďaka Vlaďkiným kurzom. Kto sa chce v živote niekde posunúť, objavi´t krásu žitia a bytia na tomto svete, je na správnej adrese. To čo Vlaďa, dokáže sama v sebe objaviťa a odovzdať, ja nazývam – INFORMAČNÝM LUXUSOM.

Díky Vladi a prajem veľa krásnej vesmírnej inšpirácie