Skip to content

Lada – Kranio I

Kraniosakrální terapie mě nadchla a zamilovala jsem si ji od samého počátku, kdy jsem se s ní seznámila. Absolvovala jsem kurz, začala jsem postupně dělat terapie. Vnímala jsem její nesmírnou sílu a viděla výsledky u klientů. Přesto jsem, po nějaké době práce s touto technikou, cítila, že chci jít ještě dál v jejím přístupu a i v jejím působení. Cítila jsem, že jsem stále jen na jakémsi pomyslném povrchu a je potřeba jít ještě hlouběji, hlouběji k sobě a především ke klientovi, aby přínos terapie byl co největší. Proto jsem hledala nějaký výcvik nebo prohloubení techniky a našla kurz Viki. Bylo to úžasné, krásné, velice obohacující, inspirující… prostě snad nejlepší kurz, který jsem kdy navštívila.

Postup kraniosakrální terapie, který nás Viki naučila, je svým pojetím naprosto jedinečný a úchvatný ve své jednoduchosti a přitom hloubce, v krásné meditativní propojenosti terapeuta a klienta, kdy klient hluboce relaxuje, a přitom se mu dějí obrovské změny, a terapeut mu může být nápomocen v jeho samoléčebném procesu. A i já si to nyní mnohem víc při terapii užívám, to krásné propojení, plutí, plynutí a meditování…

Díky moc, Viki…