meditace pro zacatecniky
Analytická mysl využívá k určování , vymezení a popisu reality pět smyslů. Vidím, slyším, cítím, ochutnám a dotýkám se. Mysl je neustále v pohotovosti, plně zaneprázdněna  mapováním vnějšího prostředí, těla i času. Tento „režim“ mysli v podstatě řídí naše Ego, protože jedním z jeho hlavních úkolů je naše ochrana. Jste-li (byť jen velmi málo) ve stresu, vaše pozornost na tyto elementy ještě víc zesílí a jste-li ve stresu ještě víc, vaše tělo spouští celou kaskádu stresových hormonů a dalších chemických látek. Stav vaší mysli doslova určuje biochemii vašeho těla.
Skutečný problém nastává tehdy, když pod tlakem myšlenek, emocí či událostí zaměříte ještě víc pozornost na svůj „problém – drama“ a tím jej posílíte. Například příliš „pobýváte“ ve své nemoci nebo bolesti, příliš se zabýváte svou postavou, svým vzhledem, svou váhou nebo svými chybami, nebo se příliš snažíte, abyste byli dobří a dokonalí, abyste naplnili očekávání druhých a tak můžeme pokračovat do nekonečna. Tento „příběh“ zná určitě každý z nás.
Meditace je způsob, jak z této „pasti“ můžete vystoupit.