Stále hlubším a podrobnějším studiem kvantové fyziky jsem si začala víc a víc uvědomovat, jak zcela zásadní a nezastupitelnou roli v našem životě hrají čakry.

Čakry ve skutečnosti nejsou pouhým výmyslem ezoteriků či duchovních učitelů východu (jak se mnozí materialisté domnívají), ale jsou vstupní branou i tunelem pro výměnu informací mezi fyzickým tělem a jemnohmotným světem, který sice nevidíme fyzickýma očima a přesto existuje.

Termín v září je již uzavřený, plně obsazený. Další předpokládaný termín kurzu  je : 29. 11. – 1. 12. 2019