Skip to content

Kurz MERKABA – aktivace, meditace

Kurz Merkaby // v-laska.com
Termín kurzu:
11. - 12. listopadu 2023
Místo konání:
Valašské Meziříčí - bližší INFO posílám emailem

Merkaba je velmi intenzivní 2 denní – obvykle víkendový – kurz.

Kurz Merkaba, stejně jako všechny ostatní kurzy, je v posledním roce mnohem “silnější” a “mocnější”, co do prožitků i výsledků, a ať už je to vaší “duchovní připraveností” nebo frekvenčními změnami v EM poli Země, je to velmi pozitivní. Takže po těchto zkušenostech dělám menší organizační změny i já, kurz bude dvoudenní, ale naše práce bude intenzivnější. Více informací obdržíte v INFO podrobném letáku, který vám zašlu emailem podle vašeho zájmu.

Merkaba – světelné pole v rámci jemnohmotné struktury těl člověka – je v podstatě hvězda tetrahedronu a ve 3D se jeví jako hvězda s osmi vrcholy, kterou tvoří dvě pyramidy s trojúhelníkovou základnou, přičemž jedna směřuje svým vrcholem nahoru a druhá dolů.

Aktivní pole Merkaba je obrovským elektromagnetickým polem, silným zdrojem energie, která proudí do fyzického plánu a její reprezentací je princip: „Jak nahoře, tak dole“.

Pyramida obrácená nahoru nás spojuje s božskou univerzální energií – naším duchovním Zdrojem – a poskytuje JANG (plus) energii.

Pyramida obrácená dolů nás dokonale propojuje se zemským plánem – Zdrojem životní síly a vůle k životu –  a rezonuje princip JIN (mínus) energie.

Je-li Merkaba aktivní, jsme v neustálém kontaktu s oběma energetickými zdroji, ale to zdaleka není vše. Merkaba vám otevírá dosud netušené možnosti v každodenním životě – pokud to sami sobě dovolíte.

Těším se na vás, viki

 

Pro více informací nebo rezervaci místa na kurzu mě prosím kontaktujte