Kurz Merkaby // v-laska.com

Merkaba – světelné pole v rámci jemnohmotné struktury těl člověka – je v podstatě hvězda tetrahedronu a ve 3D se jeví jako hvězda s osmi vrcholy, kterou tvoří dvě pyramidy s trojúhelníkovou základnou, přičemž jedna směřuje svým vrcholem nahoru a druhá dolů.

Aktivní pole Merkaba je obrovským zdrojem energie, která proudí do fyzického plánu a její reprezentací je princip: “Jak nahoře, tak dole”.

Pyramida obrácená nahoru nás spojuje s božskou univerzální energií (kosmickým plánem) a poskytuje JANG (plus) energii.

Pyramida obrácená dolů nás dokonale propojuje se zemským plánem a rezonuje princip JIN (mínus) energie.

Je-li Merkaba aktivní, jsme v neustálém kontaktu s oběma energetickými zdroji.