Skip to content

Usměj se na svět a celý svět se usměje na tebe

Autorem tohoto citátu je americký psycholog, antropolog, sociolog a spisovatel faktu Paul Ekman

Proslavil se studiem emocí, ale především jejich vztahem k mimice člověka. Tvrdí, že v lidské mimice existují mikrovýrazy (trvající 1/25 až 1/15 sekundy), které není člověk schopen ovládnout. Tyto mikrovýrazy prozrazují emoci, kterou se člověk snaží skrýt.

Původně Ekman definoval sedm emocí, které se projevují skrze mimické mikrovýrazy (anglicky microexpressions): znechucení, zlost, strach, smutek, štěstí, překvapení a opovržení. Později přidal pobavení, rozpaky, úzkost, vinu, pýchu, úlevu, spokojenost, radost a hanbu. Dnes Ekman hovoří o 43 mikroprojevech.

Jeho koncepce se staly mediálně velmi populární s ohledem na tvrzení, že z mimiky lze poznat lež.

Ekman je autorem celé řady publikací, známá je především kniha „Emotions Revealed: Recognizing Faces and Feelings to Improve Communication and Emotional Life“, která česky vyšla jako

„Odhalené emoce: Naučte se rozpoznávat výrazy tváře a pocity druhých“

Jedna z jeho známých citací :

When you smile, the facial muscles set off some chemical reactions in your brain, which gives you the more positive attitude towards the world around you and makes you more satisfied with your existence.

Když se usmíváte, obličejové svaly spustí chemické reakce v mozku, které vám umožní mnohem pozitivnější přístup ke světu a životu kolem vás a způsobí, že jste mnohem spokojenější ve své vlastní existenci.

Tento citát jsem objevila v knize „The Redbreast“ autor Jo Nesbo

a více o autorovi citátu zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Paul_Ekman