Skip to content

Tajemství šišinky – o čem se nemluví

Tento článek, jako volný překlad videa, které vám zde nabízím, poskytuje velmi zajímavý pohled na šišinku, malou žlázu uvnitř mozku, která je – zejména v posledních letech – předmětem mnoha dohadů a hlavně – mnoha tajemství.

[iframe src=“https://www.gaia.com/video/secrets-pineal-gland?fullplayer=feature“ width=“640″ height=“480″ allowtransparency=“true“]

 

Secrets of the Pineal Gland – Tajemství šišinky.

Blízko centra našeho mozku leží malý útvar ve tvaru šišky, který je pravděpodobně jednou z nejúžasnějších částí našeho fyzického těla – epifýza – šišinka.

sisnka epifyza

Víme, že šišinka produkuje melatonin a serotonin-neurotransmitery, které regulují naše spánkové rytmy (spánek a probuzení) a hrají klíčovou roli také v náladách člověka. Je taky pravda, že šišinka produkuje DMT – dimethyltryptamine, neurotransmiter, který nám umožňuje vytvářet nebo prožívat psychedelické stavy vědomí. Právě tato malá žláza hraje klíčovou roli v naší psychické pohodě a pravděpodobně „drží klíč“ k odemknutí skutečného potenciálu člověka (lidstva).

Tato malinká žláza je rezervoárem vody s maličkými krystaly, které mají piezoelektrické vlastnosti. ( Wikipedie říká, že to je schopnost krystalu generovat elektrické napětí při jeho deformování. Nejznámější peizoelektrickou látkou je monokrystalický křemen, křišťál.)

A ještě je tady jedna úžasná schopnost šišinky, a to je Piezoluminiscence. Představte si, že máte malý zapalovač, škrtnete a zažehnete jiskru. Tu jiskru způsobí stlačení krystalů a takto stlačené krystaly uvolní FOTONY ( Wikipedie říká, že foton-světlo – je elementární částice, kterou popisujeme kvantum EM energie. Fotony vznikají a zanikají při interakcích, mění formu z částice na vlnu a obráceně a jejich životnost je nekonečná. To je jen nepatrný výčet schopností fotonů.)

To znamená, že každý máme ve svém mozku tyto maličké plovoucí krystaly, které mají tuto kvalitu a tyto schopnosti. A co víc, šišinka má další charakteristickou vlastnost – Piezochronismus. Piezochromatické krystaly (Wikipedie mlčí) jsou krystaly, které mohou uvolňovat jakékoliv barvy světelného spektra – duhy. DMT je hlavní chemická látka a zdá se, že šišinka má tyto schopnosti právě díky ní.

Piezoluminiscence

Teorie je taková, že právě DMT je látka, která nám umožňuje prožívat stavy hlubokých vhledů v meditaci. Možná funguje jako „čočka brýlí“, skrze kterou můžeme vidět daleko hlubší a širší úrovně reality, než je vnímáme běžně.

Halo (čti hejlou)  – svatožář.

Určitě všichno znáte obrázky Buddhy,  má kolem hlavy něco, jako svatozář. Nebo Ježíš, vždycky má kolem hlavy svatozář. Lidé říkají, že v tom světle kolem jeho hlavy vidí kříž, ale to jsou paprsky světla. A přesně to je to, co se také můžete naučit nebo si na to „vzpomenete“ a znovu aktivujete.

Dávné ezoterické tradice a mystické školy znaly učení o šišince a věděly o jejím potenciálu. Staří řekové věřili, že to je naše spojení s říší myšlenek a Buddhisti například mluví o šišince jako o symbolu spirituálního probuzení.

Intuice a jasnovidnost.

V Hinduismu je šišinka spojena s třetím okem, čakrou, která je sídlem intuice a jasnovidnosti. Ježíš hlásal, že oko je svítilna lidského těla, tedy jsou-li naše oči čisté, pak bude celé naše tělo plné světla.

A pokud René Descartes měl pravdu a šišinku potřebujeme, protože je sídlem duše člověka, pak se všechny tyto tradice nemýlí v tom, že právě šišinka je spojovacím článkem mezi fyzickým a spirituálním světem.

Jak mohli naši předkové vědět o třetím oku ?

Protože každá čakra je spojena s určitým orgánem, tedy fascinující je, že šestá čakra je připojena k epifýze. A naši předkové to věděli už před mnoha tisíci lety a dokonce věděli, že šišinka obsahuje fotoreceptory na svém povrchu. To ukazuje, že jsme v minulosti měli daleko rozsáhlejší znalosti, než máme teď, dokonce i když máme k dispozici tak vyspělé technologie.

Uvnitř epifýzy se nachází velké množství buněk, které se nazývají Pinealocyty. (Wikipedie mlčí, ale existuje celá řada studií, např. zde )

pinealocyty v epifyze

Tmavé (D) a světlé (L) pinealocyty v epifýze. Měřítko 1.5 µm

Ty se svým tvarem podobají tyčinkám a kuželům, stejně jako je tomu v sítnici oka. Pinealocyty jsou přímo i nepřímo citlivé na světlo a bylo dokonce zjištěno, že pinealocyty extrahované z tkání a vystavené světlu produkují elektrické signály, jako reakce na světlo.

Podobnost se stavbou oka dala pravděpodobně šišince název – třetí oko. Tedy, uprostřed našeho mozku se nachází útvar, který se nazývá třetí oko, a to má stejnou sítnici jako mají naše oči a má taky stejné „připojení“ v mozku, jako mají naše fyzické oči (visual cortex – centrum mozku pro příjem a zpracování vizuálních vjemů).

Jak to mohli naši dávní předci vědět ? Znamená to, že měli velmi pokročilé technologie, které potřebovali, aby dosáhli tak neuvěřitlených znalostí a vědomostí o lidském mozku ?

Zkušenost s NDE (Near Death Experience – stav blízký smrti).

Malé krystaly uvnitř šišinky, které mohou vibrovat, mohou způsobovat uvolňování všech barev barevného spektra a lidé, kteří prožijí zkušenost mimo tělo nebo lidé, kteří prožili NDE popisují mimo jiné, že viděli něco, jako stříbrné vlákno, nebo sňůru, jako spojení s duchovním světem. Oni v podstatě vnímají a popisují spojení astrálního těla s tělem fyzickým. A opravdu se jeví, že právě šišinka je místem našeho spojení s vyššími dimenzemi a umožňuje nám také přístup k naší psychice. A pokud tomu tak skutečně je, pak lidstvo – jako celek – směřuje k velkému probuzení. Ale toto probuzení nepřijde samo, bez výzev, problémů a odporu protikladů.

Fluorid a hliník.

Je velmi dobře známo, že fluorid narušuje funkce našeho endokrinního systému. Endokrinní žlázy jsou však „brány“ k našemu spirituálnímu vnímání  a jsou spojením do vyšších úrovní reality. Tedy, je zřejmé, o co tady v posledních letech jde. Fluorid nám doslova zavírá dveře ke spojení s naší duchovní – spirituální – podstatou. A zatímco pijeme fluoridovanou vodu, nebo jíme toxická jídla, udržujeme si tuto „bránu“ spolehlivě zavřenou. A další prvek, který ničí šišinku a nervový systém člověka je hliník.

My si jednoduše vůbec nejsme vědomi svého potenciálu a nežijeme život, který by byl „léčivým, štědrým, laskavým a pečujícím“. Proto je dnes příliš mnoho lidí, kteří jsou nějakým způsobem přesvědčeni a mainstreamová věda je to učí, že nejsme ničím jiným, než biologický pytel masa a kůže, a proto neexistuje žádná jiná existence, než je fyzická. Jsou přesvědčení, že žádné vědomí ani duše neexistuje, dokonce ani svobodná vůle. A když umřeme, jsme prostě mrtví a to je nevratné.

Ale toto je velmi nebezpečná filosofie.

Proto se potýkáme s nemocemi, jako je Alzheimer, Parkinson, ADHD a další, což jsou všechno neurologická onemocnění. Ale pravděpodobně za tím vším existují „vyšší“ zájmy a úsilí, proč zcela otupit lidskou populaci a snížit přirozenou inteligenci člověka.

Awakening – probuzení.

Navzdory expozici toxinů v našem životním prostředí a navzdory nepřebernému množství chemikálií ve stravě se však lidstvo stále probouzí. Každý den na nás zazáří nové eony, paprsky věčnosti a přináší neočekávaný zdroj osvícení. Co si lidé neuvědomují je, že naše vědomí je řízeno světlem Zdroje a že šišinka je centrem vědomí. Mozková chemie pracuje v souladu s tímto nastavením.

Energie Země je nyní vyšší, než byla v roce 2012 a stále bude narůstat. Bylo prokázáno, že všechny solární bouře – jako aktivita slunce, které bombardují naši zemi, způsobují psychoaktivní zkušenost člověka. Stejně tak, jako odstíny barev světla ve spektru, mění se i vědomí člověka. A to všechno je pravděpodobně součástí „velkého probuzení“, kterým jako lidstvo právě procházíme. A klidně to můžete nazvat „aktivace šišinky“ nebo „příchod zlatého věku“.

Mluví se také o energetickém posunu Země, kterým právě procházíme. A může to také být tak, že měnící se Slunce za posledních 20 let způsobuje to „velké probuzení lidstva“ a to je to, co se skutečně děje. Vědci nejrůznějších univerzit na světě mají k dispozici stejná data, ale jejich závěry jsou rozdílné. Například říkají, že změna aniontového poměru způsobuje lidem halucinace, ale co když právě změna aniontových poměrů otevírá pomyslné dveře uvnitř šišinky a umožňuje nám prožít multidimenzionální zkušenost ?

Když budeme vědět, že šišinka hraje klíčovou roli v naší spirituální evoluci, pak podstoupíme to ušlechtilé úsilí, aby naše třetí oko zůstalo otevřeno a my neztratili spojení do vyšších úrovní vědomí, podstatě našeho bytí.

Aurické pole.

Mnoho lidí vůbec v existenci aurického pole nevěří a pokud ano, pak mají často mylnou představu, že lidské aurické pole je automaticky „spravováno a opravováno“ a oni se nemusí o jeho „údržbu“ starat. Víme, že existuje celá řada „klíčů“, jak udržet aurické pole zdravé a čisté. Důležité je uvědomit si, že všechny schopnosti včetně samoléčby lidského těla jsou v nás a že my se s nimi můžeme kdykoliv spojit v okamžiku, kdy začneme tvořit „alfa“ mozkové vlny. A to je první krok.

Potom, když se naučíte jak, připojíte i zbytek sebe sama včetně „hlavy“, skrze šišinku, čakru třetího oka. A kdykoliv se můžete „přeladit“ a měnit vše, jak potřebujete. Znovu můžete aktivovat vaše paprsky světla a stanete se mnohem vnímavějšími a citlivějšími.

Zpočátku je to něco, jako „náraz“, nápor na váš rozum i vědomí. Ale postupně se vám začne otevírat celý svět a celý vesmír. A to vše se pro vás časem stane přirozeným a „normálním“.

Poprvé má lidstvo – jako celek – příležitost odemknout spící potenciál, který víří uvnitř každého z nás.

Když se začneme vyhýbat toxinům, chemikáliím, začneme přijímat sluneční světlo a začneme meditovat, můžeme zlepšit a zesílit výkon šišinky, této malé žlázy uvnitř mozku a stát se svědky největšího tajemství vesmíru.