Skip to content

Souvisí naše zdraví s „programy“ naší mysli ?

Jinými slovy, souvisí veškeré naše zdravotní potíže s našimi individuálními programy ? Obzvláště rakovina, která, jak se zdá, bují v posledních desetiletích víc, než kdy předtím? Přestože se do výzkumu této choroby neustále investuje spousta peněz, tento problém vytrvale roste. Není to podivné ?

Jaké máme možnosti vědomě pracovat v „nové realitě“ se svým zdravím nebo nemocemi?

(Připomínám, že pokud už tušíte, že všechno je jinak, než nám dosud říkali a říkají, už vstupujete do „nové reality“ !!)

Mluvíme-li o zdraví, nemoci nebo prostě duševní pohodě, mluvíme o vibracích či frekvencích. Nikdy nejde o jídlo, prostředí ani bakterie. Vždycky jde o vibrace, které vyzařujete a odrážíte jako svou fyzickou realitu.

Častokrát je nemoc jedinou možností, jak obrátit svou pozornost na sebe. Donutí vás zastavit se, vcítit se do sebe a přehodnotit svou dosavadní tvorbu. Stav vašeho fyzického těla je zrcadlem vaší vibrace.

Pokud je vaše energetické pole naplněno nízkými frekvencemi, bude vás přitahovat vše, co ladí s touto frekvencí. Dovolte, abychom použili příklad s rakovinou. Vyzařujete-li navenek frekvence hněvu, mrzutosti a sebezapření (i když se je snažíte dobře skrývat), bude vás to přitahovat k jídlu, které vaše tělo oslabuje, neboť tělo reaguje ve shodě s vaším (vnitřním) přesvědčením. U tohoto scénáře je možné, že se budete také pohybovat v silně znečištěném prostředí ( což zahrnuje i vztahy), které brání vašemu tělu, aby optimálně fungovalo. Pokud byste se na tento problém podívali z úhlu 3D, mohli byste říct, že vaši rakovinu způsobily „toxiny ze skládky“, ale to je znovu jen postoj oběti.

Naladíte se prostě do jisté míry na to, abyste se stali prostředkem k účelu, jenž slouží k jistému účelu, kdy účelem by bylo v tomto případě poznat, že máte ve svém energetickém poli určitou frekvenci, která vám škodí.

Jestliže si to uvědomíte, tedy tyto myšlenky integrujete do svého vědomí, přestane vás přitahovat jídlo či prostředí, které tato stará přesvědčení posiluje. Můžete se pak pohybovat i v tom nejtoxičtějším prostředí a nijak vás to neovlivní, protože vy s tím jednoduše nesouzníte – už se to nehodí k vaší vibraci. Proto, jakmile kolem někdo kýchne, někdo onemocní a jiný ne. Onemocníte jen tehdy, pokud máte stejné vibrace, jako nemoc.

Pamatujte si, co vyzařujete navenek, to se vám vrací zpět.

Jakmile si uvědomíte a integrujete staré přesvědčení, budou vás přitahovat strava i místa, která jsou v souladu s vaší novou vibrací. Budete chtít konzumovat potraviny, jež vaše tělo posilují a dělat věci, které by vám byly v minulosti s vaší starou signaturou nepříjemné nebo pro vás nepřijatelné.

 

Toto je volný výběr z knihy  (Velký experiment, autor Wendy Kennedy a Tom Kenyon ) s mými vlastními komenty, přičemž pro vaše větší pochopení přidávám:

  • Nízké vibrace našeho těla si doslova volíme svým způsobem myšlení, přičemž hlavní roli hrají stavy mysli a emoce:

špatné nálady, náladovost, lítost, sebelítost, pocity ukřivděnosti, pocity viny, pocity vlastní nedostatečnosti, needokonalosti, ale také vztek, zloba, žárlivost, závist, neustálá potřeba hodnotit, podezírat, kritizovat……. určitě vás z této kategorie napadne mnoho dalších. Výsledkem nízkých frekvencí je v konečném důsledku vždycky nemoc a přežívání, absence zdraví, tvořivosti a radosti. Vše pak odpovídá tomuto vibračnímu „vzorci“.

  • Naopak tělo zvyšuje vibrace opačnými postoji, emocemi a stavy mysli :

dobrá optimistická nálada, radost, spontánnost, nadšení, vděčnost, hravost a samozřejmě láska- bezpodmínečná, ne láska, kterou připoutáváme, podmiňujeme a vydíráme své „milované“. Sem patří uvědomování si sebe, umíte říkat ne, když cítíte ne. Umíte sdělit svoje pocity i emoce a nemáte touhu zachraňovat ani posuzovat druhé.

Afirmace a tzv. „pozitivní myšlení“, pokud se uvnitř cítíte jinak, napáchají víc škody, než si umíte vůbec představit.

Cítíte-li se mizerně, uvědomte si to, pojmenujte to a přijměte. Teprve pak to můžete změnit. Dělat, že ten stav neexistuje, je nejhorší, co pro sebe udělat můžete.

Viki