Skip to content

Jak je to s těmi dimenzemi ?

Toto je volný výběr z knihy Kryon – Nový začátek – kniha 9

Vysvětlování nevysvětlitelného (prosinec 2001)

Kalibrace

Je to obtížné, velmi obtížné vám vysvětlit, protože „normál“, který dáváte svému tělu je „nastavením reality“, o kterou vy se pak budete snažit. Je to velmi těžké vysvětlit. Je zde interdimenzionální potenciál, který vás navšítívil v této chvíli, kdy je dokončována mřížka a svět reaguje na „úlevu“. Nový potenciál.

Ale abyste mohli jít tam, kde je, a přidat ho k již existující dimenzionalitě, ve které jste, budete se muset „vyladit“ na tu novou neviditelnou „vysílací stanici“ a není to ta, kterou právě posloucháte.

Používáme metaforu na „vylaďování se na vysílání“, protože to je přesně to, o co vás žádáme.

Lidská bytost, která rozpoznává svou vnitřní realitu a přeje si ji nalézt, představuje člověka, který před několika lety ještě neexistoval.

Noříte se do stejných schopností a kladete stejné otázky jako avataři v minulosti.

Vlak se rozjel, jak metaforicky říkáte, a mřížka se začala pohybovat. Tato mřížka představuje magnetismus planety Země, který nastavuje interdimenzionální závoj. Její nastavení je téměř u konce a to vám umožňuje získat odpovědi na hlubší otázky. Na Zemi se začínají hýbat věci, které vám mohou připadat podobné jako ty, o kterých jsme mluvili v posledních dvou letech. Říkali jsme vám, že bitva mezi starým a novým ovlivní každého a že nikdo neunikne nutnosti učinit rozhodnutí. Nyní jste přímo v této situaci.

Vedle všecch těch záležitostí, které se zdají být právě teď negativní, vám dáváme ty nejsilnější, nejvíc inspirující a nadějné zprávy, které jsme vám kdy dali, že je závoj ztenčen tak, abyste mohli přejít do další dimenze a přitom zůstat v té, ve které nyní jste.

Během tohoto procesu bude chaos nahrazen moudrostí a mohou být odhaleny odpovědi na celé věky strádání.

Ale abyste se mohli pohnout vpřed, budete se muset „vyladit“ na novou frekvenci, na tu, kterou nemůžete vidět ani slyšet – která je mimo vaše smysly. Nazvěte ji tím, čím je : budete se muset „kalibrovat“ na novou vesmírnou energii. To není nový atribut Země. Tato dimenzionalita na planetě vždy existovala, ale byla mimo dosah všech, kromě avatarů nebo šamanů. Až dosud.

Toto je Kryonovo poselství z roku 1989 a platí stále. Nyní máte na dosah schopnost naplnit mnohé z toho, co vám připadalo cizí nebo divné.

Nyní se objevují lidé, kterým byly dány metody, fáze pochopení – ti, kteří tuto informaci dobře spravovali. Mezi vámi jsou tací, kteří budou schopni to cítit i bez učení a intuitivně učiní ty správné kroky, aby nalezli novou energii a kalibrovali se na ni.

Existuje celé spektrum různých druhů učení, některé intuitivní a jiné ne, jak sladit různé cesty těch, kteří hledají duchovní pravdy. Existuje mnoho způsobů, jak dosáhnout stejného cíle, a přesto si mnozí z vás říct, že je jen jediný. Oslavujte rozdíly a oslavujte člověka, který hledá s pomocí svého intelektu, stejně jako toho, který hledá s pomocí svého srdce.

Jak je to s těmi dimenzemi ?

Přechod do nového věku, nové dimenze, je pohyb od dvou ke třem. Dáme vám tento příklad :

Představte si, že jste kreslená postavička na kousku papíru. Nyní jste ve dvou dimenzích. Můžete se pohybovat vlevo a vpravo, vpřed a vzad a to je vše – dvě dimenze.

Nemůžete se posunout nahoru nebo dolů a existujete na kousku papíru, mimo čas. Předstírejte, že jste na papíru, který je široký tisíc kilometrů všemi směry a vy „jdete“, kamkoliv chcete.

Jednoho dne nad sebou uslyšíte hlas, který říká: „Je toho víc! Je toho víc, než tvá realita dvou dimenzí – je toho víc!“

Dvoudimenzionální bytost na kousku papíru neví, kam se podívat. Odkud ten hlas přichází ? Nepřichází zleva ani zprava. Chápete ? Dvoudimenzionální stvoření na kousku papíru nemůže pohlédnout nahoru, protože „nemá žádné nahoru“ !

Třídimenzionální čin je zdánlivě mimo dvoudimenzionální kresbu na papíře, takže ta postavička zde sedí a poslouchá HLAS v naprostém zmatení. Cestuje až na okraj papíru. Prochází různými procedurami a učeními. Pak konečně vykřikne na Boha: „Já VÍM, že je toho víc, ale s tím,, co mám, nemůžu nicc udělat. Dívala jsem se všude. Udělala jsem všechno. Bože pověz mi, co mám dělat!“

A hlas Boha říká: „Pohlédni nahoru!“

A postavička se zase ptá: „Co je to nahoru?“

Nicméně to dvoudimenzionální stvoření pozvolna přijde na to, JAK se podívat nahoru. INTUICE, trénink a zvláštní pocit kolem žaludku – to všechno tady sehrálo svou roli. Kreslená postavička si prohlíží neznámé říše nevysvětlitelného a konečně se „kalibruje nahoru“.

Když tato dvoudimenzionální bytost na papíře konečně dokáže pochopit, co to je „nahoře“, stane se třídimenzionální.

Dívá se nahoru a vidí, že ten hlas přichází z jiné dimenzionální energie „ve třech“. Kreslená postavička díky svému bádání a moudrosti už není dvoudimenzionální kresbičkou. Místo toho vstoupila do zcela nové dimenzionální reality a může létat!

Ovšemže je toho víc!

Nyní k vám hovoří hlas, ale neříká „pohlédni nahoru“. Místo toho vám říká : „Pohlédni dovnitř“.

Protože uvnitř je to KOUZLO. Je to interdimenzionální HLAS, nebo jak ho chcete nazvat. Je Božský.

Kalibrujte svou vlastní realitu na mistry, kteří kráčeli po této zemi a vaše a jejich energie budou promíchány. To proto, abyste mohli pohlédnout do svého nitra a nalézt božství, které dělá věci, o kterých jste neměli ani tušení, že byste je v tomto životě mohli dělat.