Skip to content

Černé ovce rodiny

Takzvané „černé ovce“ rodiny ve skutečnosti hledají cesty osvobození rodové linie.
Ti členové rodu, kteří neakceptují pravidla nebo tradice rodinného systému, ti, kteří neustále hledají revoluční myšlenky v rozporu s rodinnými tradicemi, ti, kteří jsou kritizovaní, pokoušení a dokonce odmítáni, jsou povolaní, aby opustili programy opakujících se příběhů, které frustrují celé generace.
„Černé ovce“, ti, kteří se nepřizpůsobují, ti, kteří křičí rebelstvím, léčí, očišťují a vytvářejí novou, kvetoucí větev rodového stromu a nespočeté, nenaplněné touhy a sny, frustrované talenty našich předků se manifestují v nevyhnutelné vzpouře.
Rod bude chtít ze setrvačnosti pokračovat v udržování kastračního a toxického chodu svého kmene, což úlohu „černé ovce“ činí složitou a konfliktní.
Proto, abys nezpochybnil sebe sama, postarej se o svou jedinečnost jako o nejdražší květinu tvého rodového stromu.
Ty jsi snem všech svých předků.

„Bert Helinger“

obraz: Jeremy Enecio

Dodám : Všimněte si výrazu tváří „černých ovcí“. Jsem dnes opravdu hrdá na to, že patřím mezi ně, i když ta cesta vůbec není lehká.