Skip to content

Co my jen víme

Co my jen víme

William Arntz, Betsy Chasse a Mark Vicente

Za pomoci dvanácti vědců experimentátorů a teoretiků nás kniha vede do kvantového světa, který je zajímavější a živější víc, než si jen umíme představit. Po té nás zavede ještě dál, až ke krajním hranicím znalostí, jež má dnešní věda o našem vědomí, vnímání, chemických procesech těla a mozkové struktuře. Čím vším je tvořena myšlenka? Čím vším je tvořena skutečnost?

Ale především: jak může myšlenka ovlivňovat tvorbu skutečnosti? Můžeme-li jako pozorovatelé ovlivňovat skutečnost, znamená to, že nejsme pouhou částí Univerza, ale jeho aktivní součástí. Jsou-li tedy naše myšlenky něco více, než jen náhodné aktivace neuronů, pak je i vědomí něčím větším, než jen anatomickým incidentem. Existuje zde určitá vyšší síla…  Je však doopravdy tam, někde venku?

Kde je vlastně demarkační línie mezi tam, venku a zde, uvnitř? Takováto věda nepojímá pouze materiální svět, ale i ten duchovní. Vknize stejně jako ve filmu kromě vědců promlouvají rovněž filozofové a mystici, kteří závěry vědců podporují vlastními teoriemi a zkušenostmi. Kniha „Co my jen víme“ shrnuje nejnovější vědecké poznatky svědčící o tom, že našo skutečnost ovlivňují naše záměry a hmotě vládne mysl.

Kniha i stejnojmenný film jsou velmi dobře srozumitelné a seznámí vás se základy kvantové fyziky.

Dost možná vám změní dosavadní pohled na sebe i svět.