Skip to content

Celek – přehodnocení vědy o výživě

celek kniha

Celek – přehodnocení vědy o výživě

T. Colin Campbell PhD. a Howard Jacobson PhD.

Kniha celek navazuje na první knihu Colina Campbella „Čínská studie“ a jak je uvedeno v názvu, přehodnocuje některé závěry z předchozích studií. Kniha Celek přesvědčivě dokazuje, že zaměření moderní výživy na dílčí složky vede k masivnímu zmatení veřejnosti s tragickými zdravotními následky pro jednotlivce i společnost.

Nový pohled profesora Campbella na tuto problematiku zcela mění způsoby uvažování o stravování, což vede ke zlepšení zdraví milionů lidí po celém světě. Zpřístupňuje široké veřejnosti fakta a pravdy o výživě, které jsou nám záměrně zamlčovány a zároveň nastiňuje možná řešení pro každého z nás.