Skip to content

ZLO neexistuje

Pan profesor na Universitě položil svým studentům otázku:

“ Je všechno, co existuje, stvořené Bohem ? “

Jeden ze studentů nesměle odpověděl: “ Ano, je to stvořené Bohem.“

“ Stvořil Bůh všechno? “ ptá se dál profesor.

“ Ano pane ,“ odpověděl student.

Profesor pak pokračoval: “ Jestli Bůh stvořil všechno, znamená to, ze Bůh stvořil i Zlo, které existuje. A díky tomuto principu, naše činnost určuje nás samotných.“

Když toto student vyslechl, ztichl. Profesor byl sám se sebou spokojený.

Najednou zvedl ruku jiný student: “ Pane profesore, mohu vám položit otázku ?“

“ Samozřejmě,“ odpověděl profesor.

Student se postavil a zeptal se: “ Existuje chlad ?“

“ Co to je za otázku, samozřejmě, že ano. Tobě nikdy nebylo chladno? “

Studenti se zasmáli otázce spolužáka, ale ten pokračoval:

“ Ve skutečnosti pane, chlad neexistuje. V souladu se zákony fyziky je chlad pouze nepřítomnost tepla. Člověka a předměty můžeme popsat a určit jejich energii na základě přítomnosti nebo vytvoření tepla, ale nikdy ne na základě přítomnosti či vytvoření chladu. Chlad nemá svoji jednotku, kterou můžeme měřit. Slovo chlad jsme si vytvořili my lidé, abychom mohli popsat to, co cítíme v nepřítomnosti tepla.

A student pokračoval: “ Pane profesore, existuje tma ?“

“ Samozřejmě, že existuje,“ odpověděl profesor.

“ Znovu nemáte pravdu, tma stejně tak neexistuje. Ve skutečnosti je tma díky tomu, že není přítomno světlo. Můžeme zkoumat světlo, ale nemůžeme zkoumat tmu. Světlo se dá rozložit. Můžeme zkoumat paprsek za paprskem, ale tma se změřit nedá. Tma nemá svoji jednotku, kterou bychom mohli měřit. Tma je jen pojem, který si vytvořili lidé, aby pojmenovali nepřítomnost světla.

A následně se mladík zeptal: “ Pane, existuje zlo ? “

Tentokrát však profesor nejistě odpověděl: “ Samozřejmě, vidíme to každý den, brutalita ve vztazích mezi lidmi, trestné činy, násilí, všechno toto není nic jiného, než projev zla.

Na to student odpověděl: “ Zlo neexistuje, pane. Zlo je jen nepřítomnost dobra, tedy Boha. Zlo je výsledkem nepřítomnosti lásky v srdci člověka. Zlo příchází tak, jako když přichází tma, nebo chlad – tedy v nepřítomnosti světla, tepla a lásky.“

Profesor si sedl.

Ten student byl mladý Albert Einstein.