Skip to content

Tělo stojí na vibracích, teprve potom je hmota – říká Deepak Chopra

22. června 2018

Je jedním z předních učitelů celostní medicíny a osobního rozvoje. Jeho klienty jsou například Leonardo DiCaprio a Hillary Clinton. „Zdálo se mi, že předepisuji příliš mnoho léků,“ říká americký lékař indického původu Deepak Chopra. Proto spojil východní léčitelské umění s tím nejlepším ze západní medicíny.

Vědomí je mocné, musíte ale rozehnat ego a najít pravé Já, říká lékař Deepak Chopra. |

Myslíte si, že můžeme oddálit stáří?

Ve starověkém Římě žili lidé průměrně osmadvacet let. Do roku 2020 může v některých zemích dosáhnout průměrná délka života devadesáti let. Život je úžasně flexibilní. Vlivy, díky nimž trvá, jsou minimálně tak silné jako ty, které ho rozkládají. Když v centru znečištěného města vysadíte borovici Balfourovu, která běžně roste na větrem bičovaných hřebenech Skalistých hor přes dva tisíce let, možná vydrží padesát. Bílé pokusné myši žijí zhruba dva roky. Pokud v laboratořích zchladíte jejich tělesnou teplotu, snížíte příjem kalorií na minimum, ale zachováte dostatek vitaminů, minerálů a proteinů, prodloužíte jim život až trojnásobně. Jakmile však myš denně vystresujete těsným kontaktem s kočkou, pojde za pár týdnů.

K čemu byste přirovnal lidské tělo?

I když se nám zdá, že je celistvé, ve skutečnosti se podobá ohni, který slábne a znovu se vzněcuje. V těle máme triliony buněk tvořených atomy, které jimi prolétávají. Trvá tisícinu sekundy, než se v plicích vymění kyslík a oxid uhličitý. Z mozkových buněk jsou pumpovány dovnitř a ven třistakrát za sekundu ionty sodíku a draslíku. Srdeční sval získává kyslík z hemoglobinu v krvi tak rychle, že se zářivě červená krev zásobující srdce vrací přes koronární tepny během několika sekund téměř černá. Je to obrovská smyčka zpětné vazby skládající se z bilionu malých smyček. Všechny buňky si navzájem povídají a poslouchají odpovědi. A pak je tu mozek s miliardami neuronů. Ty vytvářejí možná kvadriliony spojů zvaných synapse, které jsou v neustálém dynamickém stavu a mění se tím, jak reagují na okolní svět.

V knize Supermozek tvrdíte, že hlava náš svět nejen interpretuje, ale i vytváří. Co to znamená?

Mozek je miniaturní a zároveň úžasný zázrak přírody. Vše, co se děje v mysli a mozku, přímo ovlivňuje fyziologii těla pomocí neurotransmiterů jako dopamin, oxytocin a serotonin. První tajemství zdraví spočívá v tom, že se pro ně musíte vědomě rozhodnout, což znamená zásadní změnu přístupu. A v tom spočívá princip ájurvédy.

Co to je?

Ájurvéda vznikla v Indii. Pochází z kořenů dvou sanskrtských slov: ayus označuje život, véda vědění. Ztělesňuje moudrost mudrců, kteří své umění vymysleli ještě předtím, než byly postaveny pyramidy, a předávají ho pět tisíc let z generace na generaci. Podstata ájurvédy spočívá v tom, že tělo je hluboce ovlivňováno myslí. Schopnost osvobodit se od nemocí tedy záleží na tom, jestli se dokážeme spojit s naším vědomím, uvést ho do rovnováhy a tu pak rozšířit do celého těla.

Jediné, co zůstává, je vědomí.

Deepaku, jste v jedné z nejmaterialističtějších zemí světa.

Pochopte, že vše, co označujeme jako hmotu, informace, energii, prostor, to jsou jen lidské konstrukce představující zkušenost v lidském vědomí. Dokonce i čas je umělá konstrukce. Protože jediný čas je – teď. Zbytek je představivost. Minulost i budoucnost je jen v našich myslích.

Ale zeměkoule přece existuje přes čtyři a půl miliardy let.

Jako lidstvo jsme prošli několika stadii poznání o tom, kdo nebo co vytvořilo vesmír. Božský vesmír vysvětluje kniha Genesis. Máme newtonovskou klasickou fyziku, relativistickou fyziku a také speciální teorii relativity, kvantovou mechaniku. Takže tu máme věčnou inflaci kosmických teorií. Ale žádná nevysvětluje, co vesmír opravdu je.

V pěti číslech

1946

Narodil se 22. října 1946 v Dillí, kde vystudoval medicínu.

24

V roce 1970, když mu bylo 24 let, odjel do Spojených států, kde se zabýval internou a endokrinologií.

85

Tolik knih vydal. Byly přeloženy do 43 jazyků.

20

Dvacet knih označil deník New York Times za bestsellery v oblasti beletrie a literatury faktu.

1+2

Má ženu 2 Ritu a děti Maliku a Gothama.

Co je tedy vesmír?

Podle posledních měření tvoří vesmír ze 73 procent temná energie, která ho rychlostí blesku rozpíná a působí proti gravitaci. Nevíme, co je to za sílu. Stejně tak nevíme, co je temná hmota představující kolem 23 procent kosmu. Není složená z atomů, nepohlcuje ani neodráží světlo, ale ohýbá časoprostor a způsobuje gravitaci naší galaxie, aby držela pohromadě. Takže jen zbývající čtyři procenta kosmu jsou na atomové bázi – a z nich 99,99 procenta je neviditelný mezihvězdný prach, většinou vodík a helium. Pouze setina procenta vesmíru jsou ty viditelné stovky miliard galaxií, hvězd a planet stvořených z atomů. A teď si uvědomte, že i samy atomy obsahují částice, které jsou na nejnižší poznané úrovni kvantové mechaniky popisovány jen jako elektromagnetické vlnění. Takže proč tak lpíme na všem materiálním, když většina vesmíru je nemateriální, neznámá nebo nepoznatelná?

Co myslíte spiritualitou?

Náš svět prožíváme každý den skrze vědomí, což jsou naše myšlenky, pocity, emoce, prostředí, vztahy, naše tělo. Jestli máte na mysli svět andělů, víl, bohů a bohyní, to jsou příběhy, které jsou součástí lidského vědomí. Jenže bez vědomí není žádná základní realita, jednoznačný svět, protože my prožíváme lidský příběh. Vědomí však vytváří i jinou zkušenost – vědomí delfínů, hmyzu. To, čemu jsme si zvykli říkat svět, je zkušenost ve vědomí člověka. Ale nevíme, jak vypadá svět viděný hadem, jehož smysly vnímají jen infračervené záření. Jak se jeví hmyzu, který má deset očí? Jak svět vnímá včela, jejíž svět zachycuje jen ultrafialovou? Jak netopýři, kterým se skládá z odrazů ultrazvuku? To, co nazýváme skutečností, je jen lidská konstrukce.

Na své tělo si ale můžu sáhnout.

Ano, má tvar, barvu, vydává zvuky, je nějak cítit. Ale i to je příběh, protože neexistuje stálé tělo. Za rok se v něm vymění 98 procent všech atomů. Je prokázáno, že žaludeční sliznice se obnovuje každých pět dnů, pokožka každých patnáct. Červená krvinka zanikne za dva nebo tři měsíce. Déle máme jaterní buňky – trvá několik let, než se vymění. Jen srdeční a mozkové buňky nás provázejí po celý život a nerozmnožují se. Úžasné je, že všechny délky života všech buněk řídí tatáž DNA, neboť kožní buňky a mozkové buňky jsou geneticky identické.

Neurony v mozku, které máme až do smrti, jsou tedy stejné jako čichové buňky v nose, které se obnovují každé čtyři týdny?

Přesně! Vznikly v momentě početí, když polovina DNA vašeho otce splynula s polovinou DNA matky a vytvořila jedinečný řetězec, kterým jste se stala vy. A pak prostřednictvím procesu, který se teprve snažíme pochopit, vytvořila vaše DNA všechny možné druhy specifických buněk – mozkových, kožních, srdečních, jaterních – s rozdílnou délkou jejich života. Ovšem tento nekonečný kolotoč nijak nemění vaši formu nebo identitu. Na genetické úrovni jsme mimořádně stálí, ačkoliv náš tělesný materiál přichází a odchází. A to jediné, co stále zůstává, je vědomí. To je to jediné, co skutečně máme a co musíme umět rozpoznat.

Jak přirozeně snížit riziko infarktu

Musíte uznat, že klasická medicína vyléčí čím dál víc lidí.

Farmaka, operace a moderní technologie jsou velice vhodné u akutních nemocí. Když máte zápal plic, měli byste si vzít antibiotika. Když si zlomíte nohu, potřebujete ortopeda. Jenže léky potlačují příznaky a nemusí vás nemoci zbavit, protože se zabývají jen následky, nikoliv příčinami. Prevence chorob postihujících starší osoby, jako jsou infarkt, mrtvice, rakovina, kornatění tepen, artritida nebo cukrovka, sice přináší pokroky a určitou úlevu, ale hrozba je stále přítomná.

A tady má výsledky ájurvéda?

Kardiolog Dean Omish ze San Franciska pracoval se čtyřiceti pacienty v pokročilém stadiu srdečního onemocnění. Místo aby srdeční tepny zprůchodnil léky či operativně, se svou skupinou se rozhodl cvičit jógu, meditovat a držet přísnou vegetariánskou dietu.

Jak to dopadlo?

Výsledkem bylo snížení sraženin, které ucpávaly srdeční tepny. Jak se tepny zase otevíraly, začal do srdcí proudit čerstvý kyslík, který pacientům ulevil od bolesti na hrudi a snížil riziko infarktu. Byla z toho senzace. Tak Dean Omish potvrdil, že tyto základní, zdraví prospěšné změny životního stylu představují dlouhodobý přínos pro kardiologii a že srdeční onemocnění lze přirozenou cestou zvrátit. Je tedy zřejmé, že lidstvo potřebuje nové vědomosti založené na hlubším pojetí života. Na skutečnosti, že každý je odpovědný za utváření těla, v němž žije.

A to prosazujete na klinice Chopra Center for Well Being?

Za patnáct let jsme s kolegy léčili přes deset tisíc pacientů. Klasickou západní medicínu jsme neopustili, ale rozvinuli ji. Naši lékaři stále dělají vstupní prohlídky, laboratorní testy a anamnézy. Navíc ale pacienty učíme nahlédnout do sebe a najít ve svém nitru to, čemu říkám kvantově-mechanické lidské tělo.

Za tento pojem vás mnoho kolegů tvrdě kritizuje.

Fyzikové už prokázali, že základní uspořádání přírody se odehrává na kvantové úrovni, která dalece přesahuje atomy a molekuly. Ájurvéda vychází z toho, že všechny orgány a tělesné procesy mají svůj kvantový ekvivalent. Kvantum je základní jednotka hmoty nebo energie nejméně desetimilionkrát menší než atom. A právě na kvantové úrovni jsou hmota a energie zaměnitelné, neboť kvanta jsou tvořena neviditelnými vibracemi, malými dávkami energie, které čekají, až získají fyzickou podobu. Podle ájurvédy platí pro lidské tělo totéž. Nejdřív má kvantovou podobu intenzivních, neviditelných vibrací, které se následně spojí do energetických impulzů a částic hmoty. Jsem přesvědčen, že kvantově-mechanické tělo je základem všeho, co jsme: myšlenek, emocí, bílkovin, buněk, orgánů – všech viditelných nebo neviditelných částí nás samých.

Jak to podle vás funguje?

Na kvantové úrovni nefunguje žádná část těla samostatně od ostatních. Neexistují žádné dráty, které by držely molekuly vašich tepen pohromadě, stejně jako neexistují žádná viditelná spojení mezi hvězdami v galaxii. A přece drží tepny i galaxie bezpečně v jednolitém, dokonalém tvaru. Tato pouta, která neuvidíte ani pod mikroskopem, představují přírodní kvantum. Bez této skryté fyziologie by ani vaše viditelná fyziologie neexistovala a nikdy by nebyla ničím víc než jen náhodným seskupením molekul.

Proto jste přesvědčen, že vědomí může léčit?

Vědomí má obrovskou sílu. Může léčit z utrpení, bídy, nemocí. Může pohnout lidi, aby se splnily jejich sny. Vědomí je základem veškeré kreativity, tvorby, intuice, představivosti. Máte ráda ten okamžik, kdy jste uprostřed přírody a najednou vás pohltí naprosté ticho? Tak právě tento klid v duši vám přináší sounáležitost s vesmírem. Pocítíte, že svět je jedním velkým polem energie, která spojuje všechny a všechno na Zemi. A nejen na Zemi. Tato energie je nekonečným zdrojem síly pro celý vesmír. A tehdy můžete najít své vědomí – své pravé Já.

Debata vegetariána s milovníkem masa

Podle vás je každý člověk schopen vytvářet vlastní realitu. Proč je tedy tolik lidí nemocných a nešťastných?

Realita, kterou vidíme kolem sebe, je stvořena neviditelnými proudy, které námi procházejí a jsou naprosto všude. Zevnitř nás podporuje kreativita a inteligence našeho těla a jeho vrozená moudrost. Venku nám pomáhají evoluční síly uchovávající vesmír. Takže vytváření reality by mělo vést k takovému životu, jaký opravdu chceme. Proto však musíme nejdřív objevit svou vnitřní sílu.

Kde ji najdeme?

Prochází mozkem, který funguje jako počítač. Jak ho naprogramujete, tak jedná. Jsou lidé, kteří vnímají každý sebemenší úspěch a stále vyhledávají nové příležitosti. Vycvičí mozek tím, že vstřebávají všechny zážitky pozitivně jako poučení pro další cestu. Naproti tomu lidé trpící pocitem bezmoci sami sebe vycvičili tím, že neustále v sobě posilují jen negativní zážitky.

Pro nás Čechy je hodně typické, že stále brbláme.

Jenže pokud jde o mozek, nastavujete do něj pořád stejný proces. Neurony mají k informacím o úspěchu a neúspěchu stejný postoj. Podle toho, jaký pokyn mozku vydáte, tak jedná. Do toho funguje tlak okolí, jemuž od dětství podléháme. Společenské trendy zaměřené na vysávání osobních sil jsou stále mocnější. Když na nás dopadá hospodářský úpadek nebo máte dominantního manžela nebo trpíte pocitem anonymity při rutinní práci, je naprostým základem objevit svou sílu. Ale není to síla, kterou používáte jako zbraň, abyste si razili vlastní cestu. Nejsou to peníze, pozice, majetek. Mnozí boháči mají větší pocit bezmoci než obyčejný člověk. Je to tím, že síla je skryta uvnitř – tam, kde navazujete vztah se sebou.

Co to znamená?

Ve chvíli, kdy toto napojení ucítíte a uvědomíte si, že nejste pouze osamocenou lidskou bytostí, ale součástí složité pavučiny, pravděpodobně vám dojde, že vaše pravé Já nezná hranice. A když začnete čerpat energii svým pravým Já, můžete dosáhnout všeho, co si budete přát, ať už je to bohatství a úspěch, nebo duchovní rozvoj. Ovšem má to háček. Nejdřív musíte nechat rozplynout své ego. Když vás ovládá ego, ztrácíte napojení na své pravé Já a taky na bezmezné pole potenciální energie. Jakmile se vnímáte jako bytost oddělená od zbytku vesmíru, řešíte neustále nějaké strachy a zajímáte se o povrchní věci, třeba společenské postavení nebo to, jak se na vás dívají ostatní. Když máte pocit, že jste pouhý mozek uvnitř fyzické schránky, stísněný a omezený, budete se posedle zaměřovat jenom na přežití a zajímat se o povrchní věci.

Jak se na své pravé Já napojujete vy?

Stačí se v klidu soustředit na dýchání a sledovat své myšlenky, aniž bych je jakkoli posuzoval. Po chvíli takové tiché meditace se člověk zklidní, ego se rozplyne a dovolí napojit se na pravé Já. Lidé, bohužel, věnují příliš času i energie zbytečnému přemýšlení. Jejich hlava je neustále zamořena proudem úvah o tom, v jaké situaci se nacházejí. Například nezadaného muže trápí, že nemá přítelkyni. Ale až ji najde, vztah mu přinese nové starosti – neomezuje tento vztah jeho svobodu? Další neustále řeší, co mu kdo řekl a jak by se k tomu měl postavit. To stojí obrovskou energii, kterou můžete věnovat něčemu jinému.

Jaký je lék na věčné trápení?

Stačí se jen smířit se situací, v jaké právě jsme. Takže se nesnažte s problémem porvat, ale přijmout, co vám přináší. I ti, kteří vám život znepříjemňují, do něj vstoupili, aby vás něčemu naučili. Pokud přijmete danou situaci takovou, jaká je, můžete se nejen dál rozvíjet, ale udělat ještě další krok – ušetřit energii trénováním trpělivosti. V podstatě to znamená zbavit se potřeby a touhy přesvědčovat ostatní o tom, že vy máte pravdu a oni ne. Určitě už jste někdy byli svědky debaty mezi vegetariánem a milovníkem masa. Diskuse se klidně vyhrotí do otevřeného sporu o morálnosti chovu drůbeže. Nejenže je to plýtvání energií, ale navíc se obě strany často ještě víc utvrdí ve svých pozicích. Respekt k druhému umožní konstruktivní výměnu názorů na dané téma, aniž by se probouzel vztek nebo vítězila ustálená dogmata.

V každém jedinci je nekonečná síla

Dobře, ale jak člověk může objevit svou sílu a hledat spojení s vesmírným nekonečnem, když má třeba u hlavy pistoli teroristy?

To je velmi složitá otázka, protože nejde jen o váš osobní problém. Ten problém je kulturní, je společenský. Když mluvíme o holokaustu, obvykle svalujeme vinu jen na Hitlera, na toho jediného člověka. Ale tehdy šlo o kolektivní psychózu. Celá země se zbláznila, celý svět se zbláznil! A k tomu k té nebezpečné kolektivní psychóze mimochodem dochází i dnes. Téměř všechno, co děláme, není dobře. A obviňujeme jiné lidi. I my jsme součástí toho problému.

Jak tedy vidíte budoucnost lidstva?

Obávám se, že lidský experiment nebude úspěšný. Lidé si podřezávají větev sami pod sebou. Ale mohli by to změnit. Mluvme o všem. Nezavírejme se do skořápek. Klíčovou změnou v moderní vědě je i zavedení modelů chápajících inteligenci jako základní sílu ve vesmíru. Pravděpodobnost, že život vznikl náhodou, je zhruba stejně tak velká, jako že se vrakovištěm prožene hurikán a vytvoří z něj Boeing 707.

Věříte v Boha?

Vesmír není pouhý chaos. To, jak do sebe všechno neuvěřitelně zapadá, je nevyvratitelným důkazem, že v přírodě se vyskytuje nekonečné množství inteligence. Tam nahoře však nesedí nějaká bytost či pantheon bohů, kteří řídí běh světa. Život se odvíjí sám od sebe a Bůh je pouhá nálepka, kterou označujeme neviditelné síly, existující a čekající, až se budou moci projevit. A pokud si myslíte, že jste od nich odpojeni, a sedíte sami slabí ve své soukromé bublině, činíte základní chybu, která vede k pocitu bezmoci. Ale tradiční moudrost celého světa po mnoho věků stále opakuje, že v každém jedinci je skryta nekonečná síla. Pojďme ji společně hledat.

Autor: Dana Emingerová, National Geographic

 

Pokud jste dočetli až sem, dodávám k lepšímu pochopení :

Deepak mluví o „rozpuštění Ega“, jinými slovy – žijeme-li pod vládou rozumu a programů (automatických programů, které byly „nahrány“ do naší mysli hluboko v dětství, ale my si je stále neuvědomujeme), pak mluvíme o tom, že nám vládne a často doslova diktuje Ego.

Chceme-li ale v životě něco změnit, nebo skutečně objevit sami sebe – to opravdové Já – musíme pochopit své návyky, zvyky, pocity, emoce a vše, co nás trápí a co se opakuje neustále a nutí nás stále do stejných a podobných zkušeností, zejména takových, které si nepřejeme.

Teprve když si to všechno začneme uvědomovat, jsme schopni to změnit. Pak se učíme vědomě pracovat s myšlenkami, pocity a emocemi, aby se mysl mohla zcela zklidnit – tomu se říká „rozpouštění Ega“, protože pak ten, kdo řídí, jsem JÁ – ne Ego, které mě falešně chrání. Je to šance, jak dostat emoce i myšlenky pod vědomou kontrolu a žít vědomě. (Viki)