Skip to content

Rudolf Steiner

Našla jsem tato moudrá slova Rudolfa Steinera:

Pokud se v našem nitru vyskytují rozpory, budeme přicházet do situací, které budou tyto rozpory posilovat.

Jestliže si sami sebe dostatečně nevážíme, lidé v našem okolí budou naše chabé sebevědomí podkopávat. Naopak, pokud budeme mít sami sebe rádi, přitáhneme do svého života též sebevědomé přátele, kteří budou naši sebeúctu podporovat.

Jestliže máme psychické zábrany při sebeprosazování, můžeme očekávat, že lidé v okolí nám to neulehčí.

Pokud nedokážeme mít potěšení ze svého těla, přitáhneme partnery, kteří na nás budou dál nacházet chyby a upevňovat v nás pocit ošklivosti a nedostatečnosti.

Pokud budeme plni vnitřního neklidu, s největší pravděpodobností se nám nepodaří žít a pracovat v klidném prostředí.

Všechny negativní situace, které nás potkávají nám však poskytují šanci k zamyšlení, k pohlédnutí do hloubky svého nitra a ke změně.