Skip to content

„Co když je to nebe“ – cituji z knihy Anity Moorjani

„Je lehké ztratit vědomí vlastní síly, jsme-li obklopeni lidmi, kteří tomu nevěří a nikdy to sami nezažili – a často nám připadá, jakoby to byla většina lidí na tomto světě.

Jestli se soustředíš na to, co ostatní cítí a co chtějí, opět se ztratíš ve světě strachu – a to jistě nechceš znovu zažít.

Pamatuj, že tvým jediným úkolem je milovat samu sebe, vážit si sebe, ztělesnit tuto pravdu sebelásky a sebehodnoty, a tím být účinnou láskou. To je opravdová služba sama sobě a lidem kolem.

Když se ztratíš v problémech světa a druhých, nikomu tím nepomůžeš.

Takže jediná otázka, kterou si musíš položit, když se cítíš poražená nebo ztracená, zní: „V čem se nemám ráda? V čem se nemiluji? Jak si mohu sama sebe víc vážit?“

Uvědomila jsem si, jak snadno ztratíme ze zřetele svůj opravdový cíl a zapleteme se do sítí dramat, která si v životě splétáme, abychom ospravedlnili svou existenci. Pochopila jsem, že tohle se nám stává, když se vnoříme do dominantních přesvědčení kultury, jež nás obklopuje.“

Citace z knihy „CO KDYŽ JE TO NEBE?“ autorky Anity Moorjani