Skip to content

Cleve Backster – Tajemný svět primárního vnímání

Letmý pohled na práci významného vědce :

Nejenom dnes, ale již několik desetiletí existují vědci, kteří jsou připraveni rozvrátit naše moderní paradigmata, odhalujíc existenci vědomí věcí, u kterých bychom to neočekávali, a mapujíc spojení mezi formami života, jež se zdají zarážející a nemožné.

Představte si, že s přítelem vejdete do laboratoře a výzkumník vás jednoduše vyzve, aby jste spolu začali konverzaci. Po nějakém čase vás zastaví a ukáže vám nahrávku vašeho rozhovoru. Zvuk pochází z konverzace, ale obraz ukazuje čáru vypadající jako ze seismografu. Tato křivka ve skutečnosti zobrazuje měření elektrické aktivity, která probíhala v rostlině umístěné v rohu pokoje.

K vašemu pravděpodobnému úžasu zjistíte, že u každého emocionálního momentu mezi vámi a vašim partnerem ukazuje rostlina reakci odpovídající příchodu např. překvapení, znechucení nebo studu a že tato reakce shodou okolností vypadá velmi podobně, jako lidská reakce na stejnou událost.

Tohle je jedna varianta pokusu demonstrující úkaz přezdívaný Clevem Backsterem „primární vnímání“.

Cleve Backster tento objev učinil v roce 1966 při sérii experimentů s rostlinami a jinými formami života. Jeho výzkum naznačuje, že mezi všemi formami života existuje základní forma komunikace a to až po bakterie a kmenové buňky větších organismů, proto by mohlo jít o komunikaci „primární“ ve srovnání s běžně uznávanými formami vnímání, jako jsou zrak nebo hmat.

Backster je geniální a ve svém věku 85 let pro výzkum stále nadšený muž, který pracoval pro CIA jako specialista na detektory lži, s nimiž má na poli vědeckého výzkumu hluboké zkušenosti a ve svém oboru se mu dostalo vysokého uznání. V padesátých letech vyvinul test nazvaný Backster Zone Comparison, což je technika čtení polygrafů, která se stále využívá v armádě a vládních agenturách. Posledních třicet let vede Backster v centru San Diega v Kalifornii školu detekce lži.

Jeho objevy byly poprvé publikovány v roce 1968, ale jeho práce byla zpopularizována až v knize  „Tajemný svět rostlin“ vydané v roce 1973. Poté, co kniha vyšla, se Backster objevil i se svými vnímavými rostlinami v několika televizních debatách a jiných médiích, ale především přednášel na vědeckých konferencích. Byl to právě jeho výzkum, který podnítil vznik fenoménu „pokojové rostliny“ a způsobil, že lidé začali se svými květinami mluvit.

Cleve Backster – Primary Perception

Cleve Backster začal svoje pokusy s dračincem.

Fascinující na tom všem je,“ říká v rozhovoru Backster, „že to sice začalo s rostlinami, ale skončilo s lidskými buňkami. Když dáte vzorek lidské buňky do zkumavky a testujete jej na dálku, tak ty buňky jsou sladěny se svým dárcem a to je pro mě něco úžasného. Znamená to, že je zde celá řada implikací.

Opravdu, Backster objevil, že naše buňky reagují na naše city, i když jsou mimo naše těla, dokonce na vzdálenost více než 150 kilometrů. Když dárce prožívá nějakou citovou změnu, v jeho oddělených buňkách existuje spojená reakce, která se projevuje na elektrické bázi.

„Kytky byly pouhým začátkem, který mi umožnil klopýtnout přes tento úkaz, jenž jsem pak pronásledoval zkoumajíc vše, co by mohlo zapříčinit u rostlin reakci, ať už to byly bakterie v jogurtu, ve vejcích a tak dál.“

Backster objevil, že rozklepnutí vejce nebo jeho ponoření do vroucí vody způsobí u rostlin reakci, jako kdyby byly citlivé na utrpení organismů, které se nacházejí poblíž. Někdo si možná myslí, že ve vejci život není, ale zdá se, že přece jen je zde určitý druh biologické aktivity.

„Řekl jsem si, že pokud to může vyvolat takovou reakci u květiny, možná budou reagovat i ty věci samotné a pokusím se přijít na to, jak k nim připojit detektor,“ říká se smíchem. „Tak tohle je to, co mě přivedlo na tu cestu.“

Backster šel ještě o krok dál při monitorování bakterií, kde objevil reakce podobné těm u rostlin. Měřil i elektrickou aktivitu ve vejcích a zjistil, že i ty patrně reagují na prostředí. Nakonec měřil aktivitu v lidských buňkách, například v bílých krvinkách a jeho zjištění zcela změnila jeho pohled na svět.

Jeho výzkum dokládá, že věci kolem nás, které se zdají neživé mají vlastní vnímání objektivní reality, dokáží vyjadřovat svoje pocity a reagovat na okolní svět.