Skip to content
Viki Skácel // v-laska.com

Viktorie Skácel

Ochrana osobních údajů

Nejčastější otázky

Tématika jemnohmotných polí člověka, biopole, biofotonů, čaker či aury  – je i v dnešní době, kdy existuje již celá řada velmi dobře zdokumentovaných vědeckých studií, stále odsouvána na pole „ezoteriky“ a je vědci i lékaři, kteří hlavnímu proudu vědy slouží, zesměšňována. Důvody jsou naprosto pochopitelné.

Pokud by totiž člověk tyto fenomény přijal, tedy vzal by jejich existenci na vědomí, pak by nutně musel začít vnímat lidské tělo i sám sebe, jako nehmotné „Já“, zcela novým způsobem. To by vedlo k jeho větší zodpovědnosti k sobě samému, ke svému tělu i životu, a to není pro tak zvanou „moderní medicínu“ přijatelné. Lékaři totiž potřebují „léčit“ a k tomu, aby mohli „léčit“ potřebují pacienty. Jakmile však pochopíte skutečnou podstatu vzniku nemoci a převezmete odpovědnost za své zdraví, váš lékař s největší pravděpodobností přijde o pacienta.

Na jakém principu „přístupu k člověku“ funguje technologie GDV – Aureola ?

Jedním z nejstarších lékařských systémů na světě je Ayurvéda, která je založena na hlubokých znalostech o fungování lidského těla. Ayurvéda, v sanskrtu „věda o dlouhém životě“, je pět tisíc let starý holistický léčebný systém, který je v některých zemích dokonce uznáván, jako samostatný medicínský obor. I když je Ayurvéda starobylé učení, není „mrtvou“ vědou, ale právě naopak. Její vývoj nikdy neustal, vyvíjí se neustále a dál se rozšiřuje. Již dávní indičtí lékaři věděli to, co dnes objevuje moderní fyzika. Věděli, že podstata celého vesmíru je kvantová, multidimenzionální, daleko za atomy a molekulami. Věděli, že na této, pro nás nepředstavitelné úrovni, se hmota a energie stávají vzájemně propojenými a zaměnitelnými. Všechna tato kvanta jsou tvořena neviditelnými vibracemi, které „čekají“, až na sebe vezmou fyzickou podobu.

Podle základních principů Ayurvédy platí stejný princip i pro lidské tělo. To znamená, že podstatou veškerých tělesných funkcí a pochodů  v našem těle jsou jemné vibrace a v naší moci je změnit, či ovlivnit to, co vnímáme jako škodlivé, pouhou změnou způsobu vnímání a nahlížení na sebe samotné. Jinými slovy, každá naše myšlenka, představa, prožitek či emoce, způsobuje frekvenční (a následně i chemickou) změnu v našem těle.

Jeden z hlavních principů Ayurvédy souvisí s procesem rozvoje nemoci. Propojuje mysl, toky energie v organismu a aktuální somatické nemoci (aktuální tělesný stav).

Předpokládá, že podstata, tedy počáteční příčina vzniku a rozvoj jakékoliv nemoci leží ve způsobu myšlení člověka. Lékaři Ayurvédy mluví o „chybném nastavení mysli“, což je v podstatě způsob myšlení, který nám škodí.

Ayurvéda nastavení mysli vnímá jako „soubor vnitřních pravidel a zákonů“, kterým člověk věří a podle kterých žije. Sem nutně patří „obraz“ vnímání sebe sama, tedy jak člověk vidí a vnímá sám sebe a okolní svět, ve vztahu k sobě.

Toto „nastavování mysli“ vzniká v útlém dětství, ale pak nás ovlivní na celý život.

„Chybné nastavení mysli“ je obvykle 1. fází nemoci – tedy je příčinou vzniku nemoci. „Chybné myšlení“ vede k nesprávné interkaci s okolním světem a má bezprostřední vliv na náš životní styl. Je rozhodujícím faktorem pro to, jak zacházíme sami se sebou, s druhými lidmi a jak nakládáme se svým životem. To je 2. fáze nemoci.

Nesprávný životní styl vede k nevyváženým energetickým tokům v tom či onom orgánu nebo systému těla. Toto je 3. fáze nemoci.

Nevyvážené energetické toky způsobí změnu vnitřního prostředí těla, metabolickou nerovnováhu, což vede k hromadění zbytků metabolitů nebo toxinů či dalším nežádoucím změnám, a to je 4. fáze nemoci. Nežádoucí změny vnitřního prostředí vedou ke vzniku symptomů, což je 5. fáze nemoci.

Pokud člověk nevěnuje pozornost přítomnosti tělesných symptomů a nejrůznějších příznaků nerovnováhy, rozvine se akutní onemocnění, 6. fáze nemoci, což může vést následně k dalšímu zhoršení tělesného stavu, který už vyžaduje přítomnost lékaře.

Krátce řečeno, způsob myšlení je zodpovědný za způsob, jakým žijeme, jak vyjadřujeme emoce a komunikujeme se světem, což může vytvářet nerovnováhu v energetických tocích našeho těla, a to povede k hromadění toxinů, následně k projevu symptomů a skutečné nemoci na konci.

Ayurvéda je medicínský systém, který poskytuje systematický pohled na lidskou bytost. Integruje mysl – psychiku člověka, jeho životní styl, energetické toky a fyzické tělo.

Technologie GDV – v tomto případě Aureola – využívá stejný přístup ke zdraví a umožňuje analyzovat všech 6 úrovní vzniku nemoci.

Obrázek „6 fází nemoci“ překlad určitě nepotřebuje.

 

Jaký je rozdíl mezi pojmy AURA a BIOPOLE ?

Slovo AURA nemá vědeckou definici, ale v mnoha východních léčitelských i medicínských přístupech a duchovních tradicích  je vnímána jako určitý druh energetického pole, které obklopuje fyzické tělo člověka a je neustále přítomno, doslova, kam jde člověk, tam jde s ním toto jemnohmotné pole.

Mluvíme-li o snímání či měření na přístroji Aureola (GDV kamera), pak k popisu energetického záření kolem lidského těla nemůžeme použít stejný pojem „Aura“, protože toto záření má jinou podstatu. GDV kamera využívá k měření otisky prstů. Jakmile je prst přiložen ke sklíčku snímacího zařízení, na základě elektrického impulzu dojde k extrakci elektronů z přiloženého bříška prstu. Kamera potom snímá emisi – záření, které je ale způsobeno stimulací a za těchto podmínek nemůže být nazváno aurou.

V tomto případě mluvíme o „energetickém poli“, které se nazývá BIOPOLE.

Biopole je jasně vědecky definováno, jako součet všech jemnohmotných polí, která jsou utvořena kolem jakéhokoliv biologického objektu, tedy i kolem těla člověka.

Například lidské tělo zahrnuje : elektromagnetické, magnetické, elektrostatické, radioaktivní, akustické a chemické pole (to vše emitované z povrchu chemických částic pokožky).

Ve skutečnosti všechna tato „pole“ nějakým způsobem přenášejí energii, takže kterékoliv z nich lze nazvat „polem lidské energie“ – tedy lidským biopolem.

Technicky řečeno – extrahovaný tok elektronů z konečků prstů lze považovat za energetické pole lidského těla. Aureola (GDV technologie) používá pouze tento termín a má specifický program s tímto názvem „Energy Field“, který zobrazuje energetické záření těla ve 3 projekcích – v pravé, levé a přední, čímž dochází k přehlednějšímu zobrazení jednotlivých sektorů ze snímaných prstů.