Skip to content
Viki Skácel // v-laska.com

Viktorie Skácel

Ochrana osobních údajů

Malý náhled do praxe – snímkování speciální kamerou GDV

BIOELEKTROFOTONIKA a Bio-fotonová Holografie

Všechny fyzikální a biofyzikální objevy znamenaly velký pokrok v diagnostice. Jsou to zařízení, která dnes bereme jako naprosto běžná – ultrazvuk, elektroencefalogram (EEG), elektrokardiogram (ECM), elektromyogram (EMG), rentgenový skener, PETSCAN (Positron Emisní tomografie), magnetická rezonance (MRI) další.

Současnou revolucí je však využití bio technologií pro frekvenční korekce, bioimpedanci a biorezonanci.

V roce 1992 byla konečně uznána existence BIOPOLE (Committee on Alternative Institute of Health (NIH), kterému přecházel obrovský výzkum a bylo provedeno nespočet studií celosvětově (Fritz Albert Popp 1989-dosud, Korotkov, Cohen, Ives 2014 a mnoho dalších)

Bioelektronika vám umožňuje uvidět „zdrcadlový obraz“ stavu vašeho „bytí“, a to nejen vašeho fyzického těla, ale především i celkový stav vaší energetiky, která zahrnuje mentální, tedy psychické a emoční procesy, které způsobují chemickou a energetickou odezvu ve funkčních systémech těla a jsou v podstatě základnou pro budoucí nemoc nebo zdraví.

Říkám tomu, že psychika „honí“ tělo.

To, jak přemýšlíme, prožíváme a emočně se vyjadřujeme, způsobuje buď zpomalování nebo naopak zrychlení funčních procesů v orgánech a orgánových systémech těla, což samozřejmě přímo ovlivňuje jeho biochemii. Když vidíte snímky, které přesně zachytí to, co prožíváte a jakou to má odezvu v těle, máte o čem přemýšlet.

Neznamená to, že poletíte k lékaři pro další prášky ale můžete udělat opak.

Můžete to změnit, protože doslova vidíte, že „klíč“ k té změně držíte vy.

Je to velmi motivační.

Takže když se rozhodnete, že takový „stav“ už nepotřebujete a začnete dělat ve svém životě změny, za nějaký čas znovu uděláme monitoring a vy vidíte, jak dalece byly vaše změny přínosné pro vaše tělo a vaše zdraví a pravděpodobně se už i cítíte jinak. Je vám lépe a vaše nemoci pomalu mizí, protože když pochopíte jejich podstatu, už je nepotřebujete.

Váš doktor vám to ale pravděpodobně neřekne, protože tohle by se mu určitě nelíbilo a naprosto to chápeme.

Je velmi málo „osvícených“ lékařů, kteří se zajímají o nejnovější technologie a studie v molekulární biologii, epigenetice, či fyzice, a kteří začínají chápat, že medicína „stojí“ na prastarých dogmatech, která jsou už dávno a dávno překonána.

Bioelektronika je pro všechny, kdo mají sami za sebe odpovědnost a samozřejmě, nenahrazuje lékaře, pokud mu důvěřujete.

 

Snímky z praxe :

Veronika pracuje z domova, je zdravá, ale občas trpí na cévní migrény. Snímky děláme po utlumení migrény analgetiky, ale celkově se v tento den necítí nejlépe. Snímek : „snímání 1“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další snímky děláme po 30 minutách Frekvenční korekce, což je poslech speciálních frekvencí, v tomto případě je to modul „bolesti hlavy – cévní příčiny“, přes kostní sluchátka (nad ušima, frekvence se přenáší přes spánkovou kost).

 

 

Snímek : „snímání 2“ ukazuje výrazné zlepšení stavu energetického pole (biopole), což má pak zásadní vliv na celkovou úlevu od potíží, i když frekvenční terapii je potřeba používat opakovaně, ideálně i preventivně.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalším příkladem z praxe je paní Věra.

Snímání na Aureole děláme již podruhé, s odstupem 1 měsíce a paní Věra souběžně absolvuje i měření na přístroji Sensitiv Imago 530, pro podrobnější diagnostiku všech systémů těla. Z Aureoly můžete vidět snímky z druhého monitoringu, snímky před (snímání 3) a po aplikaci 30 minut FK (snímání 4).

 

Další snímek ukazuje na stav čaker, psychoenergetických center, před a po použití frekvenční korekce. Stejně jako se stabilizuje a vyrovnává energetické pole, vibračně se srovnávají i čakry.

Na obrázku je vidět prázdná kolečka – stav před použitím frekvenční korekce, plná kolečka ukazují na stav čaker po použití FK.

Častá otázka, kterou se lidé ptají:

Co když meditujeme, žijeme zdravě, cvičíme jógu nebo energetická cvičení Čchi-kung, Qi Gong, nebo děláme dechová cvičení ? Je to vidět na stavu biopole člověka ?

Moje odpověď je samozřejmě ANO, výrazně. V energetice těla to je výrazně poznat !

Samozřejmě ale musíme brát v úvahu, že nemůžeme být stále pouze „vyrovnaní a zharmonizovaní“, taky musíme normálně žít. Prožívat emoce, zlobit se, trápit se, radovat se. Ale právě tady je dobré uvědomit si, že i trápení by mělo mít jisté hranice, protože když takové emoce budeme prožívat dlouhodobě, pak už musíme mluvit o chronickém stresu a pro naše tělo to bude mít neblahé následky.

Ale život je prostě pohyb energií. Takže není dobré být dlouhodobě ani v útlumu, ani v přílišné excitaci. Jak říká přísloví, nejlepší je „zlatá střední cesta“.

S Aureolou dělám všemožné experimenty a protože také medituji a učím meditace, bylo to jedno z mých prvních experimentálních měření, které jsem chtěla vyzkoušet. Ale nebylo to úplně tak, jak jsem si představovala, že kolem těla budu mít najednou „halo“ ( čti „hejlou“ – svatozář). Naopak, po meditaci je energetika tak „jemná“, že není lehké ji „nasnímat“ a musí se použít speciální klip. Jiné to je, když cvičíte například Qi Gong nebo Čchi-kung, pak bezprostředně po cvičení je energetické pole silné a nádherně srovnané, jakoby „nabité“.

Otázkou pak je, jak dlouho si takový stav udržíte.

Nicméně ne vždy člověk má čas cvičit nebo ne každý chce cvičit nebo meditovat (zejména lidé starší), ale frekvence fungují hned a je ti líp. Používání frekvencí (frekvenční korekce a bioimpedance) je spíš podporou, chceme-li dosáhnout zlepšení stavu. Je to velké a okamžité zlepšení energetiky, což je blahodárné také při léčení, doléčování nebo prostě při změnách, které děláme pro své zdraví, protože silné energetické pole samozřejmě pomůže tělu snáz se dostat ze zátěže, ve které se nachází….

Psychika je první, hmota je až potom.  Myslím si, že je skvělé, když člověk na snímcích vidí, co si všechno způsobí sám a taky to všechno sám může napravit.  Je to velká výzva a motivace ke změnám a pak samozřejmě jeho stav zlepšení vydrží déle. Výborné zkušenosti s použitím frekvenční terapie máme také v prevenci, například u již zmíněných migrén se snižuje množství migrenózních záchvatů, které spíš přecházejí do lehké bolesti hlavy s delšími časovými intervaly.

Frekvenční terapie také výborně funguje při pocitech úzkosti, nebo neurózách, ale samozřejmě souběžně je třeba najít a pochopit jejich příčinu.

Oba přístroje – Aureola i Imago 530 – jsou v tom, co umí, naprosto dokonalé a jednoznačně patří k sobě, stejně jako mysl patří k fyzickému tělu, protože mysl a tělo v podstatě nemůžeme oddělit. Zároveň oba přístroje pracují samostatně a nezávisle, ale vzájemně se mohou doplňovat.

Pohyb informací – energie – z biopole nutně ovlivňuje všechny systémy těla a stejně tak je tomu i naopak.

Jak se dá ze snímků energetického pole zjistit zdravotní stav ?

Snímky získané z otisků prstů jsou dál zpracovány v několika programech pomocí složitých algoritmů. Výsledkem jsou nejrůznější grafy, tabulky a koeficienty, podle nichž člověk sám může vidět, které orgány a orgánové systémy těla nejvíc trpí, pokud člověk prožívá stres nebo nejrůznější emoční zátěže. Ze snímků energetického pole je možné také zjistit, co člověk prožívá právě teď, nebo co je dlouhodobý stav.

Nejdůležitější je, že si zde velmi jasně uvědomí, jak všechno (úplně všechno), co prožíváme, ovlivňuje naše fyzické tělo, přičemž skutečně největší a nejvíc destruktivní dopad na náš organismus má dlouhodobý stres.

Může si uvědomit, že někdy i pouhou změnou úhlu pohledu na události, kterými v životě procházíme, můžeme dosáhnout výrazných změn nejen v souvislosti s nemocí, ale i v našem životě a naše tělo se nám odmění zdravím.

V této souvislosti musím připomenout, že všechno, co je v realitě projeveno i neprojeveno, to všechno je „pouze“ energie nejrůznějších frekvencí. Čím pomalejší frekvence, tím hutnější je hmota. Nemoc má taky jinou frekvenci než zdraví, nemocné tělo taky „vibruje“ na jiných frekvencích, než tělo zdravé. A to všechno můžeme v jediném okamžiku, pokud se rozhodneme, změnit.

Je to poměrně snadné. Největším frekvenčním „generátorem“ je totiž náš mozek. Tedy my sami si můžeme „připravit“ pro naše tělo frekvence „léčivé“ nebo naopak takové, jejichž výsledným efektem budou nejrůznější patologie v těle a v konečném důsledku nemoc. A všichni víme, že když nám není dobře, nejsme v pohodě nebo jsme nemocní, nedaří se nám ani v práci a netěší nás ani to, co bychom jinak vykonávali rádi. Stav našeho těla má bezprostřední vliv na naši psychiku a obráceně.

Proto je tak moc důležité, chcete-li žít plnohodnotný život, naučit se vědomě pracovat s myslí a naučit se smysluplně využívat náš mozek.

Osobně věřím, že nikdy není pozdě věci pochopit a začít je měnit.