zajímavé stránky ještě zajímavější ženy Žanety Ščupalové.... Když jsem Žanetu poznala, byla kosmetička, která se zajímá o spoustu dalších věcí v našem životě. Dnes široký záběr její činnosti i vědomostí daleko přesahuje její původní zaměření. Je to obdivuhodná žena, kterou nesmírně obdivuji a vím, že má rozhodně co předat ostatním. Působí v Ostravě.