Skip to content

Na frekvenci „zdraví“ – IMAGO 530

Celý vesmír i celá příroda "vibruje" na určitých frekvencích. Absence pohybu je absence života.

Terapie budoucnosti jsou založeny na frekvencích.

Jako každý živý tvor na zemi jsme nedílnou součástí přírody a elektromagnetického pole, které nás bezprostředně ovlivňuje. V posledních desetiletích se hodnoty EM pole výrazně mění a to má zcela zásadní vliv i na člověka a vše, co je spojeno s jeho životem.

Sensitiv Imago 530 – BIOREZONANCE – diagnostika – testování – terapie.

Každá buňka těla se projevuje určitou frekvencí. Tyto frekvence jsou dnes běžně měřitelné a dají se analyzovat nejrůznějším způsobem. Unikátní přístroj Imago 530 využívá nelineární systém analýzy k určování procesů a frekvenčních změn, které způsobují v těle nejrůznější potíže a patologie. A jakmile si uvědomíte příčinu svých potíží, můžete se svobodně rozhodnout, zda chcete být zdraví či zůstat v nemoci.

“Frekvence zdraví” vnímám jako příjemnou „melodii uvnitř těla“, při které celé tělo funguje v jednom společném rytmu, kde jsou všechny procesy, nezbytné pro zdravé fungování v souladu, dokonale se doplňují a vše je v přirozeném “pohybu”, který je podmínkou života.

Přístroj Sensitiv Imago 530 je diagnostická / kompenzační / testovací technologie, která pracuje s přesností až 96%, což je dosud to nejlepší v biorezonanci. Umožňuje kompletní měření celého lidského těla, identifikaci patologií, patogenů, energeticko-informační zátěže a individuální testování vhodných i nevhodných potravin, doplňků stravy, bylinných přípravků, čajů a celého spektra dalších produktů. Zahrnuje také možnosti energetické kompenzace (FK, BRT, Bio-impedance, spektronozody) pro orgány a systémy celého těla.

Imago 530 vám umožní zjistit a pochopit příčinu onemocnění, identifikovat destabilizaci mikrobiomu, zaznamená přítomnost toxických látek v těle, včetně těžkých kovů, změny pH, alergeny a všechno, co je potřeba k tomu, aby člověk mohl sjednat nápravu, pokud se rozhodne pro zdraví.

Biorezonance i frekvenční kompenzace je velmi jemná, neinvazivní metoda působení specifických frekvencí, které tělo v dané chvíli potřebuje, aby mohlo přirozeným způsobem sjednat nápravu a eliminovat škody, způsobené nemocí či patogeny.

Přístroj Sensitiv Imago spolu se softwarovým systémem LifeStream je unikátní diagnostickou, analytickou, testovací a ozdravovací technologií, která umožňuje komplexní analýzu lidského organismu s 96% přesností, aniž by bylo jakkoliv narušeno lidské tělo a vytváří velmi efektivní chod postupného nechemického holistického uzdravování. Pracuje pouze s živým biologickým objektem (člověkem) díky patentované technologii SBA senzorů – všechna ostatní zařízení pracují s analýzou virtuálního profilu pacienta.

Co může klient očekávat:

 • Expresní zhodnocení zdravotního stavu během 30 minut
 • Detekce patologií v organismu, stupeň jejího možného vývoje a potenciální možnost zhoršení
 • Detekce nejvíce oslabených systémů v organismu
 • Detekce možných onemocnění v jejich počátečním stádiu, ve stavu rizika
 • Prognóza na období 1 až 5 let dopředu
 • Doporučení pro zotavení a návrat ke zdraví
 • Identifikace nejefektivnějšího směru uzdravení na základu stavu jednotlivce
 • Detekce nestabilních laboratorních ukazatelů (jejich kvalitativní ohodnocení)
 • Neinvazivní biochemická analýza krevní homeostáze
 • Neinvazivní analýza mikroflóry detekující přítomnost virů, bakterií a jiných cizopasníků
 • Formování diety s ohledem na krevní skupinu
 • Identifikace jednotlivých rizikových procesů v těle a predispozic
 • Detekce možných alergenů a důvodů jejich výskytu
 • Identifikuje predispozice k onemocnění
 • Multivariabilní analýza homeostáze v systémech a orgánech
 • Ohodnocení biologické aktivity mikroflóry, rozsah její aktivity a rozdělení zón výskytu
 • Monitoruje a identifikuje změny v orgánech: zánět a degenerace
 • Vyhodnocuje acidobazickou rovnováhu v tkáních
 • Umožňuje identifikovat vliv určitých minerálů na organismus a vybrat ten správný
 • Vyhodnocení stupně energeticko-informačního vlivu na organismus
 • Umožňuje identifikovat kontaminanty v organismu (mykotoxiny, pesticidy, herbicidy, nitráty a nitrity, fungicidy, těžké kovy)
 • Vyhodnocení stupně hromadění nebezpečných potravinových přísad („éček“)
 • Umožňuje identifikovat efekt psychologických faktorů na daný organismus
 • Umožňuje správný výběr a testování potravin, doplňků, farmak, bylin i minerálních kamenů pomocí komory zařízení Sensitiv Imago pro testování (vegeto-testy)
 • Obsahuje široké spektrum spektronozodů od více než 30 top společností, které produkují doplňky stravy
 • Obsahuje spektrogramy všech druhů toxinů: jídlo, medicína, produkce a endogenní faktory
 • Individuálně vybírá vhodný léčivý prostředek z 1760 možných variant
 • Příprava informačních, strukturálních a drenážovacích spektronozodů
 • Možnost vytvoření individuálních na energii založených preparátů
 • Obsahuje až 10200 spektrogramových kombinací
 • Výrazně podporuje tělo v ozdravných procesech a navracení ke zdraví (FK – frekvenční kompenzace, BRT – bio-rezonance, bio-impedance) –individuální energetická korekce orgánů a systémů těla.

Celková doba základního vyšetření (měření) je individuální, podle požadavků a potřeb klienta. Může trvat 1,5 – 2 hodiny, ale také více. Samotné měření trvá 30 – 40 minut, dle věku klienta a situace.

Kontraindikace měření:

 • Kardiostimulátor
 • Epilepsie

Vyšetření a měření přístrojem Sensitiv Imago 530 není lékařským vyšetřením a nenahrazuje lékaře a lékařskou péči. Předpokládáme, že klient přistupuje ke svému tělu a svému zdraví se zájmem a vlastní zodpovědností a nepředává tak zodpovědnost za sebe druhým. V tom případě je pak pro něj Sensitiv Imago vynikajícím a velmi účinným pomocným nástrojem k hledání příčin a pochopení nemoci, zejména je pak výraznou pomocí na cestě ke zdraví, protože pomáhá tělu přesně tam, kde to v dané chvíli nejvíc potřebuje.  

Sensitiv Imago 530 výrazně doplňuje přístroj Sensitiv Imago Aureola, ale oba zároveň fungují zcela nezávisle. 

https://v-laska.com/bio-fotonova-holografie/

Cena :

Vstupní měření, hloubková analýza všech systémů těla, diagnostika, BRT nebo FK                                                                                                                                                                   2 600,- Kč

Opakovaná měření pro aplikaci BRT  – FK                                  800,- Kč

Opakovaná kontrolní měření, analýza                                       1 700,- Kč

ostatní dle potřeby – dohodou

Kontakt pro objednání v případě vašeho zájmu :

Bc. Michaela Mandulová, certifikovaný poradce pro Sensitiv Imago 530

email :

nebo telefon: 602 555 943

Adresa: Bc. Michaela Mandulová, soukromé masáže, Kouty 803, Valašské Meziříčí (budova plaveckého bazénu) https://www.bazenvm.cz/

 

 

Mikroorganismy a paraziti – časté otázky

Pokud je v těle naměřena mikrobiologie – paraziti, kteří v těle páchají škody, co s nimi ? Na výběr budete mít několik možností, a není pravda, že parazitů či přemnožených mikroorganismů se nemůžete zbavit. Co ale zvolit obvykle necháváme na vás. Samozřejmě je zásadní, abyste měli dostatek informací, na jejichž základě se potom rozhodujete. Jsou terapeuti, kteří jsou zároveň také prodejci nejrůznějších detoxikantů, čisticích kapiček a preparátů ( obvykle MLM marketing) a budou vás přesvědčovat, že právě „toto“ je pro vás nejlepší (bez ohledu na vaši kondici) a všechno ostatní je špatné. Jsou také terapeuti, kteří pracují s nejrůznějším přístroji

Celý článek zde

Fenomén zvaný F R E K V E N C E

Každý živý tvor na planetě Zemi i v celém vesmíru má své specifické frekvence. Slon, pták, ryby, hmyz, brouci, paraziti, bakterie, viry i plísně. Stejně tak člověk, který je nedílnou součástí přírody, vibruje na určitých frekvencích, ovšem na rozdíl od živočišné říše, má možnost volby. Sám si určuje frekvence svého života, podle toho, na jaké frekvenční škále se „pohybuje“jeho mysl. Myšlenky člověka, jeho způsob vnímání sebe i světa, jeho prožívání, jeho emoce a pocity, to vše určuje „kvalitu jeho života“ – frekvence zdraví nebo nemoci.   Čím víc je mysl ponořená do hmoty a čím víc prožívá člověk emocemi „nízkých,

Celý článek zde